08 sep 2015 06:00

08 sep 2015 06:00

47 miljoner till Skaraborg

SKOLAN

I våras lanserade den socialdemokratiskt ledda regeringen sin stora lågstadiesatsning, som innebär att två miljarder årligen ska satsas på att höja kvaliteten och ge lärarna i förskoleklass och på lågstadiet mer tid till varje enskild elev. Nu är det upp till kommunerna att söka dessa medel. Skaraborgs 15 kommuner har möjlighet att söka drygt 47 miljoner kronor utifrån sitt elevunderlag.

De extra resurserna ska gå till personalförstärkning med lärare, förskollärare, speciallärare eller annan personal så att lärarna i större utsträckning kan bedriva undervisning. Det kan också vara andra insatser för att utöka den tid som lärarna kan ägna sig åt eleverna.

Att alla elever blir sedda och får det stöd man behöver i skolan är oerhört viktigt, inte minst i de lägre årskurserna. I vissa kommuner finns det behov av att minska antalet elever per klass, i andra kommuner handlar det om att kunna ge extra stöd åt de elever som har behov av detta.

I dagarna går ansökningstiden för lågstadiesatsningen ut. Förhoppningsvis har Skaraborgs kommuner tagit chansen att ta del av de två miljarderna som regeringen satsar. Inför kommande år görs än större satsningar inom utbildningsområdet.

Vi socialdemokrater satsar på skolan. Det är där en stor del av våra barns framtid avgörs. En bra skola är en bra start i livet!

Monica Green

riksdagsledamot (S)

Skaraborg

I våras lanserade den socialdemokratiskt ledda regeringen sin stora lågstadiesatsning, som innebär att två miljarder årligen ska satsas på att höja kvaliteten och ge lärarna i förskoleklass och på lågstadiet mer tid till varje enskild elev. Nu är det upp till kommunerna att söka dessa medel. Skaraborgs 15 kommuner har möjlighet att söka drygt 47 miljoner kronor utifrån sitt elevunderlag.

De extra resurserna ska gå till personalförstärkning med lärare, förskollärare, speciallärare eller annan personal så att lärarna i större utsträckning kan bedriva undervisning. Det kan också vara andra insatser för att utöka den tid som lärarna kan ägna sig åt eleverna.

Att alla elever blir sedda och får det stöd man behöver i skolan är oerhört viktigt, inte minst i de lägre årskurserna. I vissa kommuner finns det behov av att minska antalet elever per klass, i andra kommuner handlar det om att kunna ge extra stöd åt de elever som har behov av detta.

I dagarna går ansökningstiden för lågstadiesatsningen ut. Förhoppningsvis har Skaraborgs kommuner tagit chansen att ta del av de två miljarderna som regeringen satsar. Inför kommande år görs än större satsningar inom utbildningsområdet.

Vi socialdemokrater satsar på skolan. Det är där en stor del av våra barns framtid avgörs. En bra skola är en bra start i livet!

Monica Green

riksdagsledamot (S)

Skaraborg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.