11 sep 2015 06:00

11 sep 2015 06:00

Vi följer regelverket

MYNDIGHETEN FÖR UNGDOMS- OCH CIVILSAMHÄLLESFRÅGOR

Replik. I en ledare i SLA 29/8 påstås att Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor slösar skattepengar och okritiskt ger bidrag till varje hobby och särintresse.

Vårt arbete styrs av förordningar och riktlinjer från regering och riksdag. Det är grunden för vilka bidrag som ska ges och för hur ansökningar ska bedömas.

Vi följer detta regelverk och gör vårt yttersta för att fatta välgrundade beslut så att skattepengarna kommer till största möjliga nytta. Ansökningarna granskas noga. Många får avslag. Vi följer upp och begär ibland tillbaka pengar om det finns skäl till det.

Syftet med bidragen är stödja verksamhet som utvecklar samhället och som framför allt gör att ungdomar kan engagera sig i olika aktiviteter.

Vi ger därför bland annat bidrag till ungdomsorganisationer och till olika projekt. Skribenten vänder sig mot några exempel på bidrag – som att organisationer fått bidrag för att göra sitt arbete mer jämställt eller att vissa typer av ungdomsorganisationer får stöd. Men det är bidrag i enlighet med våra riktlinjer.

En del av kritiken i det material som artikeln utgår från innehåller missförstånd. Exempelvis kritiseras projekt som i själva verket aldrig fått bidrag, storleken på bidrag beräknas inte som det påstås och projekt ses inte i sin helhet.

Vi lyssnar noga till kritik mot hur bidragspengarna används. Vi är vaksamma mot att felaktigheter kan förekomma och tacksamma för information om brister. Våra krav på revisorer och annan kontroll följer statliga förordningar.

Det är mycket viktigt för oss att bidragspengarna används på bästa sätt. Det är vår yrkesheder och det är vår skyldighet mot skattebetalarna.

Eva Theisz

vikarierande generaldirektör

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Vårt arbete styrs av förordningar och riktlinjer från regering och riksdag. Det är grunden för vilka bidrag som ska ges och för hur ansökningar ska bedömas.

Vi följer detta regelverk och gör vårt yttersta för att fatta välgrundade beslut så att skattepengarna kommer till största möjliga nytta. Ansökningarna granskas noga. Många får avslag. Vi följer upp och begär ibland tillbaka pengar om det finns skäl till det.

Syftet med bidragen är stödja verksamhet som utvecklar samhället och som framför allt gör att ungdomar kan engagera sig i olika aktiviteter.

Vi ger därför bland annat bidrag till ungdomsorganisationer och till olika projekt. Skribenten vänder sig mot några exempel på bidrag – som att organisationer fått bidrag för att göra sitt arbete mer jämställt eller att vissa typer av ungdomsorganisationer får stöd. Men det är bidrag i enlighet med våra riktlinjer.

En del av kritiken i det material som artikeln utgår från innehåller missförstånd. Exempelvis kritiseras projekt som i själva verket aldrig fått bidrag, storleken på bidrag beräknas inte som det påstås och projekt ses inte i sin helhet.

Vi lyssnar noga till kritik mot hur bidragspengarna används. Vi är vaksamma mot att felaktigheter kan förekomma och tacksamma för information om brister. Våra krav på revisorer och annan kontroll följer statliga förordningar.

Det är mycket viktigt för oss att bidragspengarna används på bästa sätt. Det är vår yrkesheder och det är vår skyldighet mot skattebetalarna.

Eva Theisz

vikarierande generaldirektör

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.