12 sep 2015 06:00

12 sep 2015 06:00

Ju längre vi väntar desto större blir notan

AVFALLSHANTERING

Replik. Harry Christensen har rätt i sin insändare (SLA 9/11) i att vi gemensamt måste minska avfallsmängderna, inte minst vad gäller matavfall. Under de senaste tio åren har till exempel hushållsavfallet ökat i genomsnitt med cirka 2,5 procent per år. Med samma ökningstakt kommer mängden avfall att fördubblas inom 30 år!

Att minska avfallet är relevant eftersom det bidrar till en hållbar utveckling. För individen är det viktigt att tänka på vad och hur man konsumerar för att därigenom kunna minska både halten av farliga ämnen i avfallet och mängden avfall. Producenten å sin sida kan se till produktens hela livscykel – från idéstadiet till det att produkten slängs.

På vår gemensamma väg mot minskade avfallsmängder ska vi naturligtvis öka återanvändningen och återvinna så mycket avfall som möjligt. Förut slängde vi vårt hushållsavfall på soptippen och överlät notan till våra barn och barnbarn. Nu återvinner vi istället mat- och restavfallet via behandling i specialanläggningar. Det kan visserligen upplevas som mycket pengar i dagsläget, men det är mindre kostsamt över tid att adressera problemen och ta notan nu.

Lars Persson

förbundschef

Martin Odenö

ordförande

Avfallshanteringen Östra Skaraborg

Att minska avfallet är relevant eftersom det bidrar till en hållbar utveckling. För individen är det viktigt att tänka på vad och hur man konsumerar för att därigenom kunna minska både halten av farliga ämnen i avfallet och mängden avfall. Producenten å sin sida kan se till produktens hela livscykel – från idéstadiet till det att produkten slängs.

På vår gemensamma väg mot minskade avfallsmängder ska vi naturligtvis öka återanvändningen och återvinna så mycket avfall som möjligt. Förut slängde vi vårt hushållsavfall på soptippen och överlät notan till våra barn och barnbarn. Nu återvinner vi istället mat- och restavfallet via behandling i specialanläggningar. Det kan visserligen upplevas som mycket pengar i dagsläget, men det är mindre kostsamt över tid att adressera problemen och ta notan nu.

Lars Persson

förbundschef

Martin Odenö

ordförande

Avfallshanteringen Östra Skaraborg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.