28 sep 2015 06:00

28 sep 2015 06:00

Sex timmar arbetsdag – ett steg in i framtiden

Debatt:

Mellan 2009 och 2013 ökade övertiden med 11 procentenheter, enligt en ny rapport från TCO (SvD 2015-06-02). Totalt arbetade svenskarna 4,7 miljoner övertidstimmar under en normal vecka förra året. Omräknat till heltidsanställningar motsvarar det mellan 117 000 och 150 000 jobb, enligt TCO.

I decennier har sex timmars arbetsdag varit en vision för arbetarrörelsen och för oss i Vänsterpartiet. Men nu har vi gått från paroll till konkret strategi hur sex timmars arbetsdag kan förverkligas. Striden om tiden heter rapporten som under två års tid arbetats fram av partiet. Kortare arbetsdag är ingen utopi utan handlar om politisk vilja, och finansieras till lägre kostnad än alliansregeringens jobbskatteavdrag.

Vår nationella arbetstidsförkortning på sex timmars arbetsdag, alltså 30-timmarsvecka som heltidsnorm. Sex timmar arbetsdag är en barnreform, en välfärdsreform, en jämställdhetsreform och en arbetsmiljöreform. Vi lägger stor vikt vid en arbetstidsförkortning av följande skäl:

• Barnen. Föräldrarnas arbetstid hänger ihop med barnens arbetstid och arbetsmiljö i förskola och fritids. För föräldrar som arbetar mindre betyder det också kortare arbetsdag för barnen. Behovet av kvalitetstid med sina föräldrar väntar inte till helgen eller semestern utan behövs dagligen.

• Arbetsmiljön. För återhämtning är den dagliga vilan helt avgörande för en god hälsa på sikt. Inom industrin och verkstad arbetar man säkrare och effektivare, inom vården ökar patientsäkerheten. För lärare i förskola och skola samt fritidspersonal blir arbetsbördan mindre och kvalitén för barnen ökar.

• Välfärden. Rekordmånga människor står utan arbete eller arbetar ofrivilligt lite. Med sex timmars arbetsdag delar man på jobben och fler kommer i arbete. Dagligt minskat påfrestande sänker sjukskrivningstalen samt minskar psykisk och fysisk ohälsa

• Jämställdheten. Kvinnor deltidsarbetar i högre utsträckning och bekostar på så sätt tiden med barnen och hemarbetet i utbyte mot sämre lön och arbetsvillkor. Priset är sämre föräldrapeng och lägre pension. De stressrelaterade sjukskrivningarna och den psykiska ohälsan ökar hos framförallt kvinnor och unga tjejer.

• Demokratin. Många människor som arbetar har många gånger inte tid eller ork att engagera sig politiskt, i föreningsliv eller i kultur. Alla tjänar på kortare arbetsdag.

I Umeå kommun genomförs nu arbetstidsförkortning på äldreboendet Sjöjungfrun efter förslag och arbete från V och S. I Göteborg har man under ett års tid haft sex timmars arbetsdag på Svartedalens äldrecenter med mycket goda resultat av bland annat mindre stressad och gladare personal och att de äldre känner sig bättre omhändertagna. I Göteborg fick personalen fler arbetskompisar, lugnare tempo, högre arbetsglädje. I Skövde har vi bland annat Skövde Bilringar som infört sex timmars arbetsdag.

Vänsterpartiet Skövde vill att även kommunen som arbetsgivare går före och visar vägen när det gäller arbetstidsförkortning inom äldrevården och hemtjänsten. För oss är sex timmars arbetsdag en högt prioriterad fråga.

Gabryjel Blom

ersättare kommunfullmäktige (V)

Mellan 2009 och 2013 ökade övertiden med 11 procentenheter, enligt en ny rapport från TCO (SvD 2015-06-02). Totalt arbetade svenskarna 4,7 miljoner övertidstimmar under en normal vecka förra året. Omräknat till heltidsanställningar motsvarar det mellan 117 000 och 150 000 jobb, enligt TCO.

I decennier har sex timmars arbetsdag varit en vision för arbetarrörelsen och för oss i Vänsterpartiet. Men nu har vi gått från paroll till konkret strategi hur sex timmars arbetsdag kan förverkligas. Striden om tiden heter rapporten som under två års tid arbetats fram av partiet. Kortare arbetsdag är ingen utopi utan handlar om politisk vilja, och finansieras till lägre kostnad än alliansregeringens jobbskatteavdrag.

Vår nationella arbetstidsförkortning på sex timmars arbetsdag, alltså 30-timmarsvecka som heltidsnorm. Sex timmar arbetsdag är en barnreform, en välfärdsreform, en jämställdhetsreform och en arbetsmiljöreform. Vi lägger stor vikt vid en arbetstidsförkortning av följande skäl:

• Barnen. Föräldrarnas arbetstid hänger ihop med barnens arbetstid och arbetsmiljö i förskola och fritids. För föräldrar som arbetar mindre betyder det också kortare arbetsdag för barnen. Behovet av kvalitetstid med sina föräldrar väntar inte till helgen eller semestern utan behövs dagligen.

• Arbetsmiljön. För återhämtning är den dagliga vilan helt avgörande för en god hälsa på sikt. Inom industrin och verkstad arbetar man säkrare och effektivare, inom vården ökar patientsäkerheten. För lärare i förskola och skola samt fritidspersonal blir arbetsbördan mindre och kvalitén för barnen ökar.

• Välfärden. Rekordmånga människor står utan arbete eller arbetar ofrivilligt lite. Med sex timmars arbetsdag delar man på jobben och fler kommer i arbete. Dagligt minskat påfrestande sänker sjukskrivningstalen samt minskar psykisk och fysisk ohälsa

• Jämställdheten. Kvinnor deltidsarbetar i högre utsträckning och bekostar på så sätt tiden med barnen och hemarbetet i utbyte mot sämre lön och arbetsvillkor. Priset är sämre föräldrapeng och lägre pension. De stressrelaterade sjukskrivningarna och den psykiska ohälsan ökar hos framförallt kvinnor och unga tjejer.

• Demokratin. Många människor som arbetar har många gånger inte tid eller ork att engagera sig politiskt, i föreningsliv eller i kultur. Alla tjänar på kortare arbetsdag.

I Umeå kommun genomförs nu arbetstidsförkortning på äldreboendet Sjöjungfrun efter förslag och arbete från V och S. I Göteborg har man under ett års tid haft sex timmars arbetsdag på Svartedalens äldrecenter med mycket goda resultat av bland annat mindre stressad och gladare personal och att de äldre känner sig bättre omhändertagna. I Göteborg fick personalen fler arbetskompisar, lugnare tempo, högre arbetsglädje. I Skövde har vi bland annat Skövde Bilringar som infört sex timmars arbetsdag.

Vänsterpartiet Skövde vill att även kommunen som arbetsgivare går före och visar vägen när det gäller arbetstidsförkortning inom äldrevården och hemtjänsten. För oss är sex timmars arbetsdag en högt prioriterad fråga.

Gabryjel Blom

ersättare kommunfullmäktige (V)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.