19 sep 2015 06:00

19 sep 2015 06:00

Sverige och Skaraborgs samhällsutmaningar

Debatt:

Öppet brev till Carina Ohlsson (S) riksdagsledamot Skaraborg.

Hej Carina!

En orolig omvärld gör att många människor söker sig till Sverige. Det är stora utmaningar och det är tydligt att integrationen inte fungerar. Detta medför ett nytt utanförskap som växer fram där vägen till det första jobbet blir allt längre.

Sverige och Skaraborg står i dag inför många samhällsutmaningar och det kräver politiskt ledarskap. Den oro som många känner förtjänar både diskussion och svar. Därför bjuder Moderaterna nu in Socialdemokraterna och Carina Ohlsson (S), riksdagsledamot Skaraborg till debatt om följande angelägna samhällsutmaningar som snarast bör hanteras.

Moderaterna har under året presenterat flera förslag för att möta samhällsutmaningar för ett bättre Skaraborg. Oron växer däremot om den svaga vänsterregeringens skattechocker på jobb och för unga, snarare försämrar för skaraborgare än förbättrar.

Redan för en månad sedan kom den första skattechocken mot unga skaraborgare som ökas ytterligare nästa år. Höjningar som kommer att få tydliga konsekvenser och är svek mot unga på väg in i arbetslivet. I Skaraborg finns flera arbetsgivare inom t ex handel, restaurang och turism som nu oroas och behöver se över antalet anställda.

Ohlsson (S) – Hur leder höjning av arbetsgivaravgifter till fler jobb och arbetstillfällen, samt att fler unga får sitt första jobb, och hur förbättrar den möjligheterna för företag att kunna anställa, växa och bygga Skaraborg starkare?

Ohlsson (S) – Vill Socialdemokraterna införa tillfälliga uppehållstillstånd?

För att stärka drivkrafterna till integration föreslår Moderaterna att tillfälliga uppehållstillstånd på tre år införs, för de som kommer på egen hand utanför kvotflyktingsystemet. Får man jobb och uppvisad inkomst övergår det till ett permanent uppehållstillstånd.

Ohlsson (S) – Vill Socialdemokraterna skärpa försörjningskravet vid anhöriginvandring?

Moderaterna anser att försörjningskravet vid anhöriginvandring bör skärpas för bättre förutsättningar för fortsatt etablering.

Ohlsson (S) – Vill Socialdemokraterna stärka drivkrafterna för att gå från bidrag till arbete?

För att göra det mer lönsamt att arbeta har vi presenterat ett förstajobbet-avdrag och en utökad jobbstimulans inom etableringsersättningen. Vi vill även skapa enklare vägar in på arbetsmarknaden genom förstajobbet-anställning, en ny anställningsform för nyanlända och unga.

Ohlsson (S) – Vill Socialdemokraterna ta ansvar för ökad kostnadskontroll?

Att fortsatt värna en stark ekonomi är avgörande för Sveriges utveckling. Att fortsatt värna konkurrenskraften inte minst för landsbygden, är avgörande för Skaraborgs framtid. Hur ska vi få fler att satsa och utveckla landsbygdsföretagande när regeringen höjer avgifter och skatter? På vilket sätt anser Ohlsson (S) att en höjning av bensinskatten bidrar till att skapa fler jobb och underlättar för människor att leva och bo i Skaraborg?

Stora utmaningar för både Sverige och Skaraborg kräver mer debatt och bättre svar. Konkreta reformer lägger grunden för att samhället fortsatt ska kunna bli starkare.

Våra partier leder olika regeringsalternativ och väljarna förtjänar att få fler besked om hur vi konkret vill ta oss an Skaraborgs samhällsutmaningar.

Cecilia Widegren (M)

riksdagsledamot Skaraborg

Öppet brev till Carina Ohlsson (S) riksdagsledamot Skaraborg.

Hej Carina!

En orolig omvärld gör att många människor söker sig till Sverige. Det är stora utmaningar och det är tydligt att integrationen inte fungerar. Detta medför ett nytt utanförskap som växer fram där vägen till det första jobbet blir allt längre.

Sverige och Skaraborg står i dag inför många samhällsutmaningar och det kräver politiskt ledarskap. Den oro som många känner förtjänar både diskussion och svar. Därför bjuder Moderaterna nu in Socialdemokraterna och Carina Ohlsson (S), riksdagsledamot Skaraborg till debatt om följande angelägna samhällsutmaningar som snarast bör hanteras.

Moderaterna har under året presenterat flera förslag för att möta samhällsutmaningar för ett bättre Skaraborg. Oron växer däremot om den svaga vänsterregeringens skattechocker på jobb och för unga, snarare försämrar för skaraborgare än förbättrar.

Redan för en månad sedan kom den första skattechocken mot unga skaraborgare som ökas ytterligare nästa år. Höjningar som kommer att få tydliga konsekvenser och är svek mot unga på väg in i arbetslivet. I Skaraborg finns flera arbetsgivare inom t ex handel, restaurang och turism som nu oroas och behöver se över antalet anställda.

Ohlsson (S) – Hur leder höjning av arbetsgivaravgifter till fler jobb och arbetstillfällen, samt att fler unga får sitt första jobb, och hur förbättrar den möjligheterna för företag att kunna anställa, växa och bygga Skaraborg starkare?

Ohlsson (S) – Vill Socialdemokraterna införa tillfälliga uppehållstillstånd?

För att stärka drivkrafterna till integration föreslår Moderaterna att tillfälliga uppehållstillstånd på tre år införs, för de som kommer på egen hand utanför kvotflyktingsystemet. Får man jobb och uppvisad inkomst övergår det till ett permanent uppehållstillstånd.

Ohlsson (S) – Vill Socialdemokraterna skärpa försörjningskravet vid anhöriginvandring?

Moderaterna anser att försörjningskravet vid anhöriginvandring bör skärpas för bättre förutsättningar för fortsatt etablering.

Ohlsson (S) – Vill Socialdemokraterna stärka drivkrafterna för att gå från bidrag till arbete?

För att göra det mer lönsamt att arbeta har vi presenterat ett förstajobbet-avdrag och en utökad jobbstimulans inom etableringsersättningen. Vi vill även skapa enklare vägar in på arbetsmarknaden genom förstajobbet-anställning, en ny anställningsform för nyanlända och unga.

Ohlsson (S) – Vill Socialdemokraterna ta ansvar för ökad kostnadskontroll?

Att fortsatt värna en stark ekonomi är avgörande för Sveriges utveckling. Att fortsatt värna konkurrenskraften inte minst för landsbygden, är avgörande för Skaraborgs framtid. Hur ska vi få fler att satsa och utveckla landsbygdsföretagande när regeringen höjer avgifter och skatter? På vilket sätt anser Ohlsson (S) att en höjning av bensinskatten bidrar till att skapa fler jobb och underlättar för människor att leva och bo i Skaraborg?

Stora utmaningar för både Sverige och Skaraborg kräver mer debatt och bättre svar. Konkreta reformer lägger grunden för att samhället fortsatt ska kunna bli starkare.

Våra partier leder olika regeringsalternativ och väljarna förtjänar att få fler besked om hur vi konkret vill ta oss an Skaraborgs samhällsutmaningar.

Cecilia Widegren (M)

riksdagsledamot Skaraborg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.