26 sep 2015 06:00

26 sep 2015 06:00

Efter fusket: Grönare bilism

Debatt:

Förtroendet för hela bilindustrin är i fritt fall efter Volkswagens omfattande och avskyvärda utsläppsfusk. Knappast någon tror att fusket är begränsat till ett enda bilmärke och många känner sig lurade av officiella förbrukningssiffror. Nu måste bilindustrin återerövra konsumentens förtroende – och vägen dit är att bli grön på riktigt.

Som avlångt, glesbefolkat land är Sverige bilberoende, vad än hipsterrörelsen på Södermalm i Stockholm påstår. Samtidigt står trafiken för den största enskilda delen av Sveriges klimatpåverkan, och är huvudorsaken till att många städer inte klarar de bindande luftkvalitetsnormerna. Det är alltså mycket viktigt att bilismens påverkan minskar – och det hotas nu av att konsumenten inte tror på vad bilindustrin säger.

Volkswagens fusk i USA är särskilt avskyvärt, och har stor betydelse för folkhälsan, eftersom de verkliga kväveoxidutsläppen är upp till 40 gånger högre än de angivna. Det betyder förtida dödsfall och försämrad hälsa. Men också andra tillverkare pressar utsläppen av kväveoxider och den officiella förbrukningen genom att till testerna lämna in bilar som aldrig varit ämnade att köras på allmän väg. Nya bilar förbrukar i snitt 25–35 procent mer än de officiella siffrorna, ibland långt mer – det har alltså långt större betydelse än höjningen av bensin- och dieselskatten på cirka 5 procent som regeringen föreslår i sin budgetproposition.

I väntan på rättvisande förbruknings- och utsläppsvärden, som är flera år borta, måste bilindustrin självmant förbättra sin information om förbrukning. På elbilssidan är bilmärkena tydliga med att den verkliga räckvidden är långt mindre än den officiella – det är dags för samma tydlighet gällande bensin och diesel.

Att bilismen har klart högre utsläpp än de officiella värdena, gör att det inte i sig är så välgörande för klimatet och miljön att skaffa ny bil som bl.a. branschorganet BilSweden uppger. Istället är det avgörande vilken sorts bil man skaffar och extra viktigt att påskynda omställningen till förnybara drivmedel med mycket låg klimatpåverkan.

Bilar som drivs med el, biogas, etanol eller biodiesel har 50–95 procent lägre klimatpåverkan än fossilbränslebilarna, el och fordonsgas ger därtill inga eller mycket låga utsläpp av partiklar och kväveoxid. Om tillverkarna också fuskar med utsläppsvärden för dessa bilar, är effekten mindre eftersom grundvärdena är så låga.

Detta fokus på förnybart vore också välkommet ur ett lokalt perspektiv. Fossila drivmedel skapar jobb och intäkter i Ryssland, Mellanöstern och Nigeria, medan eldrift, etanol, biogas och biodiesel skapar jobb i snart sagt varje svensk kommun. Så omställningen gör bilindustrin mer relevant och välkommen från norr till söder – precis vad de behöver nu.

Många i Sverige behöver bilen, nu och i framtiden. Just därför är det dags för ansvarsfull, grön och förnybar bilism – låt fusket bli startskottet!

Mattias Goldmann

vd, tankesmedjan Fores med 2030-sekretariatet

Förtroendet för hela bilindustrin är i fritt fall efter Volkswagens omfattande och avskyvärda utsläppsfusk. Knappast någon tror att fusket är begränsat till ett enda bilmärke och många känner sig lurade av officiella förbrukningssiffror. Nu måste bilindustrin återerövra konsumentens förtroende – och vägen dit är att bli grön på riktigt.

Som avlångt, glesbefolkat land är Sverige bilberoende, vad än hipsterrörelsen på Södermalm i Stockholm påstår. Samtidigt står trafiken för den största enskilda delen av Sveriges klimatpåverkan, och är huvudorsaken till att många städer inte klarar de bindande luftkvalitetsnormerna. Det är alltså mycket viktigt att bilismens påverkan minskar – och det hotas nu av att konsumenten inte tror på vad bilindustrin säger.

Volkswagens fusk i USA är särskilt avskyvärt, och har stor betydelse för folkhälsan, eftersom de verkliga kväveoxidutsläppen är upp till 40 gånger högre än de angivna. Det betyder förtida dödsfall och försämrad hälsa. Men också andra tillverkare pressar utsläppen av kväveoxider och den officiella förbrukningen genom att till testerna lämna in bilar som aldrig varit ämnade att köras på allmän väg. Nya bilar förbrukar i snitt 25–35 procent mer än de officiella siffrorna, ibland långt mer – det har alltså långt större betydelse än höjningen av bensin- och dieselskatten på cirka 5 procent som regeringen föreslår i sin budgetproposition.

I väntan på rättvisande förbruknings- och utsläppsvärden, som är flera år borta, måste bilindustrin självmant förbättra sin information om förbrukning. På elbilssidan är bilmärkena tydliga med att den verkliga räckvidden är långt mindre än den officiella – det är dags för samma tydlighet gällande bensin och diesel.

Att bilismen har klart högre utsläpp än de officiella värdena, gör att det inte i sig är så välgörande för klimatet och miljön att skaffa ny bil som bl.a. branschorganet BilSweden uppger. Istället är det avgörande vilken sorts bil man skaffar och extra viktigt att påskynda omställningen till förnybara drivmedel med mycket låg klimatpåverkan.

Bilar som drivs med el, biogas, etanol eller biodiesel har 50–95 procent lägre klimatpåverkan än fossilbränslebilarna, el och fordonsgas ger därtill inga eller mycket låga utsläpp av partiklar och kväveoxid. Om tillverkarna också fuskar med utsläppsvärden för dessa bilar, är effekten mindre eftersom grundvärdena är så låga.

Detta fokus på förnybart vore också välkommet ur ett lokalt perspektiv. Fossila drivmedel skapar jobb och intäkter i Ryssland, Mellanöstern och Nigeria, medan eldrift, etanol, biogas och biodiesel skapar jobb i snart sagt varje svensk kommun. Så omställningen gör bilindustrin mer relevant och välkommen från norr till söder – precis vad de behöver nu.

Många i Sverige behöver bilen, nu och i framtiden. Just därför är det dags för ansvarsfull, grön och förnybar bilism – låt fusket bli startskottet!

Mattias Goldmann

vd, tankesmedjan Fores med 2030-sekretariatet

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.