21 sep 2015 06:00

21 sep 2015 06:00

I otakt med tiden

BOSTÄDER

Den borgerliga majoriteten i kommunstyrelsens arbetsutskott bestämmer allt av någon betydelse i Skövde. Det är ett välkänt faktum att det Katarina Jonsson (M), Leif Walterum (C) och Ulla-Britt Hagström (FP) bestämmer, så blir det.

Vi har en stor brist på bostäder, även i Skövde men det tycks inte besvära den styrande trojkan. Det fundamentalistiska men enfaldiga beslutet att begränsa Skövdebostäders andel av bostadsbeståndet till 17 procent, bromsar effektivt utvecklingen. Senare beslut att Skövdebostäder skall aktivt verka för att omvandla hyresbostäder till bostadsrätter gör inte saken bättre när det står mer än 20 000 personer i kö för att få en hyresrätt.

Denna galenskap, bara därför att Fastighetsägarna i Skövde gnäller över den låga hyresnivån i Skövde. De saknar tydligen förmåga att konkurrera på lika villkor med allmännyttan Skövdebostäder. Då springer man till kommunledningen och klagar, för att få konkurrensen satt ur spel. Där hjälper trojkan villigt till med att fördyra och begränsa verksamheten för Skövdes egna bolag Skövdebostäder.

Nu gnäller Mattias Petersson, Fastighetsägarna i Skövde, i fredagens tidning över att det byggs för lite hyresrätter. Vad väntar Fastighetsägarna i Skövde på? Ni har ju fått kommunledningen i ert ledband och all hjälp ni begärt, ändå bygger ni inte. Sätt igång och gör något, eller lägg ned verksamheten om ni saknar kompetens. Det finns de som kan och vill, bostäder behövs nu.

Bernt Blomgren

Vi har en stor brist på bostäder, även i Skövde men det tycks inte besvära den styrande trojkan. Det fundamentalistiska men enfaldiga beslutet att begränsa Skövdebostäders andel av bostadsbeståndet till 17 procent, bromsar effektivt utvecklingen. Senare beslut att Skövdebostäder skall aktivt verka för att omvandla hyresbostäder till bostadsrätter gör inte saken bättre när det står mer än 20 000 personer i kö för att få en hyresrätt.

Denna galenskap, bara därför att Fastighetsägarna i Skövde gnäller över den låga hyresnivån i Skövde. De saknar tydligen förmåga att konkurrera på lika villkor med allmännyttan Skövdebostäder. Då springer man till kommunledningen och klagar, för att få konkurrensen satt ur spel. Där hjälper trojkan villigt till med att fördyra och begränsa verksamheten för Skövdes egna bolag Skövdebostäder.

Nu gnäller Mattias Petersson, Fastighetsägarna i Skövde, i fredagens tidning över att det byggs för lite hyresrätter. Vad väntar Fastighetsägarna i Skövde på? Ni har ju fått kommunledningen i ert ledband och all hjälp ni begärt, ändå bygger ni inte. Sätt igång och gör något, eller lägg ned verksamheten om ni saknar kompetens. Det finns de som kan och vill, bostäder behövs nu.

Bernt Blomgren

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.