08 sep 2015 06:00

08 sep 2015 06:00

Nu slår vi vakt om tryggheten!

Debatt:

Som vi har väntat! För första gången på 13 år blir A-kassan en arbetslöshetsförsäkring värd namnet. Igår flerdubblades antalet arbetslösa som får ut 80 procent av sin tidigare inkomst. För många människor innebär höjningen flera tusenlappar extra i plånboken varje månad, ett högsta belopp på 10 500 kronor efter skatt – oavsett inkomst, ersätts nu med ett högsta belopp på 14 000 kronor. För de hushåll med lägst inkomster, gör detta en enorm skillnad. Listan på vad höjningen innebär för alla barn som växer upp med arbetslösa föräldrar kan göras lång. En ekonomisk trygghet under barndomen har också visat sig minska risken att hamna utanför samhället senare i livet.

Det senaste decenniet har A-kassan sakta men säkert urholkats. Nedmonteringen av skyddsnätet nådde sin kulmen år 2007, då ersättningen närmade sig existensminimum. De skärpta reglerna för arbetslöshetsersättningen, som infördes efter den borgerliga regeringens tillträde, syftade till att driva människor ur arbetslöshet. Men den önskade effekten uteblev och arbetslösheten blev istället högre. Arbetslösa har tvingats leva på nära hälften av sin tidigare inkomst, som en konsekvens av detta har antalet barn som lever i fattigdom ökat markant sedan 2007.

Höjningen av A-kassan kunde ha ägt rum redan vid årsskiftet, istället valde Sverigedemokraterna att fälla regeringens budget. Tidigare samma år publicerades en undersökning av ekonomijournalisten Lars Ahnland, som visade på ett starkt samband mellan arbetslöshet och SD-röstande. Vad Sverigedemokraternas sympatisörer tycker om partiets agerande i ljuset av gårdagens höjning av A-kassan kan vi bara spekulera kring.

Att taket i A-kassan (äntligen) höjs innebär för många en lättnad. De krav som ställs på arbetssökande idag är kostsamma och stjälper istället för hjälper. Trygga människor vågar, de fortsätter att konsumera och förlorar inte fokus på arbetssökande och tilltro till sin egen förmåga genom att vara uppfyllda av oro över ekonomi. Det finns en gräns för hur mycket varje arbetssökande själv kan göra för att ta sig ur arbetslöshet, men framöver kommer fler arbetslösa åtminstone ha råd att transportera sig och ha en dator. Högre ersättning underlättar följaktligen både vardagen och arbetssökandet.

Från LO:s sida är beslutet att höja A-kassan en stor seger, men det krävs fler åtgärder. A-kassan behöver moderniseras så att försäkringsskyddet omfattar fler. Flertalet deltidsarbetare och tidsbegränsat anställda står idag utanför trygghetssystemet, eftersom de inte uppfyller villkoren för ersättning. Grundläggande för LO är att arbetslöshetsförsäkringen inte ska förstärka de orättvisor som finns på arbetsmarknaden. Att fortsätta utveckla arbetslöshetsförsäkringen är därmed centralt ur ett klass- och könsperspektiv.

Dan Gabrielsson

ordförande LO-distriktet i Västsverige

Som vi har väntat! För första gången på 13 år blir A-kassan en arbetslöshetsförsäkring värd namnet. Igår flerdubblades antalet arbetslösa som får ut 80 procent av sin tidigare inkomst. För många människor innebär höjningen flera tusenlappar extra i plånboken varje månad, ett högsta belopp på 10 500 kronor efter skatt – oavsett inkomst, ersätts nu med ett högsta belopp på 14 000 kronor. För de hushåll med lägst inkomster, gör detta en enorm skillnad. Listan på vad höjningen innebär för alla barn som växer upp med arbetslösa föräldrar kan göras lång. En ekonomisk trygghet under barndomen har också visat sig minska risken att hamna utanför samhället senare i livet.

Det senaste decenniet har A-kassan sakta men säkert urholkats. Nedmonteringen av skyddsnätet nådde sin kulmen år 2007, då ersättningen närmade sig existensminimum. De skärpta reglerna för arbetslöshetsersättningen, som infördes efter den borgerliga regeringens tillträde, syftade till att driva människor ur arbetslöshet. Men den önskade effekten uteblev och arbetslösheten blev istället högre. Arbetslösa har tvingats leva på nära hälften av sin tidigare inkomst, som en konsekvens av detta har antalet barn som lever i fattigdom ökat markant sedan 2007.

Höjningen av A-kassan kunde ha ägt rum redan vid årsskiftet, istället valde Sverigedemokraterna att fälla regeringens budget. Tidigare samma år publicerades en undersökning av ekonomijournalisten Lars Ahnland, som visade på ett starkt samband mellan arbetslöshet och SD-röstande. Vad Sverigedemokraternas sympatisörer tycker om partiets agerande i ljuset av gårdagens höjning av A-kassan kan vi bara spekulera kring.

Att taket i A-kassan (äntligen) höjs innebär för många en lättnad. De krav som ställs på arbetssökande idag är kostsamma och stjälper istället för hjälper. Trygga människor vågar, de fortsätter att konsumera och förlorar inte fokus på arbetssökande och tilltro till sin egen förmåga genom att vara uppfyllda av oro över ekonomi. Det finns en gräns för hur mycket varje arbetssökande själv kan göra för att ta sig ur arbetslöshet, men framöver kommer fler arbetslösa åtminstone ha råd att transportera sig och ha en dator. Högre ersättning underlättar följaktligen både vardagen och arbetssökandet.

Från LO:s sida är beslutet att höja A-kassan en stor seger, men det krävs fler åtgärder. A-kassan behöver moderniseras så att försäkringsskyddet omfattar fler. Flertalet deltidsarbetare och tidsbegränsat anställda står idag utanför trygghetssystemet, eftersom de inte uppfyller villkoren för ersättning. Grundläggande för LO är att arbetslöshetsförsäkringen inte ska förstärka de orättvisor som finns på arbetsmarknaden. Att fortsätta utveckla arbetslöshetsförsäkringen är därmed centralt ur ett klass- och könsperspektiv.

Dan Gabrielsson

ordförande LO-distriktet i Västsverige

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.