11 sep 2015 06:01

11 sep 2015 06:01

Ompröva beslutet innan en allvarlig olycka inträffar

BUSSHÅLLPLATS ÖSAN

Jag och min familj har via skyltning på busshållplatsen vid Ösan blivit informerade om att vår busshållplats stängs av från den 1 september 2015 av trafiksäkerhetsskäl.

För ett tiotal år sedan skrev jag till Länsstyrelsen för att begära en hastighetsbegränsning till 70 km/h för att öka trafiksäkerheten vid utfarten men framför allt för gångtrafikanter som ska ta sig till busshållplatserna. Länsstyrelsen fattade sedan beslut i ärendet, och här kommer nu det märkliga: Sammantaget konstaterade man att det är varje trafikants skyldighet att visa hänsyn mot dem som uppehåller sig på eller invid vägen. Det faktum att vissa trafikanter åsidosätter dessa generella regler utgjorde inte skäl till sänkning av hastigheten. Detta var Länsstyrelsens bedömning vilket bl.a. grundade sig på Skövde kommuns yttrande.

Vad är då själva problemet ur trafiksäkerhetssynpunkt med placeringen av busshållplatserna? Den ökande trafiken är naturligtvis en omständighet men dessutom är det direkt livsfarligt att passera över bron eftersom den nästan helt saknar vägren och det saknas belysning. Vintertid är det särskilt farligt eftersom plogad snö ofta ligger kvar i flera dagar, ibland veckor, trots påtalning, utmed vägkanten och därmed tvingar oss att gå ut i vägbanan för att kunna passera bron.

Frågan man ställer sig är vilken eller vilka man värnar om i detta beslut? Det enkla och okunniga resonemanget skulle ju kunna vara att man har löst ett trafiksäkerhetsproblem för alla parter, för finns det ingen busshållplats så utsätter man ingen för fara. Man hoppas verkligen att detta inte är fallet. Istället har man skapat en ännu farligare trafiksituation för de oskyddade trafikanter som måste använda buss. Alternativet är nu att man måste gå cirka en kilometer till/från busshållplatserna vid Bygg Max och detta utmed en vägsträcka som är en av de mest trafikerade vägarna i regionen och som nästan helt saknar vägren alternativt helt saknar vägren vintertid.

I en artikel i SLA framgår att Västtrafik uttalar att skolbarn fortfarande kommer att ha tillgång till skolskjuts. Då undrar vi var denna buss ska stanna. Som det är nu stannar den utmed vägen! Genom skyltning hänvisar man till trafiksäkerhet. Detta är ett okunnigt, ansvarslöst och i alla avseenden ett dåligt beslut ur trafiksäkerhetssynpunkt.

Hade man då kunnat göra på ett annat sätt eller fattat ett annat beslut? Eftersom vi boende under 20 års tid har försökt att påverka situationen genom diverse skrivningar, telefonsamtal och uppvaktningar och eftersom vi känner till problemen, vi lever ju med dem varje dag, hade vi lätt kunnat tipsa om åtgärder alla hade tjänat på. Sänkt hastighet, flytta minst en busshållplats, bättre avkörningsyta och belysning. Blir det för dyrt? Självklart kostar det pengar och det är naturligtvis alltid en avvägning man måste göra som politiker och tjänsteman.

Ompröva ert beslut innan en allvarlig olycka inträffar!

Jan-Åke Kjellberg

Jag och min familj har via skyltning på busshållplatsen vid Ösan blivit informerade om att vår busshållplats stängs av från den 1 september 2015 av trafiksäkerhetsskäl.

För ett tiotal år sedan skrev jag till Länsstyrelsen för att begära en hastighetsbegränsning till 70 km/h för att öka trafiksäkerheten vid utfarten men framför allt för gångtrafikanter som ska ta sig till busshållplatserna. Länsstyrelsen fattade sedan beslut i ärendet, och här kommer nu det märkliga: Sammantaget konstaterade man att det är varje trafikants skyldighet att visa hänsyn mot dem som uppehåller sig på eller invid vägen. Det faktum att vissa trafikanter åsidosätter dessa generella regler utgjorde inte skäl till sänkning av hastigheten. Detta var Länsstyrelsens bedömning vilket bl.a. grundade sig på Skövde kommuns yttrande.

Vad är då själva problemet ur trafiksäkerhetssynpunkt med placeringen av busshållplatserna? Den ökande trafiken är naturligtvis en omständighet men dessutom är det direkt livsfarligt att passera över bron eftersom den nästan helt saknar vägren och det saknas belysning. Vintertid är det särskilt farligt eftersom plogad snö ofta ligger kvar i flera dagar, ibland veckor, trots påtalning, utmed vägkanten och därmed tvingar oss att gå ut i vägbanan för att kunna passera bron.

Frågan man ställer sig är vilken eller vilka man värnar om i detta beslut? Det enkla och okunniga resonemanget skulle ju kunna vara att man har löst ett trafiksäkerhetsproblem för alla parter, för finns det ingen busshållplats så utsätter man ingen för fara. Man hoppas verkligen att detta inte är fallet. Istället har man skapat en ännu farligare trafiksituation för de oskyddade trafikanter som måste använda buss. Alternativet är nu att man måste gå cirka en kilometer till/från busshållplatserna vid Bygg Max och detta utmed en vägsträcka som är en av de mest trafikerade vägarna i regionen och som nästan helt saknar vägren alternativt helt saknar vägren vintertid.

I en artikel i SLA framgår att Västtrafik uttalar att skolbarn fortfarande kommer att ha tillgång till skolskjuts. Då undrar vi var denna buss ska stanna. Som det är nu stannar den utmed vägen! Genom skyltning hänvisar man till trafiksäkerhet. Detta är ett okunnigt, ansvarslöst och i alla avseenden ett dåligt beslut ur trafiksäkerhetssynpunkt.

Hade man då kunnat göra på ett annat sätt eller fattat ett annat beslut? Eftersom vi boende under 20 års tid har försökt att påverka situationen genom diverse skrivningar, telefonsamtal och uppvaktningar och eftersom vi känner till problemen, vi lever ju med dem varje dag, hade vi lätt kunnat tipsa om åtgärder alla hade tjänat på. Sänkt hastighet, flytta minst en busshållplats, bättre avkörningsyta och belysning. Blir det för dyrt? Självklart kostar det pengar och det är naturligtvis alltid en avvägning man måste göra som politiker och tjänsteman.

Ompröva ert beslut innan en allvarlig olycka inträffar!

Jan-Åke Kjellberg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.