11 sep 2015 06:00

11 sep 2015 06:00

Viktigt att inte låsa sig vid en typ av bränsle

DRIVMEDEL

Replik. Till Lena Nordgren (SLA 29/8).

Etanol är ett, av flera alternativ att driva våra fordon med. Åkerinäringen är inte en statisk verksamhet där alla transporter och fordon ser likadana ut. Det skiljer stort mellan transporternas effektbehov, kallstartsegenskaper och tillgång till bränsle.

En kompressionständ motor, den vi i vardagstal kallar dieselmotor, har en stor fördel gentemot alla andra motoralternativ, nämligen den höga verkningsgraden. Oavsett vilket bränsle man tillför motorn, förbrukar den kompressionstända motorn avsevärt mindre bränsle. Poängen är att begränsa energiåtgången så mycket som möjligt. Att etanolen i sig släpper ut mindre koldioxid per liter är ju en direkt följd av det lägre energiinnehållet, vilket omedelbart återspeglas på verkningsgraden.

I praktiken innebär etanolens låga verkningsgrad att det krävs 1,7 tankbilar med etanol när ett dieselbränsle kräver 1 tankbil. Det ökade behovet av tanktransporter påverkar också miljön negativt. Skall vi komma någonstans med arbetet att minska miljöpåverkan, måste alla parametrar räknas in.

Ju högre verkningsgrad, desto mindre bränsle förbrukas och det är där som vi måste lägga fokus. Hög verkningsgrad och ett kretsloppsanpassat bränsle.

I arbetet att minska klimatpåverkan är det viktigt att inte låsa sig vid en typ av bränsle. Jag är också övertygad att det kommer motorer som i större utsträckning kan anpassa sig till olika bränslen.

Åkerinäringen är mån om att snabbt få in alternativa bränslen som är klimatneutrala. I dagsläget är den kompressionstända motorn det överlägset bästa alternativet att driva våra fordon med. Utmaningen blir att producera ett bränsle som är klimatneutralt och helt kan ersätta fossil diesel.

När det gäller de uppgifter jag hänvisade till i förra inlägget är de hämtade från Ny Teknik där artikeln byggde på resultat från Scanias motorlabb och ”Kneg”, klimatneutrala godstransporter på väg.

Thomas Morell

Sveriges Åkeriföretag Skaraborg

Etanol är ett, av flera alternativ att driva våra fordon med. Åkerinäringen är inte en statisk verksamhet där alla transporter och fordon ser likadana ut. Det skiljer stort mellan transporternas effektbehov, kallstartsegenskaper och tillgång till bränsle.

En kompressionständ motor, den vi i vardagstal kallar dieselmotor, har en stor fördel gentemot alla andra motoralternativ, nämligen den höga verkningsgraden. Oavsett vilket bränsle man tillför motorn, förbrukar den kompressionstända motorn avsevärt mindre bränsle. Poängen är att begränsa energiåtgången så mycket som möjligt. Att etanolen i sig släpper ut mindre koldioxid per liter är ju en direkt följd av det lägre energiinnehållet, vilket omedelbart återspeglas på verkningsgraden.

I praktiken innebär etanolens låga verkningsgrad att det krävs 1,7 tankbilar med etanol när ett dieselbränsle kräver 1 tankbil. Det ökade behovet av tanktransporter påverkar också miljön negativt. Skall vi komma någonstans med arbetet att minska miljöpåverkan, måste alla parametrar räknas in.

Ju högre verkningsgrad, desto mindre bränsle förbrukas och det är där som vi måste lägga fokus. Hög verkningsgrad och ett kretsloppsanpassat bränsle.

I arbetet att minska klimatpåverkan är det viktigt att inte låsa sig vid en typ av bränsle. Jag är också övertygad att det kommer motorer som i större utsträckning kan anpassa sig till olika bränslen.

Åkerinäringen är mån om att snabbt få in alternativa bränslen som är klimatneutrala. I dagsläget är den kompressionstända motorn det överlägset bästa alternativet att driva våra fordon med. Utmaningen blir att producera ett bränsle som är klimatneutralt och helt kan ersätta fossil diesel.

När det gäller de uppgifter jag hänvisade till i förra inlägget är de hämtade från Ny Teknik där artikeln byggde på resultat från Scanias motorlabb och ”Kneg”, klimatneutrala godstransporter på väg.

Thomas Morell

Sveriges Åkeriföretag Skaraborg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.