15 sep 2015 06:00

15 sep 2015 06:00

Skrivelserna väcker nya frågor

REPLIK MathGamer

När kommunens företrädare Leif Walterum och Marie Ekman nyligen uttryckte sin syn på lärares lönebildning kom flera reaktioner.

Walterum/Ekman försökte i SLA den 28/8 att bemöta kritiken, och senare (29/8) även Ekman helt på egen hand. Skrivelserna lyckas med att väcka nya frågor som jag skulle vilja adressera de båda politikerna.

1. Ni beskriver genom ett slags årscykel arbetet med lönebildning och rekrytering och vad kommunen gör i fråga om kartläggningar och analyser. Ni menar vidare att analyserna påverkar framtida löneprioriteringar. Är det alltså så att Skövde kommun medvetet utifrån analyserna prioriterat ned lärarlönerna, eller har analyserna varit undermåliga?

2. Er artikel handlar om löneutveckling; på vilket sätt förväntar ni er att den ”workshop” ni bjudit in lärarfacken till ska bidra till en löneutveckling?

3a. På det relativa planet: 43 lärare in och 27 lärare ut menar ni är ett positivt inflöde med 16 lärare. Det gäller ju såvida det inte är fler elever som behöver undervisas under kommande läsår jämfört med det förra. Det är det alltså inte?

3b. På den ekonomiska planet: är frågan hur mycket rektorerna är tvungna att betala i ökade löner till de ”inflyttade” för att täcka de tjänster som lämnats. Att betala en ”inflyttad” 5 papp mer än den man inte kunde behålla på grund av en utebliven lönehöjning på t ex 1100 kr låter inte som en god affär... Detta nämner ni inget om i er artikel, varför inte?

3c. På det viktigaste planet: lärarnas kommande karusell in och ut ur Skövde och dess grannkommuner kommer att påverka elevernas utbildning negativt. Med ett byte av kommunchef en gång om året förväntar sig ingen resultat eller kontinuitet, men med ett byte av lärare förväntas eleverna leverera resultat.

Även mellan skolor i Skövde kommun finns exempel på detta eftersom ingen rektor har ekonomi nog att anställa lärare mer än precis den anställningsgrad man behöver. En lärare som inte kan få mer än 80 % på en skola tar såklart en 100 % tjänst på en annan. Eleverna byter lärare. Nästa år kan förhållandet vara det omvända, och läraren är tillbaka på skola nummer ett, men inte nödvändigtvis tillbaka till samma elever. Eleverna byter lärare. Med låga lärarlöner i Skövde riskerar kommunen att får köpa tillbaka kompetens som varit på lönehöjarresa i Tibro, Töreboda eller någon annan grannkommun ett år senare. Vad säger kommunens analyser om löneprioriteringar om denna risk?

Till sist är det stor komik att ni nämner ”förebyggande rehabilitering” som ett erbjudande... Lärarna ska alltså återanpassas redan innan de slitit ut sig? Där är ni framåtsyftande, det ger jag er.

Walterum/Ekman försökte i SLA den 28/8 att bemöta kritiken, och senare (29/8) även Ekman helt på egen hand. Skrivelserna lyckas med att väcka nya frågor som jag skulle vilja adressera de båda politikerna.

1. Ni beskriver genom ett slags årscykel arbetet med lönebildning och rekrytering och vad kommunen gör i fråga om kartläggningar och analyser. Ni menar vidare att analyserna påverkar framtida löneprioriteringar. Är det alltså så att Skövde kommun medvetet utifrån analyserna prioriterat ned lärarlönerna, eller har analyserna varit undermåliga?

2. Er artikel handlar om löneutveckling; på vilket sätt förväntar ni er att den ”workshop” ni bjudit in lärarfacken till ska bidra till en löneutveckling?

3a. På det relativa planet: 43 lärare in och 27 lärare ut menar ni är ett positivt inflöde med 16 lärare. Det gäller ju såvida det inte är fler elever som behöver undervisas under kommande läsår jämfört med det förra. Det är det alltså inte?

3b. På den ekonomiska planet: är frågan hur mycket rektorerna är tvungna att betala i ökade löner till de ”inflyttade” för att täcka de tjänster som lämnats. Att betala en ”inflyttad” 5 papp mer än den man inte kunde behålla på grund av en utebliven lönehöjning på t ex 1100 kr låter inte som en god affär... Detta nämner ni inget om i er artikel, varför inte?

3c. På det viktigaste planet: lärarnas kommande karusell in och ut ur Skövde och dess grannkommuner kommer att påverka elevernas utbildning negativt. Med ett byte av kommunchef en gång om året förväntar sig ingen resultat eller kontinuitet, men med ett byte av lärare förväntas eleverna leverera resultat.

Även mellan skolor i Skövde kommun finns exempel på detta eftersom ingen rektor har ekonomi nog att anställa lärare mer än precis den anställningsgrad man behöver. En lärare som inte kan få mer än 80 % på en skola tar såklart en 100 % tjänst på en annan. Eleverna byter lärare. Nästa år kan förhållandet vara det omvända, och läraren är tillbaka på skola nummer ett, men inte nödvändigtvis tillbaka till samma elever. Eleverna byter lärare. Med låga lärarlöner i Skövde riskerar kommunen att får köpa tillbaka kompetens som varit på lönehöjarresa i Tibro, Töreboda eller någon annan grannkommun ett år senare. Vad säger kommunens analyser om löneprioriteringar om denna risk?

Till sist är det stor komik att ni nämner ”förebyggande rehabilitering” som ett erbjudande... Lärarna ska alltså återanpassas redan innan de slitit ut sig? Där är ni framåtsyftande, det ger jag er.

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.