30 sep 2015 06:00

30 sep 2015 06:00

Vi kräver satsning på rastplatser i Skaraborg

Debatt:

Motormännens Lokalklubb Skaraborg inspekterar rastplatserna i Skaraborg i samband med uppdraget som vägombud. Vägombuden är en frivilligverksamhet som i första hand kollar kvalitén på vägarna som en del i trafiksäkerhetsarbetet. Ulla-Britt Hagström, ordförande för klubben, håller samman verksamheten. Tyvärr har inte någon av Skaraborgs rastplatser hittills lyckats vinna priset i poängberäkningen om bästa rastplats i Västra Götalands län.

Efter sommaren 2014 togs förbättringsmöjligheter på rastplatser upp med Trafikverket. Det handlar om att ge också familjer möjlighet till vila och avkoppling. Vi tycker att säkerheten bör förbättras genom att bättre avskilja platsen mot vägbanan så att barn inte kan springa ut. Sådan avskärmning finns bara vid Trandansen och Grevagårdens rastplatser i Skaraborg. Det bör också tillskapas lekplatser för barn. Skaraborg har inte på någon av sina 13 rastplatser någon lekplats eller gunganordning för barn. Det räcker att resa utanför Skaraborg till Vittene mellan Grästorp och Trollhättan för att möta en fin lekplats. Svaret från Trafikverket var positivt, men det konstaterades att det bara finns pengar för löpande underhåll. Ändå märker vi att det på trasiga bord bara byts ut en bräda i taget. Tiderna för städning av hygienutrymmen minskar.

Ett exempel av de 13 rastplatserna i Skaraborg som inspekterats är Trafikverkets Rastplats Kålltorp vid E20. Rastplatsen är säker med särskilt körfält att svänga av till och från. Parkeringsplatser är tydligt utmärkta. Rastplatsen är belyst med flera lyktstolpar, men den inre delen som är vändplats, saknar belysning och delas av med skrymmande buskage och kan kännas osäker. Grönområdet och parkeringsplatsen är rena, men det ligger cigarettfimpar på marken trots att det finns askkoppar. Soptunnor finns inom acceptabelt avstånd och skötseln är bra. Toalettutrustningen är välstädad och användbar.

Antalet bord är tillräckligt för att ta emot flera besökare. En del bord är i behov av renovering – tydliga skåror och sprickor märks i bordsytan. Bord och stolar är i fin miljö med klippt gräs omkring och vegetation en bit bort. Det finns gångvägar som möjliggör promenad och en damm som delvis är skymd av växtlighet. Lekplats saknas.

Motormännens Lokalklubb Skaraborg hoppas att inför sommaren 2016 lite mera resurser läggs för att rusta upp våra rastplatser. Minst en av de 13 borde få vinna Motormännens pris i Västra Götaland. Detta kan bara ske om Trafikverket satsar lite extra.

Ulla-Britt Hagström

ordförande Motormännens Lokalklubb Skaraborg

Motormännens Lokalklubb Skaraborg inspekterar rastplatserna i Skaraborg i samband med uppdraget som vägombud. Vägombuden är en frivilligverksamhet som i första hand kollar kvalitén på vägarna som en del i trafiksäkerhetsarbetet. Ulla-Britt Hagström, ordförande för klubben, håller samman verksamheten. Tyvärr har inte någon av Skaraborgs rastplatser hittills lyckats vinna priset i poängberäkningen om bästa rastplats i Västra Götalands län.

Efter sommaren 2014 togs förbättringsmöjligheter på rastplatser upp med Trafikverket. Det handlar om att ge också familjer möjlighet till vila och avkoppling. Vi tycker att säkerheten bör förbättras genom att bättre avskilja platsen mot vägbanan så att barn inte kan springa ut. Sådan avskärmning finns bara vid Trandansen och Grevagårdens rastplatser i Skaraborg. Det bör också tillskapas lekplatser för barn. Skaraborg har inte på någon av sina 13 rastplatser någon lekplats eller gunganordning för barn. Det räcker att resa utanför Skaraborg till Vittene mellan Grästorp och Trollhättan för att möta en fin lekplats. Svaret från Trafikverket var positivt, men det konstaterades att det bara finns pengar för löpande underhåll. Ändå märker vi att det på trasiga bord bara byts ut en bräda i taget. Tiderna för städning av hygienutrymmen minskar.

Ett exempel av de 13 rastplatserna i Skaraborg som inspekterats är Trafikverkets Rastplats Kålltorp vid E20. Rastplatsen är säker med särskilt körfält att svänga av till och från. Parkeringsplatser är tydligt utmärkta. Rastplatsen är belyst med flera lyktstolpar, men den inre delen som är vändplats, saknar belysning och delas av med skrymmande buskage och kan kännas osäker. Grönområdet och parkeringsplatsen är rena, men det ligger cigarettfimpar på marken trots att det finns askkoppar. Soptunnor finns inom acceptabelt avstånd och skötseln är bra. Toalettutrustningen är välstädad och användbar.

Antalet bord är tillräckligt för att ta emot flera besökare. En del bord är i behov av renovering – tydliga skåror och sprickor märks i bordsytan. Bord och stolar är i fin miljö med klippt gräs omkring och vegetation en bit bort. Det finns gångvägar som möjliggör promenad och en damm som delvis är skymd av växtlighet. Lekplats saknas.

Motormännens Lokalklubb Skaraborg hoppas att inför sommaren 2016 lite mera resurser läggs för att rusta upp våra rastplatser. Minst en av de 13 borde få vinna Motormännens pris i Västra Götaland. Detta kan bara ske om Trafikverket satsar lite extra.

Ulla-Britt Hagström

ordförande Motormännens Lokalklubb Skaraborg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.