17 sep 2015 06:00

17 sep 2015 06:00

Grönblå samverkan gör mer för fler resenärer

Replik:

Grönblå samverkan håller med om att det är viktigt att skapa goda förutsättningar för regionens unga, men i sin debattartikel (SLA 15/9) missar SSU två viktiga utgångspunkter i det ärende som kollektivtrafiknämnden förväntas ta beslut om på fredag. Det första är uppdraget att förenkla regionens biljettsystem och det andra är att det finns fler resurssvaga grupper i vårt samhälle som inte kan kategoriseras efter ålder.

Förenklingsarbetet av biljettsystemet är en av de viktigaste uppgifterna vi har att lösa för att öka attraktiviteten och tillgängligheten av kollektivtrafiken och därmed nå våra mål om ett ökat resande. Dagligen får vi synpunkter om hur obegripligt det är och för att kunna förenkla dagens biljettmaskiner, göra bra appar och öka förståelsen för vilken biljett man ska köpa, behöver vi enhetliga åldersgränser. Idag kan du som resenär till exempel vara ungdom en del av din resa och vuxen på resten. Vi i Grönblå samverkan vill stå upp för att fortsätta arbetet med att göra vårt biljettsystem enklare och beklagar att S nu vill gå i en annan riktning än den de arbetade i så sent som för ett år sedan.

Precis som de unga socialdemokraterna beskriver, innebär det att de som förvärvsarbetar och är över 20 år får betala ordinarie pris, men tack vare en riktad satsning på 25 miljoner från M, MP, FP, C och KD införs en studentrabatt på 25 procent som gäller för alla studerande oavsett ålder samt att vi inför 25 procent rabatt på alla periodkort för långtidssjukskrivna, de som har handikappersättning, aktivitetsstöd och arbetslösa – oavsett ålder, gör den Grönblå majoriteten mer för fler. Det förvånar oss att S inte vill göra detsamma.

Vi behöver ett enkelt och rättvist biljettsystem för framtida attraktiv kollektivtrafik. För att nå dit är det många reformer som måste genomföras i det lapptäcke av priser, biljetter och regler som utgör dagens biljettsystem. De enhetliga åldersgränserna är en sådan reform.

Ulrika Frick (MP)

ordförande kollektivtrafiknämnden

Daniel Andersson (FP)

vice ordförande kollektivtrafiknämnden

Grönblå samverkan håller med om att det är viktigt att skapa goda förutsättningar för regionens unga, men i sin debattartikel (SLA 15/9) missar SSU två viktiga utgångspunkter i det ärende som kollektivtrafiknämnden förväntas ta beslut om på fredag. Det första är uppdraget att förenkla regionens biljettsystem och det andra är att det finns fler resurssvaga grupper i vårt samhälle som inte kan kategoriseras efter ålder.

Förenklingsarbetet av biljettsystemet är en av de viktigaste uppgifterna vi har att lösa för att öka attraktiviteten och tillgängligheten av kollektivtrafiken och därmed nå våra mål om ett ökat resande. Dagligen får vi synpunkter om hur obegripligt det är och för att kunna förenkla dagens biljettmaskiner, göra bra appar och öka förståelsen för vilken biljett man ska köpa, behöver vi enhetliga åldersgränser. Idag kan du som resenär till exempel vara ungdom en del av din resa och vuxen på resten. Vi i Grönblå samverkan vill stå upp för att fortsätta arbetet med att göra vårt biljettsystem enklare och beklagar att S nu vill gå i en annan riktning än den de arbetade i så sent som för ett år sedan.

Precis som de unga socialdemokraterna beskriver, innebär det att de som förvärvsarbetar och är över 20 år får betala ordinarie pris, men tack vare en riktad satsning på 25 miljoner från M, MP, FP, C och KD införs en studentrabatt på 25 procent som gäller för alla studerande oavsett ålder samt att vi inför 25 procent rabatt på alla periodkort för långtidssjukskrivna, de som har handikappersättning, aktivitetsstöd och arbetslösa – oavsett ålder, gör den Grönblå majoriteten mer för fler. Det förvånar oss att S inte vill göra detsamma.

Vi behöver ett enkelt och rättvist biljettsystem för framtida attraktiv kollektivtrafik. För att nå dit är det många reformer som måste genomföras i det lapptäcke av priser, biljetter och regler som utgör dagens biljettsystem. De enhetliga åldersgränserna är en sådan reform.

Ulrika Frick (MP)

ordförande kollektivtrafiknämnden

Daniel Andersson (FP)

vice ordförande kollektivtrafiknämnden

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.