30 sep 2015 06:00

30 sep 2015 06:00

Ledsamt att läsa Dumitrus uppfattning

VASASKOLAN

Replik. Till signaturen Dumitrus irritation (SLA 11/9) på min tidigare replik.

Det var ledsamt att läsa att Dumitrus uppfattning om mig som människa baseras på en enda insändare, och att jag utifrån denna skulle vara ”allkunnig” och ha en ”överkänslighet mot kritik”. Men att han tycker att jag inte sparar på ordvalet gläder mig, ett rikt ordval och varierat språk ger ofta en bättre debatt. Tyvärr skriver Dumitru också att min text innehåller påståenden som den inte gör. Därför vill jag gärna bemöta dessa påståenden (citerade nedan).

”Du irriterar dig på insändarnas frågor men hur ska man kunna få svar på de frågor man har utan att ställa dem?”

Nej Dumitru, jag kritiserar inte att frågor ställs. Jag kritiserar att man, innan frågor ställs till person via media, först inte ens orienterar sig. Du skriver att man vid ett besök på skolans hemsida kan läsa den plan som signaturen ”Svensk- och engelskafröken” (SLA 17/6) efterfrågar. Visst var det lätt att finna den? Att dylika dokument återfinns via hemsidan var just vad jag skrev, och jag tycker bara att man kunde ägna skolans eller kommunens hemsida ett besök innan man ställer frågan om var planen finns via media.

”Allt är som du sa endast rutinplaner och rutinrapporter.”

Nej Dumitru, jag skriver inte att dokumenten är rutinplaner/-rapporter. Jag skriver att rapportering av kränkande behandling till skolnämnden är rutinåtgärder. Arbetet med en likabehandlingsplan utförs av bland andra rektorer, lärare, måltidspersonal, elevassistenter, speciallärare, lokalvårdare, vaktmästare, föräldrar, skolsköterskor, kuratorer, specialpedagoger och inte minst elever. Att skriva att allt deras arbete resulterar i en ”rutinplan” tycker jag är en onyanserad, faktiskt också orättvis beskrivning.

”Anmärkningsvärt är det kränkande och nedvärderande sättet som du klassar personen bakom signaturen ”F.d. elev på skolan”; ordinär – det vill säga medioker, medelmåtta. På vilka grunder gjorde du den bedömningen?”

Nej Dumitru, ordinär betyder inte medioker eller medelmåtta, som vardagligt uppfattas som negativt klingande. Ordinär betyder genomsnittlig, eller något som hör till ordningen.

Och nej Dumitru, jag gör ingen som helst bedömning av ”F.d. elev”. Jag konstaterar objektivt att hen, i likhet med de flesta andra ordinära före detta elever, utifrån sina betyg inte kunde välja precis vilket gymnasieprogram som helst. Det finns väl inget kontroversiellt i det? Att jag, som du skriver i ditt senaste inlägg (SLA 19/9), skulle ”mobba, kränka och förnedra F.d. elev” utifrån stycket ovan, gör mig betänksam. Likaså att kalla det ett ”rått påhopp”. Om du menar att ett konstaterande i en offentlig debatt är likställt med mobbning, så står det i ganska skarp kontrast av den mer nyanserade bild som signaturen ”Yen” bidrar med (SLA 15/9).

”Du kanske t.o.m. anser att en utsatt elev får skylla sig själv för att hen är utsatt. Utifrån din elitistiska syn på människan får man faktiskt skylla sig själv när man bara är 'ordinär', eller hur?”

Nej Dumitru, det finns ingen koppling mellan vad jag skriver om ordinär i fråga om skolresultat till huruvida en elev skulle vara utsatt eller inte och nej Dumitru, i min text finns ingen som helst grund för en elitistisk människosyn. Tycker du det, så skriv fram argument som är grundade på vad som står i min text, inte på din egen valda tolkning.

MathGamer

Det var ledsamt att läsa att Dumitrus uppfattning om mig som människa baseras på en enda insändare, och att jag utifrån denna skulle vara ”allkunnig” och ha en ”överkänslighet mot kritik”. Men att han tycker att jag inte sparar på ordvalet gläder mig, ett rikt ordval och varierat språk ger ofta en bättre debatt. Tyvärr skriver Dumitru också att min text innehåller påståenden som den inte gör. Därför vill jag gärna bemöta dessa påståenden (citerade nedan).

”Du irriterar dig på insändarnas frågor men hur ska man kunna få svar på de frågor man har utan att ställa dem?”

Nej Dumitru, jag kritiserar inte att frågor ställs. Jag kritiserar att man, innan frågor ställs till person via media, först inte ens orienterar sig. Du skriver att man vid ett besök på skolans hemsida kan läsa den plan som signaturen ”Svensk- och engelskafröken” (SLA 17/6) efterfrågar. Visst var det lätt att finna den? Att dylika dokument återfinns via hemsidan var just vad jag skrev, och jag tycker bara att man kunde ägna skolans eller kommunens hemsida ett besök innan man ställer frågan om var planen finns via media.

”Allt är som du sa endast rutinplaner och rutinrapporter.”

Nej Dumitru, jag skriver inte att dokumenten är rutinplaner/-rapporter. Jag skriver att rapportering av kränkande behandling till skolnämnden är rutinåtgärder. Arbetet med en likabehandlingsplan utförs av bland andra rektorer, lärare, måltidspersonal, elevassistenter, speciallärare, lokalvårdare, vaktmästare, föräldrar, skolsköterskor, kuratorer, specialpedagoger och inte minst elever. Att skriva att allt deras arbete resulterar i en ”rutinplan” tycker jag är en onyanserad, faktiskt också orättvis beskrivning.

”Anmärkningsvärt är det kränkande och nedvärderande sättet som du klassar personen bakom signaturen ”F.d. elev på skolan”; ordinär – det vill säga medioker, medelmåtta. På vilka grunder gjorde du den bedömningen?”

Nej Dumitru, ordinär betyder inte medioker eller medelmåtta, som vardagligt uppfattas som negativt klingande. Ordinär betyder genomsnittlig, eller något som hör till ordningen.

Och nej Dumitru, jag gör ingen som helst bedömning av ”F.d. elev”. Jag konstaterar objektivt att hen, i likhet med de flesta andra ordinära före detta elever, utifrån sina betyg inte kunde välja precis vilket gymnasieprogram som helst. Det finns väl inget kontroversiellt i det? Att jag, som du skriver i ditt senaste inlägg (SLA 19/9), skulle ”mobba, kränka och förnedra F.d. elev” utifrån stycket ovan, gör mig betänksam. Likaså att kalla det ett ”rått påhopp”. Om du menar att ett konstaterande i en offentlig debatt är likställt med mobbning, så står det i ganska skarp kontrast av den mer nyanserade bild som signaturen ”Yen” bidrar med (SLA 15/9).

”Du kanske t.o.m. anser att en utsatt elev får skylla sig själv för att hen är utsatt. Utifrån din elitistiska syn på människan får man faktiskt skylla sig själv när man bara är 'ordinär', eller hur?”

Nej Dumitru, det finns ingen koppling mellan vad jag skriver om ordinär i fråga om skolresultat till huruvida en elev skulle vara utsatt eller inte och nej Dumitru, i min text finns ingen som helst grund för en elitistisk människosyn. Tycker du det, så skriv fram argument som är grundade på vad som står i min text, inte på din egen valda tolkning.

MathGamer

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.