15 sep 2015 06:00

15 sep 2015 06:00

Höj inte priset för unga i kollektivtrafiken!

Debatt.:

På fredag föreslår den grönblå majoriteten i kollektivtrafiknämnden i Västra Götalandsregionen att höja priset i kollektivtrafiken för 2/3 av regionens unga, en förändring som kommer att slå hårt. Ändå väljer den moderatledda majoriteten att driva frågan, detta trots ihärdigt motstånd från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.

Förslaget som ligger på bordet innebär att studentrabatt införs och att den generella rabatten för 20–25-åringar tas bort. Att studentrabatten äntligen införs är något vi välkomnar men att den generella ungdomsrabatten föreslås tas bort är mycket olyckligt. Förändringen innebär att de unga vuxna som tjänar allra minst och har sämst anställningstrygghet får höjda priser. Detta för att finansiera en rabatt för studenter som är över 25 år. Eftersom regionen redan budgeterat för införandet av studentrabatten så är det som att ge med ena handen och ta med den andra.

De som kommer drabbas allra hårdast av detta är de unga vuxna som varken jobbar eller studerar. Idag är detta ungefär 20 000 unga personer i Västra Götaland varav drygt 6 500 inte har rätt till någon form av rabatt i kollektivtrafiken om förslaget går igenom. Detta riskerar att isolera personer som redan idag befinner sig utanför samhället. De flesta som drabbas bor i Göteborg men det finns en hög andel även i mindre kommuner på landsbygden som Töreboda, Åmål och Gullspång.

Vad är då den moderatledda majoritetens och ordförande Ulrika Frick (MP) argument? Jo, att det är fler landsting som har rabatt till och med 19 år (13 stycken) än det är som har det till och med 25 år (5 stycken). En förändring av den generella ungdomsrabatten påstås leda till harmonisering med omkringliggande län. Vi säger – låt dem harmoniseras med oss. Låt dem höja ambitionerna istället för att sänka våra. Västra Götalandsregionen kollektivtrafik är flera gånger större än alla de angränsade länens tillsammans!

För att undgå kritik öppnar den moderatledda majoriteten för att arbetslösa i framtiden kanske kan få rabatt. Tomma löften är inte tillräckligt, och även arbetande ungdomar under 25 som jobbar tjänar i snitt bara ungefär 12 000 kronor per månad, medan de mellan 25 och 30 tjänar ungefär 18 500 kronor.

De borgerliga argumenten håller inte i ett län som borde ha höga ambitioner för klimatomställningen och för ungdomars möjligheter att pendla dit jobben finns. En höjning av avgifterna i kollektivtrafiken för unga mellan 20–25 år är helt enkelt dålig politik och kommer slå hårt både mot framtiden och en redan utsatt grupp i samhället.

Mattias Ezelius

vice ordförande SSU Skaraborg

Rebecca Abrahamsson

vice ordförande SSU Göteborg

John Skoglund

ordförande SSU Norra Älvsborg

Jessica Eriksson

ordförande SSU Södra Älvsborg

Lisbeth Estrada Pérez

ordförande SSU Bohuslän

På fredag föreslår den grönblå majoriteten i kollektivtrafiknämnden i Västra Götalandsregionen att höja priset i kollektivtrafiken för 2/3 av regionens unga, en förändring som kommer att slå hårt. Ändå väljer den moderatledda majoriteten att driva frågan, detta trots ihärdigt motstånd från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.

Förslaget som ligger på bordet innebär att studentrabatt införs och att den generella rabatten för 20–25-åringar tas bort. Att studentrabatten äntligen införs är något vi välkomnar men att den generella ungdomsrabatten föreslås tas bort är mycket olyckligt. Förändringen innebär att de unga vuxna som tjänar allra minst och har sämst anställningstrygghet får höjda priser. Detta för att finansiera en rabatt för studenter som är över 25 år. Eftersom regionen redan budgeterat för införandet av studentrabatten så är det som att ge med ena handen och ta med den andra.

De som kommer drabbas allra hårdast av detta är de unga vuxna som varken jobbar eller studerar. Idag är detta ungefär 20 000 unga personer i Västra Götaland varav drygt 6 500 inte har rätt till någon form av rabatt i kollektivtrafiken om förslaget går igenom. Detta riskerar att isolera personer som redan idag befinner sig utanför samhället. De flesta som drabbas bor i Göteborg men det finns en hög andel även i mindre kommuner på landsbygden som Töreboda, Åmål och Gullspång.

Vad är då den moderatledda majoritetens och ordförande Ulrika Frick (MP) argument? Jo, att det är fler landsting som har rabatt till och med 19 år (13 stycken) än det är som har det till och med 25 år (5 stycken). En förändring av den generella ungdomsrabatten påstås leda till harmonisering med omkringliggande län. Vi säger – låt dem harmoniseras med oss. Låt dem höja ambitionerna istället för att sänka våra. Västra Götalandsregionen kollektivtrafik är flera gånger större än alla de angränsade länens tillsammans!

För att undgå kritik öppnar den moderatledda majoriteten för att arbetslösa i framtiden kanske kan få rabatt. Tomma löften är inte tillräckligt, och även arbetande ungdomar under 25 som jobbar tjänar i snitt bara ungefär 12 000 kronor per månad, medan de mellan 25 och 30 tjänar ungefär 18 500 kronor.

De borgerliga argumenten håller inte i ett län som borde ha höga ambitioner för klimatomställningen och för ungdomars möjligheter att pendla dit jobben finns. En höjning av avgifterna i kollektivtrafiken för unga mellan 20–25 år är helt enkelt dålig politik och kommer slå hårt både mot framtiden och en redan utsatt grupp i samhället.

Mattias Ezelius

vice ordförande SSU Skaraborg

Rebecca Abrahamsson

vice ordförande SSU Göteborg

John Skoglund

ordförande SSU Norra Älvsborg

Jessica Eriksson

ordförande SSU Södra Älvsborg

Lisbeth Estrada Pérez

ordförande SSU Bohuslän

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.