16 sep 2015 06:00

16 sep 2015 06:00

Trafiksäkerheten måste gå före

BUSSHÅLLPLATS ÖSAN

Replik. Angående insändaren ”Ompröva beslutet innan en olycka sker” i SLA 11/9.

Tack för att du engagerar dig i kollektivtrafiken. Hållplatsen Ösan drogs in av säkerhetsskäl den 31 augusti eftersom bussarna tvingades stanna delvis på körbanan. Det medförde en trafikfara då sikten på sträckan ofta är begränsad. Det hade även betydelse att resandet från hållplatsen var väldigt litet – i genomsnitt sex påstigande per dygn.

Det stämmer att grundskolans skolbussar kommer att fortsätta stanna vid Ösan. Men när det gäller grundskoleelever vore det mer trafikfarligt att låta dem promenera längs den hårt trafikerade vägen. Och det går inte att jämföra skolbussens enstaka turer med linje 400 och 402, som tillsammans passerar Ösan ett sextiotal gånger om dagen.

Tanken är att gymnasieelever och vuxna i första hand ska gå på den mindre vägen parallellt med väg 49, till hållplatserna Kylarvägen, Lövkullevägen eller Hasslum. Vi är medvetna om att det blir lite längre att gå, men trafiksäkerheten måste gå före.

Anders Sandahl

pressinformatör Västtrafik

Tack för att du engagerar dig i kollektivtrafiken. Hållplatsen Ösan drogs in av säkerhetsskäl den 31 augusti eftersom bussarna tvingades stanna delvis på körbanan. Det medförde en trafikfara då sikten på sträckan ofta är begränsad. Det hade även betydelse att resandet från hållplatsen var väldigt litet – i genomsnitt sex påstigande per dygn.

Det stämmer att grundskolans skolbussar kommer att fortsätta stanna vid Ösan. Men när det gäller grundskoleelever vore det mer trafikfarligt att låta dem promenera längs den hårt trafikerade vägen. Och det går inte att jämföra skolbussens enstaka turer med linje 400 och 402, som tillsammans passerar Ösan ett sextiotal gånger om dagen.

Tanken är att gymnasieelever och vuxna i första hand ska gå på den mindre vägen parallellt med väg 49, till hållplatserna Kylarvägen, Lövkullevägen eller Hasslum. Vi är medvetna om att det blir lite längre att gå, men trafiksäkerheten måste gå före.

Anders Sandahl

pressinformatör Västtrafik

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.