07 sep 2015 06:00

07 sep 2015 06:00

Ny resursfördelningsmodell gynnar Skas

Debatt:

Skaraborgs Sjukhus är ett framtidsutvecklande sjukhus med höga ambitioner och mycket solidarisk personal. Skaraborg har fyra sjukhusenheter – Falköping, Lidköping, Mariestad och Skövde. Ett gott samarbete har utvecklats. Den Grönblå ledningen började sin mandatperiod med att tillföra runt en miljard till sjukvården i Västra Götalandsregionen genom direkt budgetsatsning och resurser till akutsjukvård och psykiatri.

Svårigheten är att rekrytera personal och att klara de ekonomiska villkoren. Den nya resursfördelningsmodellen som infördes i Västra Götalandsregionen har pressat Skaraborgs sjukhus hårt. Den Grönblå samverkan har nu lyckats få regionledningen att frysa modellen under 2016 med syftet att utveckla en ny som bättre gagnar områden med glesbygd och tar hänsyn till en äldre befolkning. Också olika ersättningsmodeller diskuteras i förhållande till utvecklingen inom den moderna sjukvården. Till detta står vårt hopp inför 2017, medan vi under 2016 måste streta vidare.

Sjukhusstyrelsen för Skaraborgs sjukhus mötte alla verksamhetschefer den 21 augusti. Det blev ett mycket givande samtal i en positiv anda. En genomgående analys visar att Skaraborgs Sjukhus har en effektiv verksamhet i jämförelse med flera andra verksamheter i Västra Götaland. Den nya läkarutbildningen kommer på sikt att underlätta rekryteringen. Man trivs i Skaraborg. Tillgängligheten till vård är god och patienterna är nöjda.

Vad bekymrar vi oss då för? Framförallt gäller det att få sjuksköterskor att stanna kvar och att locka nya till verksamheten. Nya läkemedel blir allt dyrare liksom medicinskt material. Ambitionen när man vet att en svårt sjuk person kan bli helt frisk med en ny dyrare medicin vill vi inte stoppa genom politiska direktiv. Vi politiker är ju tillsatta att bevaka patienters möjligheter till en god vård.

Som ordförande för styrelsen för Skaraborgs Sjukhus ser jag stora möjligheter i att förbättra samverkan med primärvård och kommuner. Den samverkan som sker i Västra Skaraborg för äldre multisjuka i hemvården är en positiv utveckling som fick gott gehör under Almedalsveckan och väckte intresse från andra landsting att göra studiebesök i Skaraborg.

Samtidigt som jag verkligen känner för att personalen inom vissa verksamhetsområden har det mycket tufft, ser jag med tillförsikt fram till att vår Grönblå allians kommer att göra sitt bästa för att arbetsmiljön på hela sjukhuset ska vara god och hälsofrämjande.

Ulla-Britt Hagström (FP)

ordförande Skaraborgs Sjukhus

Skaraborgs Sjukhus är ett framtidsutvecklande sjukhus med höga ambitioner och mycket solidarisk personal. Skaraborg har fyra sjukhusenheter – Falköping, Lidköping, Mariestad och Skövde. Ett gott samarbete har utvecklats. Den Grönblå ledningen började sin mandatperiod med att tillföra runt en miljard till sjukvården i Västra Götalandsregionen genom direkt budgetsatsning och resurser till akutsjukvård och psykiatri.

Svårigheten är att rekrytera personal och att klara de ekonomiska villkoren. Den nya resursfördelningsmodellen som infördes i Västra Götalandsregionen har pressat Skaraborgs sjukhus hårt. Den Grönblå samverkan har nu lyckats få regionledningen att frysa modellen under 2016 med syftet att utveckla en ny som bättre gagnar områden med glesbygd och tar hänsyn till en äldre befolkning. Också olika ersättningsmodeller diskuteras i förhållande till utvecklingen inom den moderna sjukvården. Till detta står vårt hopp inför 2017, medan vi under 2016 måste streta vidare.

Sjukhusstyrelsen för Skaraborgs sjukhus mötte alla verksamhetschefer den 21 augusti. Det blev ett mycket givande samtal i en positiv anda. En genomgående analys visar att Skaraborgs Sjukhus har en effektiv verksamhet i jämförelse med flera andra verksamheter i Västra Götaland. Den nya läkarutbildningen kommer på sikt att underlätta rekryteringen. Man trivs i Skaraborg. Tillgängligheten till vård är god och patienterna är nöjda.

Vad bekymrar vi oss då för? Framförallt gäller det att få sjuksköterskor att stanna kvar och att locka nya till verksamheten. Nya läkemedel blir allt dyrare liksom medicinskt material. Ambitionen när man vet att en svårt sjuk person kan bli helt frisk med en ny dyrare medicin vill vi inte stoppa genom politiska direktiv. Vi politiker är ju tillsatta att bevaka patienters möjligheter till en god vård.

Som ordförande för styrelsen för Skaraborgs Sjukhus ser jag stora möjligheter i att förbättra samverkan med primärvård och kommuner. Den samverkan som sker i Västra Skaraborg för äldre multisjuka i hemvården är en positiv utveckling som fick gott gehör under Almedalsveckan och väckte intresse från andra landsting att göra studiebesök i Skaraborg.

Samtidigt som jag verkligen känner för att personalen inom vissa verksamhetsområden har det mycket tufft, ser jag med tillförsikt fram till att vår Grönblå allians kommer att göra sitt bästa för att arbetsmiljön på hela sjukhuset ska vara god och hälsofrämjande.

Ulla-Britt Hagström (FP)

ordförande Skaraborgs Sjukhus

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.