08 sep 2015 06:00

08 sep 2015 06:00

Varför sista ordet?

FÖRSVARET

Sista ordet om försvaret är rubriken på SLA:s ledare den 28/8. Ledarskribenten i vår tidning har visat god insikt i försvarsfrågans komplexitet. Han menar att: någon riktig lösning på det svenska försvarsdilemmat kommer inte att uppstå förrän smyganslutningen till Nato förbyts i en riktig demokratisk debatt. Instämmer helt!

Men hur ska en demokratisk debatt åstadkommas? Försvarsberedningens rapport ger ingen vägledning. Försvarspolitikerna inte bara är oense utan också vilsna. F d utrikesminister Carl Bildt, skicklig debattör, fick länge leda dem i ensidigheten med endast Ryssland som intressent av svenskt territorium – och självklart som fiende. Det märks i beredningens text. Och den f d statsministern ansåg att försvaret var ett särintresse! Försvarsministern verkar nu vilsen. Utrikesministern verkar bestämd?

Det sedan länge bristande intresset är grundorsaken. Detta leder i sin tur till bristande kunskaper. Svenska kyrkan reagerar inte. Detta trots att KD med flera partier önskar Sveriges anslutning till USA/Nato vars innebörd är svenskt anfallshot mot Ryssland tillsammans med Nato från svenskt territorium. Följer Svenska kyrkan debatten? Redan år 2004 i DN debatt förordade sjutton generaler offensiv krigföring med stående styrkor utbytt mot krigsavhållande försvar med allmän värnplikt. Jag vet att svenska folket vill ha fred och ett krigsavhållande försvar. Vad tycker vår biskop och hans likar?

Marskalkarna i Moskva kan säkert både läsa kartan och inse tidsfaktorns stora betydelse OM de skulle tillgripa krig. En marskalk yttrade under kalla kriget: Ni tror väl inte att vi inledningsvis tar omvägen över havet när vi har stor brådska att nå Atlantkusten. Vi är luftburna!

Marskalkarna ser Sverige, Finland och Östersjön som ett gott skydd i förhållande till huvudmotståndaren USA/Nato på Oceanerna. En bra skyddsmur! Men det svenska värdlandsavtalet, Luleåbasen m fl. baser provocerar och måste bekämpas samtidigt som Atlantkusten nås genom luften. En kärnladdning mot Luleå med omnejd kanske kan räcka? Kan den till och med sätta stopp för USA/Nato krig?

Genom snabbt handlande kan Ryssland skapa ett gott utgångsläge för eventuellt fortsatt krig.

Kärnvapenkrig är osannolikt, heter det. Ja, men varför delta på den ena kärnvapensidan – USA/Nato – och utmana Ryssland?

Ett kostnadseffektivt krigsavhållande svenskt försvar främst av vårt markterritorium som stöd åt en trovärdig neutralitetspolitik föreslår undertecknad som utgångspunkt för en demokratisk debatt.

Per Blomquist

ledamot i Kungl. Krigsvetenskapsakademien

Sista ordet om försvaret är rubriken på SLA:s ledare den 28/8. Ledarskribenten i vår tidning har visat god insikt i försvarsfrågans komplexitet. Han menar att: någon riktig lösning på det svenska försvarsdilemmat kommer inte att uppstå förrän smyganslutningen till Nato förbyts i en riktig demokratisk debatt. Instämmer helt!

Men hur ska en demokratisk debatt åstadkommas? Försvarsberedningens rapport ger ingen vägledning. Försvarspolitikerna inte bara är oense utan också vilsna. F d utrikesminister Carl Bildt, skicklig debattör, fick länge leda dem i ensidigheten med endast Ryssland som intressent av svenskt territorium – och självklart som fiende. Det märks i beredningens text. Och den f d statsministern ansåg att försvaret var ett särintresse! Försvarsministern verkar nu vilsen. Utrikesministern verkar bestämd?

Det sedan länge bristande intresset är grundorsaken. Detta leder i sin tur till bristande kunskaper. Svenska kyrkan reagerar inte. Detta trots att KD med flera partier önskar Sveriges anslutning till USA/Nato vars innebörd är svenskt anfallshot mot Ryssland tillsammans med Nato från svenskt territorium. Följer Svenska kyrkan debatten? Redan år 2004 i DN debatt förordade sjutton generaler offensiv krigföring med stående styrkor utbytt mot krigsavhållande försvar med allmän värnplikt. Jag vet att svenska folket vill ha fred och ett krigsavhållande försvar. Vad tycker vår biskop och hans likar?

Marskalkarna i Moskva kan säkert både läsa kartan och inse tidsfaktorns stora betydelse OM de skulle tillgripa krig. En marskalk yttrade under kalla kriget: Ni tror väl inte att vi inledningsvis tar omvägen över havet när vi har stor brådska att nå Atlantkusten. Vi är luftburna!

Marskalkarna ser Sverige, Finland och Östersjön som ett gott skydd i förhållande till huvudmotståndaren USA/Nato på Oceanerna. En bra skyddsmur! Men det svenska värdlandsavtalet, Luleåbasen m fl. baser provocerar och måste bekämpas samtidigt som Atlantkusten nås genom luften. En kärnladdning mot Luleå med omnejd kanske kan räcka? Kan den till och med sätta stopp för USA/Nato krig?

Genom snabbt handlande kan Ryssland skapa ett gott utgångsläge för eventuellt fortsatt krig.

Kärnvapenkrig är osannolikt, heter det. Ja, men varför delta på den ena kärnvapensidan – USA/Nato – och utmana Ryssland?

Ett kostnadseffektivt krigsavhållande svenskt försvar främst av vårt markterritorium som stöd åt en trovärdig neutralitetspolitik föreslår undertecknad som utgångspunkt för en demokratisk debatt.

Per Blomquist

ledamot i Kungl. Krigsvetenskapsakademien

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.