30 sep 2015 06:00

30 sep 2015 06:00

Peka gärna ut rätt orsak

FALLOLYCKOR

SLA skrev 28/9 om det stora antalet fallolyckor bland äldre. Att öppna ögonen för livets olika sidor kan vara obehagligt, men det är troligen bra i långa loppet om det ger möjlighet till korrigerande åtgärder.

Fallolyckor med ibland efterföljande benbrott kan vara ödesdigra händelser som kan få tydligt negativa följder rent kroppsligt.

Vad som borde ha framkommit tydligare i tidningens text är att vissa mediciner, framförallt SSRI-medel (antidepressiva medel) kan vara en viktig förklaring till rådande läge. En relativt stor andel av de äldre äter sådana mediciner. Den aktuella medicinen har dessutom andra risker för allvarliga biverkningar. Sammantaget bör således alla upptänkliga tillgängliga alternativ till SSRI-medlen övervägas före man skriver ut dem. Bort med den eventuellt slentrianmässiga receptförskrivningen som man ibland hör talas om.

EffBe

SLA skrev 28/9 om det stora antalet fallolyckor bland äldre. Att öppna ögonen för livets olika sidor kan vara obehagligt, men det är troligen bra i långa loppet om det ger möjlighet till korrigerande åtgärder.

Fallolyckor med ibland efterföljande benbrott kan vara ödesdigra händelser som kan få tydligt negativa följder rent kroppsligt.

Vad som borde ha framkommit tydligare i tidningens text är att vissa mediciner, framförallt SSRI-medel (antidepressiva medel) kan vara en viktig förklaring till rådande läge. En relativt stor andel av de äldre äter sådana mediciner. Den aktuella medicinen har dessutom andra risker för allvarliga biverkningar. Sammantaget bör således alla upptänkliga tillgängliga alternativ till SSRI-medlen övervägas före man skriver ut dem. Bort med den eventuellt slentrianmässiga receptförskrivningen som man ibland hör talas om.

EffBe

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.