21 sep 2015 06:00

21 sep 2015 06:00

Var är de hållbara och långsiktiga lösningarna?

Debatt:

Förra veckan lade den rödgröna regeringen fram sin regeringsförklaring. Det som är anmärkningsvärt är att samma regering som säger sig vilja ha fossilfri fordonsflotta och också säger sig höja ambitionerna för klimatpolitiken, är förvånansvärt andefattiga när det gäller den tunga trafiken. Inte med ett ord nämns lastbilar i regeringens viktigaste tal trots att de aviserat allt från vägslitageavgifter till fossilfrihet. Inte heller är förhandlingarna mellan Sverige och EU-kommissionen klara gällande statsstöd för drivmedel som ska gälla redan från årsskiftet.

• Våra medlemmar kör gärna fossilfritt men då är det också viktigt att stora transportköpare såsom kommuner, regioner och andra myndigheter går före och sätter klimatsmarta mål i sina upphandlingar. Istället för detaljregleringar om smörjmedel bör fokus vara årliga minskningar av utsläpp, som också belönas ekonomiskt i upphandlingarna. Här har regeringspartierna mycket makt, eftersom ni är en del av majoritetsstyret i en lång rad svenska kommuner bland annat.

• Om våra medlemmar ska vara med och betala världens högsta drivmedelsskatter, vägslitageavgifter och dessutom bidra till en fossilfri fordonsflotta, så måste regeringen agera med högre hastighet för att också värna de näringspolitiska dimensionerna. Annars kommer utsläppsstatistiken se bra ut men inte verkligheten, eftersom transporterna kommer att göras via andra länders transportörer, vilket inte förs statistik över idag.

• En förutsättning för trafiksäkra, socialt ansvarstagande och miljösmarta tunga fordon är en långsiktig och genomtänkt strategi. Låt oss gemensamt hitta en bra väg framåt.

Svensk åkerinäring behöver fasta, långsiktiga konkurrensneutrala spelregler för drivmedelskostnader som inte äventyrar åkeriföretagens möjligheter att konkurrera och göra det klimatsmart. Under de senaste två åren har bränsleskatter ändrats två gånger med cirka sex månaders varsel. Det är mycket svårt att driva åkeriföretag när skatter och därmed kostnader för drivmedel ändras med kort varsel och dessutom flera gånger under fordons ekonomiska livslängd.

Thomas Morell

regionchef

Sveriges Åkeriföretag Skaraborg

Förra veckan lade den rödgröna regeringen fram sin regeringsförklaring. Det som är anmärkningsvärt är att samma regering som säger sig vilja ha fossilfri fordonsflotta och också säger sig höja ambitionerna för klimatpolitiken, är förvånansvärt andefattiga när det gäller den tunga trafiken. Inte med ett ord nämns lastbilar i regeringens viktigaste tal trots att de aviserat allt från vägslitageavgifter till fossilfrihet. Inte heller är förhandlingarna mellan Sverige och EU-kommissionen klara gällande statsstöd för drivmedel som ska gälla redan från årsskiftet.

• Våra medlemmar kör gärna fossilfritt men då är det också viktigt att stora transportköpare såsom kommuner, regioner och andra myndigheter går före och sätter klimatsmarta mål i sina upphandlingar. Istället för detaljregleringar om smörjmedel bör fokus vara årliga minskningar av utsläpp, som också belönas ekonomiskt i upphandlingarna. Här har regeringspartierna mycket makt, eftersom ni är en del av majoritetsstyret i en lång rad svenska kommuner bland annat.

• Om våra medlemmar ska vara med och betala världens högsta drivmedelsskatter, vägslitageavgifter och dessutom bidra till en fossilfri fordonsflotta, så måste regeringen agera med högre hastighet för att också värna de näringspolitiska dimensionerna. Annars kommer utsläppsstatistiken se bra ut men inte verkligheten, eftersom transporterna kommer att göras via andra länders transportörer, vilket inte förs statistik över idag.

• En förutsättning för trafiksäkra, socialt ansvarstagande och miljösmarta tunga fordon är en långsiktig och genomtänkt strategi. Låt oss gemensamt hitta en bra väg framåt.

Svensk åkerinäring behöver fasta, långsiktiga konkurrensneutrala spelregler för drivmedelskostnader som inte äventyrar åkeriföretagens möjligheter att konkurrera och göra det klimatsmart. Under de senaste två åren har bränsleskatter ändrats två gånger med cirka sex månaders varsel. Det är mycket svårt att driva åkeriföretag när skatter och därmed kostnader för drivmedel ändras med kort varsel och dessutom flera gånger under fordons ekonomiska livslängd.

Thomas Morell

regionchef

Sveriges Åkeriföretag Skaraborg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.