11 sep 2015 06:00

11 sep 2015 06:00

Om mobbning på Vasaskolan

VASASKOLAN

Replik till MathGamers irritation på insändarnas frågor (SLA 29/6).

Bakgrund: Det var ledsamt och sorgligt att läsa ditt svar till signaturen F d elev på skolan samt Svensk- och engelskafröken. Du sparade inte på ordvalet och satte dem på plats. Du uttalar dig precis som om du vore allkunnig samtidigt som jag kan skönja din överkänslighet mot kritik och frågor. Du irriterar dig på insändarnas frågor men hur ska man kunna få svar på de frågor man har utan att ställa dem?

På Vasaskolans hemsida kan du precis som oss andra läsa om skolans olika arbetsplaner: Kvalitetsrapporten innehåller förutom ett värdelös förkortat bakgrund ingenting värt att läsa.

Mobbningsplanen. Hur följer man upp och utvärderar mobbningsplanen? Hur redovisar man resultatet och vad ligger som grund för denna redovisning? Det jag och andra insändare efterlyste tidigare var resultatet av skolans arbete i allmänhet och i synnerhet arbetet mot mobbning.

Likabehandlingsplanen. På vilket sätt har likabehandlingsplanen bidragit till att mobbningen har minskat? Redovisning saknas!

Allt är som du sa endast rutinplaner och rutinrapporter.

Anmärkningsvärt är det kränkande och nedvärderande sättet som du klassar personen bakom signaturen ”F d elev på skolan”; ordinär – det vill säga medioker, medelmåtta. På vilka grunder gjorde du den bedömningen? Hur rimmar detta med skolans arbete mot mobbning, tycker du? Du kanske t o m anser att en utsatt elev får skylla sig själv för att hen är utsatt. Utifrån din elitistiska syn på människan får man faktiskt skylla sig själv när man bara är ”ordinär”, eller hur?

De som har vågat träda fram och berätta om sin skoltid på Vasaskolan behöver inte ytterligare kränkningar och mobbning. De har fått så att det räcker under sin tid där. Det de förväntade sig från dig och rektor Carlander var att ni visar ansvarsfullhet och handlingskraft mot mobbning. När man förnekar brister i arbetet mot mobbning sågar man själva grunden till utvecklingsarbetet. Hur vill ni ha det på Vasaskolan?

Kan du nu förstå varför ”Svensk- och engelskafröken” önskade att rektor Carlander bör se över rutinerna om mobbningsarbete?

Ni (du och Carlander) hade kunnat svara att ni ser allvarligt på det inträffade och konkret ange hur ni arbetar mot mobbning och vad detta arbete har gett som resultat. Det som är intressant att veta är om mobbningen har ökat eller minskat på Vasaskolan under årens gång.

Avslutningsvis önskar jag er alla på Vasaskolan ett trevligt och framgångsrikt arbete på det nya skolåret!

Dumitru

Replik till MathGamers irritation på insändarnas frågor (SLA 29/6).

Bakgrund: Det var ledsamt och sorgligt att läsa ditt svar till signaturen F d elev på skolan samt Svensk- och engelskafröken. Du sparade inte på ordvalet och satte dem på plats. Du uttalar dig precis som om du vore allkunnig samtidigt som jag kan skönja din överkänslighet mot kritik och frågor. Du irriterar dig på insändarnas frågor men hur ska man kunna få svar på de frågor man har utan att ställa dem?

På Vasaskolans hemsida kan du precis som oss andra läsa om skolans olika arbetsplaner: Kvalitetsrapporten innehåller förutom ett värdelös förkortat bakgrund ingenting värt att läsa.

Mobbningsplanen. Hur följer man upp och utvärderar mobbningsplanen? Hur redovisar man resultatet och vad ligger som grund för denna redovisning? Det jag och andra insändare efterlyste tidigare var resultatet av skolans arbete i allmänhet och i synnerhet arbetet mot mobbning.

Likabehandlingsplanen. På vilket sätt har likabehandlingsplanen bidragit till att mobbningen har minskat? Redovisning saknas!

Allt är som du sa endast rutinplaner och rutinrapporter.

Anmärkningsvärt är det kränkande och nedvärderande sättet som du klassar personen bakom signaturen ”F d elev på skolan”; ordinär – det vill säga medioker, medelmåtta. På vilka grunder gjorde du den bedömningen? Hur rimmar detta med skolans arbete mot mobbning, tycker du? Du kanske t o m anser att en utsatt elev får skylla sig själv för att hen är utsatt. Utifrån din elitistiska syn på människan får man faktiskt skylla sig själv när man bara är ”ordinär”, eller hur?

De som har vågat träda fram och berätta om sin skoltid på Vasaskolan behöver inte ytterligare kränkningar och mobbning. De har fått så att det räcker under sin tid där. Det de förväntade sig från dig och rektor Carlander var att ni visar ansvarsfullhet och handlingskraft mot mobbning. När man förnekar brister i arbetet mot mobbning sågar man själva grunden till utvecklingsarbetet. Hur vill ni ha det på Vasaskolan?

Kan du nu förstå varför ”Svensk- och engelskafröken” önskade att rektor Carlander bör se över rutinerna om mobbningsarbete?

Ni (du och Carlander) hade kunnat svara att ni ser allvarligt på det inträffade och konkret ange hur ni arbetar mot mobbning och vad detta arbete har gett som resultat. Det som är intressant att veta är om mobbningen har ökat eller minskat på Vasaskolan under årens gång.

Avslutningsvis önskar jag er alla på Vasaskolan ett trevligt och framgångsrikt arbete på det nya skolåret!

Dumitru

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.