25 sep 2015 06:00

25 sep 2015 06:00

Nu ser vi resultatet av den obefintliga bostadspolitiken

Replik. :

Några synpunkter i anledning av Mattias Petersons (Fastighetsägarna) debattinlägg i SLA den 18 september.

Du har rätt, det är kris på bostadsmarknaden och att det byggs fler hyreslägenheter är nödvändigt för att vårt samhälle ska kunna utvecklas. Däremot håller jag inte med dig om vad politiken måste göra för att få fart på byggandet.

Vi kan väl vara överens om att alla ska ha rätt till en bra bostad till en rimlig kostnad. Jag har påstått detta tidigare och jag har inte hört någon som inte tycker att det är ett bra mål för vårt samhälle. Det borde innebära att alla politiska partier fortfarande stödjer det målet.

Om vi tittar tillbaka så ser vi också att historien upprepar sig. Marknadskrafterna klarar inte att uppfylla målet en bra bostad till en rimlig kostnad för alla.

Politiken blev överens om målet ett antal år före miljonprogrammet. Då konstaterade politiken att marknadskrafterna inte klarade att ge alla medborgare bra bostäder. Då började man prata bostadspolitik och kommunerna fick ansvar för att alla kommuninvånare fick en bra bostad till en rimlig kostnad. Staten tog på olika sätt på sig det ekonomiska ansvaret. Resultatet vet vi: En miljon bostäder. Idag är det många förståsigpåare som har synpunkter men det blev efter dåtidens krav moderna bostäder.

Nu är vi där igen som sagt. Det har inte funnits någon bostadspolitik värd namnet på 10 till 15 år och nu har vi resultatet: Bostadskris. Marknaden klarar inte att svara upp till målet. För vi ska veta att kravet på marknadshyror innebär att samhället och parterna på bostadsmarknaden tappar alla möjligheter att påverka prisbilden för bostäder. Det är tillgång och efterfrågan som styr.

Nu har den nuvarande regeringen börjat prata i former av aktiv bostadspolitik igen. Lite investeringsbidrag för att få rimliga hyror. Hoppas att bostadsbolagen nappar på detta . Nu när det borde vara guldläge att låna pengar och efterfrågan är stor. Vi ska också ha klart för oss att det inte är unikt i västvärden att samhället stödjer bostadsbyggandet. Det finns i många länder.

En sak till, hyresregleringen avskaffades 1978. Då kom lagen som ger parterna på bostadsmarknaden i uppdrag att förhandla hyror. Det har gjorts på ett förtjänstfullt sätt hittills. Annars hade politiken ändrat på reglerna igen. Vi ska givetvis fortsätta att hantetra vårt uppdrag på ett bra sätt.

Annars är vi överens. Bygg fler hyresrätter. Det är inte troligt att det någonsin blir bättre förutsättningar för någon. Privat eller allmännytta.

Anders Forsberg

Hyresgästföreningen Skövde

Några synpunkter i anledning av Mattias Petersons (Fastighetsägarna) debattinlägg i SLA den 18 september.

Du har rätt, det är kris på bostadsmarknaden och att det byggs fler hyreslägenheter är nödvändigt för att vårt samhälle ska kunna utvecklas. Däremot håller jag inte med dig om vad politiken måste göra för att få fart på byggandet.

Vi kan väl vara överens om att alla ska ha rätt till en bra bostad till en rimlig kostnad. Jag har påstått detta tidigare och jag har inte hört någon som inte tycker att det är ett bra mål för vårt samhälle. Det borde innebära att alla politiska partier fortfarande stödjer det målet.

Om vi tittar tillbaka så ser vi också att historien upprepar sig. Marknadskrafterna klarar inte att uppfylla målet en bra bostad till en rimlig kostnad för alla.

Politiken blev överens om målet ett antal år före miljonprogrammet. Då konstaterade politiken att marknadskrafterna inte klarade att ge alla medborgare bra bostäder. Då började man prata bostadspolitik och kommunerna fick ansvar för att alla kommuninvånare fick en bra bostad till en rimlig kostnad. Staten tog på olika sätt på sig det ekonomiska ansvaret. Resultatet vet vi: En miljon bostäder. Idag är det många förståsigpåare som har synpunkter men det blev efter dåtidens krav moderna bostäder.

Nu är vi där igen som sagt. Det har inte funnits någon bostadspolitik värd namnet på 10 till 15 år och nu har vi resultatet: Bostadskris. Marknaden klarar inte att svara upp till målet. För vi ska veta att kravet på marknadshyror innebär att samhället och parterna på bostadsmarknaden tappar alla möjligheter att påverka prisbilden för bostäder. Det är tillgång och efterfrågan som styr.

Nu har den nuvarande regeringen börjat prata i former av aktiv bostadspolitik igen. Lite investeringsbidrag för att få rimliga hyror. Hoppas att bostadsbolagen nappar på detta . Nu när det borde vara guldläge att låna pengar och efterfrågan är stor. Vi ska också ha klart för oss att det inte är unikt i västvärden att samhället stödjer bostadsbyggandet. Det finns i många länder.

En sak till, hyresregleringen avskaffades 1978. Då kom lagen som ger parterna på bostadsmarknaden i uppdrag att förhandla hyror. Det har gjorts på ett förtjänstfullt sätt hittills. Annars hade politiken ändrat på reglerna igen. Vi ska givetvis fortsätta att hantetra vårt uppdrag på ett bra sätt.

Annars är vi överens. Bygg fler hyresrätter. Det är inte troligt att det någonsin blir bättre förutsättningar för någon. Privat eller allmännytta.

Anders Forsberg

Hyresgästföreningen Skövde

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.