29 sep 2015 06:00

29 sep 2015 06:00

Kvalitet eller kvantitet?

SPRÅKET

Mikropauser. Det jag skriver här är både lätt att läsa och förstå mensåheltplötsligtblirdetlitemerkompliceratattläsaochförståvadjagskriverochvadberordetpåjojagharutelämnatdetlillamellanrummetmellanorden. Tänk vad viktigt det lilla mellanrummet är för att texten skall vara lätt att läsa och förstå. Lika viktig är den mikropaus som skall lämnas mellan orden när man pratar för att det som sägs skall vara lätt att höra och förstå.

Varför pratar alla i dag så fruktansvärt fort? Är det viktigare att säga så mycket som möjligt på kortast möjliga tid i stället för att på samma tid säga lite mindre så att den man talar till uppfattar vad man säger. En mästare i” fortprat” är Annika Lantz som lyckas börja på nästa ord innan hon avslutat ordet före. Hur bär hon sig åt?

En vädjan till er ”fortpratare” är: Tala långsammare så att äldre och hörselskadade får möjlighet att uppfatta vad ni säger.

WEGO

Varför pratar alla i dag så fruktansvärt fort? Är det viktigare att säga så mycket som möjligt på kortast möjliga tid i stället för att på samma tid säga lite mindre så att den man talar till uppfattar vad man säger. En mästare i” fortprat” är Annika Lantz som lyckas börja på nästa ord innan hon avslutat ordet före. Hur bär hon sig åt?

En vädjan till er ”fortpratare” är: Tala långsammare så att äldre och hörselskadade får möjlighet att uppfatta vad ni säger.

WEGO

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.