29 sep 2015 06:01

29 sep 2015 06:01

Mycket byråkrati att klara av

FLYKTINGAR

Gemene man tror sannolikt att det löst sig för en flykting som fått permanent uppehållstillstånd och att Migrationsverket sköter allt. Så är det inte!

Efter att ett sådant beslut delgivits vid ett möte hos Migrationsverket inleds en omfattande byråkratisk process. Flyktingen skall nu få ett uppehållstillståndskort, vilket kräver en resa till Göteborg för fotografering och fingeravtryckslämning. Därefter skall flyktingen till Skatteverket för att få sitt personnummer. Sedan blir det möte vid Arbetsförmedlingen, där en massa krav ställs för att själva etableringsprocessen skall inledas.

Flyktingen skall:

• Ordna egen bostad och anmäla ny adress till Skatteverket.

• Söka glappersättning vid kommunen för att få hjälp med den första månadshyran som ju skall förskottsbetalas.

• Anmäla till Migrationsverket att ny egen bostad ordnats.

• Skaffa ett godkänt id-kort.

• Öppna bankkonto och anmäla kontonummer till Försäkringskassan.

• Ansöka om bostadsbidrag och etableringstillägg för barn vid Försäkringskassan.

• Delta i skapandet av 2-årig Etableringsplan vid Arbetsförmedlingen.

• Välja utbildningskomplettering till SFI (obligatoriskt 20 tim/vecka) för att få fria resor till och från utbildning. Flyktingen får dock betala 600 kr/mån.

Då allt detta ordnats erhåller flyktingen under etableringstiden en månadspeng om 6 000 kronor, barn får 1 095 kr.

Till detta kan fogas all vardagsbyråkrati som vi är vana vid, men som flyktingen måste lära sig.

Dessa stackars flyktingar måste, enligt min mening, få hjälp för att klara all denna byråkrati. Vi som är vana att leva här vet ju t ex hur besvärligt det kan vara att nå en myndighet via telefon och att boka tid för ett möte. Det är ännu värre, om man inte talar svenska.

Det borde finnas ett särskilt kontor med resurser att biträda i dessa frågor i varje kommun. Det skulle underlätta etableringen samtidigt som kommunens ledning skulle få ett betydligt bättre kunskapsunderlag för att fatta kloka beslut. Bostadsfrågan måste prioriteras. Här finns annars risk för en flyktingbostadsmarknad med affärssystem som inte rimmar med våra regler. Då tappar vi kontrollen.

Här kan privatpersoner göra en viktig insats, för jag kan inte se att kommunerna tillräckligt snabbt kan möta de behov som finns. Du som har lite tid över och är van vid våra administrativa rutiner bör ta kontakt med kyrkan, Röda korset och andra organisationer som bedriver flyktinghjälp och erbjuda dina tjänster. De behövs!

Gemene man tror sannolikt att det löst sig för en flykting som fått permanent uppehållstillstånd och att Migrationsverket sköter allt. Så är det inte!

Efter att ett sådant beslut delgivits vid ett möte hos Migrationsverket inleds en omfattande byråkratisk process. Flyktingen skall nu få ett uppehållstillståndskort, vilket kräver en resa till Göteborg för fotografering och fingeravtryckslämning. Därefter skall flyktingen till Skatteverket för att få sitt personnummer. Sedan blir det möte vid Arbetsförmedlingen, där en massa krav ställs för att själva etableringsprocessen skall inledas.

Flyktingen skall:

• Ordna egen bostad och anmäla ny adress till Skatteverket.

• Söka glappersättning vid kommunen för att få hjälp med den första månadshyran som ju skall förskottsbetalas.

• Anmäla till Migrationsverket att ny egen bostad ordnats.

• Skaffa ett godkänt id-kort.

• Öppna bankkonto och anmäla kontonummer till Försäkringskassan.

• Ansöka om bostadsbidrag och etableringstillägg för barn vid Försäkringskassan.

• Delta i skapandet av 2-årig Etableringsplan vid Arbetsförmedlingen.

• Välja utbildningskomplettering till SFI (obligatoriskt 20 tim/vecka) för att få fria resor till och från utbildning. Flyktingen får dock betala 600 kr/mån.

Då allt detta ordnats erhåller flyktingen under etableringstiden en månadspeng om 6 000 kronor, barn får 1 095 kr.

Till detta kan fogas all vardagsbyråkrati som vi är vana vid, men som flyktingen måste lära sig.

Dessa stackars flyktingar måste, enligt min mening, få hjälp för att klara all denna byråkrati. Vi som är vana att leva här vet ju t ex hur besvärligt det kan vara att nå en myndighet via telefon och att boka tid för ett möte. Det är ännu värre, om man inte talar svenska.

Det borde finnas ett särskilt kontor med resurser att biträda i dessa frågor i varje kommun. Det skulle underlätta etableringen samtidigt som kommunens ledning skulle få ett betydligt bättre kunskapsunderlag för att fatta kloka beslut. Bostadsfrågan måste prioriteras. Här finns annars risk för en flyktingbostadsmarknad med affärssystem som inte rimmar med våra regler. Då tappar vi kontrollen.

Här kan privatpersoner göra en viktig insats, för jag kan inte se att kommunerna tillräckligt snabbt kan möta de behov som finns. Du som har lite tid över och är van vid våra administrativa rutiner bör ta kontakt med kyrkan, Röda korset och andra organisationer som bedriver flyktinghjälp och erbjuda dina tjänster. De behövs!

  • Håkan Nyström

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.