23 sep 2015 06:00

23 sep 2015 06:00

Läget i Skövde är inte unikt

Boende

Svar på insändare från Bernt Blomgren i SLA den 21 september.

Vår rapport handlar om en nationell utveckling där stora politiska penseldrag styr utvecklingen för de olika boendeformerna.

Det är ju ingen tvekan alls om att det är begränsade möjligheter för marknaden att agera som skapat den bostadsbrist vi har idag, flera av varandra oberoende organisationer, både svenska och utländska, har dragit den slutsatsen. De försvårande omständigheterna i Skövde är inte unika på något sätt.

Fastighetsägarna varken bygger, äger eller förvaltar fastigheter. Vi är däremot branschorganisation för de som gör det. Fastighetsägare är medlemmar i Fastighetsägarna.

Det finns som sagt de som både vill och kan bygga och det gör de i den takt det är praktiskt och ekonomiskt möjligt, trots de politiska begränsande förutsättningarna.

Tänk då vad mycket som skulle bli gjort om det förändrades.

Svar på insändare från Bernt Blomgren i SLA den 21 september.

Vår rapport handlar om en nationell utveckling där stora politiska penseldrag styr utvecklingen för de olika boendeformerna.

Det är ju ingen tvekan alls om att det är begränsade möjligheter för marknaden att agera som skapat den bostadsbrist vi har idag, flera av varandra oberoende organisationer, både svenska och utländska, har dragit den slutsatsen. De försvårande omständigheterna i Skövde är inte unika på något sätt.

Fastighetsägarna varken bygger, äger eller förvaltar fastigheter. Vi är däremot branschorganisation för de som gör det. Fastighetsägare är medlemmar i Fastighetsägarna.

Det finns som sagt de som både vill och kan bygga och det gör de i den takt det är praktiskt och ekonomiskt möjligt, trots de politiska begränsande förutsättningarna.

Tänk då vad mycket som skulle bli gjort om det förändrades.

  • Mattias Peterson, Fastighetsägarna

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.