23 sep 2015 06:00

23 sep 2015 07:44

Jämställt arbetsliv och familjeliv

Jämställdhet

S-kvinnor har länge krävt att jämställdhetsbonusen ska avskaffas. Nästan en miljard om året har kastats bort i ett bonussystem som inte gett någon effekt.

Vi välkomnar regeringens föreslag att avskaffa jämställdhetsbonusen så att de pengarna nu kan läggas på annat. Den enda reform som har effekt för ett mer jämställt föräldraskap är att fler dagar i föräldraförsäkringen vigs åt vardera föräldern.

Regeringen förslår ytterligare en månad, det är ett viktigt första steg. En översyn för att HBTQ-anpassa föräldraförsäkringen är också mycket efterlängtat.

Regeringen vill också avskaffa vårdnadsbidraget, vilket S-kvinnor länge krävt. Bidraget har framför allt lett till att utlandsfödda kvinnor fastnat i utanförskap. För ökad jämställdhet och integration är det nödvändigt att det tas bort.

S-kvinnor välkomnar regeringens satsningar på en jämlik och jämställd skola, för att höja skolresultaten och minska klyftorna.

I regeringsförklaringen lyftes också vikten av att bekämpa rasism och sexism i skolan för att elever ska må bra och prestera bra.

Förskolan får mindre barngrupper och mer personal. De eftersatta fritidshemmen får ett efterlängtat tillskott. Regeringen ska även förbättra lärarnas arbetsvillkor, bland annat genom höjda lärarlöner.

Den största reformen av vuxenutbildningar på tio år är att alla vuxna får rätt till Komvux på gymnasienivå för att få grundläggande behörighet till högskolestudier. Det är viktigt för stora grupper kvinnor som hamnat utanför arbetsmarknaden och söker utbildning mitt i livet.

Regeringen presenterar en rad satsningar för att stärka kvinnors hälsa och öka jämlikheten och jämställdheten i vården.

En fråga som S-kvinnor länge drivit och som nu blir verklighet är gratis mammografi för kvinnor i hela landet. Det här beskedet kommer att rädda liv och göra att bröstcancer inte tillåts bli en klassfråga.

Andra viktiga förslag är avgiftsfria preventivmedel för kvinnor under 21 år, mer pengar till förlossningsvården och satsningar för att minska den psykiska ohälsan hos unga.

S-kvinnor vet att samhället går att förändra. Vi kan gå från ord till handling, och göra skillnad i folks vardag. En jämställd värld är möjlig.

S-kvinnor har länge krävt att jämställdhetsbonusen ska avskaffas. Nästan en miljard om året har kastats bort i ett bonussystem som inte gett någon effekt.

Vi välkomnar regeringens föreslag att avskaffa jämställdhetsbonusen så att de pengarna nu kan läggas på annat. Den enda reform som har effekt för ett mer jämställt föräldraskap är att fler dagar i föräldraförsäkringen vigs åt vardera föräldern.

Regeringen förslår ytterligare en månad, det är ett viktigt första steg. En översyn för att HBTQ-anpassa föräldraförsäkringen är också mycket efterlängtat.

Regeringen vill också avskaffa vårdnadsbidraget, vilket S-kvinnor länge krävt. Bidraget har framför allt lett till att utlandsfödda kvinnor fastnat i utanförskap. För ökad jämställdhet och integration är det nödvändigt att det tas bort.

S-kvinnor välkomnar regeringens satsningar på en jämlik och jämställd skola, för att höja skolresultaten och minska klyftorna.

I regeringsförklaringen lyftes också vikten av att bekämpa rasism och sexism i skolan för att elever ska må bra och prestera bra.

Förskolan får mindre barngrupper och mer personal. De eftersatta fritidshemmen får ett efterlängtat tillskott. Regeringen ska även förbättra lärarnas arbetsvillkor, bland annat genom höjda lärarlöner.

Den största reformen av vuxenutbildningar på tio år är att alla vuxna får rätt till Komvux på gymnasienivå för att få grundläggande behörighet till högskolestudier. Det är viktigt för stora grupper kvinnor som hamnat utanför arbetsmarknaden och söker utbildning mitt i livet.

Regeringen presenterar en rad satsningar för att stärka kvinnors hälsa och öka jämlikheten och jämställdheten i vården.

En fråga som S-kvinnor länge drivit och som nu blir verklighet är gratis mammografi för kvinnor i hela landet. Det här beskedet kommer att rädda liv och göra att bröstcancer inte tillåts bli en klassfråga.

Andra viktiga förslag är avgiftsfria preventivmedel för kvinnor under 21 år, mer pengar till förlossningsvården och satsningar för att minska den psykiska ohälsan hos unga.

S-kvinnor vet att samhället går att förändra. Vi kan gå från ord till handling, och göra skillnad i folks vardag. En jämställd värld är möjlig.

  • Ida Ekeroth

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.