01 okt 2015 06:00

01 okt 2015 06:00

Glöm inte vad som händer i andra länder

HJÄLPVERKSAMHET

Demokrati. Sverige fokuserar just nu på att ta emot flera tusen människor som varje vecka söker skydd innanför landets gränser. Mottagandet är viktigt, och vi alla bör göra vad vi kan och visa solidaritet med de som kommer, men det är viktigt att vi inte blir blinda för vad som samtidigt händer på andra platser på jorden. Genom demokrati och respekt för mänskliga rättigheter kan krig och konflikter förebyggas. Ingen människa vill fly sitt hemland, därför är det viktigt att också fortsätta arbeta utanför Sveriges gränser för att främja demokratiutveckling så att fler kan leva i trygghet i sina hemländer.

Unga Örnar är en barnrättsorganisation och vi möter hela tiden ett stort engagemang för barns rättigheter. I vår verksamhet sätter barnen agendan efter demokratiska principer. Det är barnen själva som bestämmer verksamhetens innehåll. På så sätt lär de sig hur demokrati i praktiken fungerar och blir redan som unga aktiva deltagare i civilsamhället.

Våra medlemmar har valt områden där de vill arbeta långsiktigt, för att stärka demokrati och mänskliga rättigheter i världen. Ett av de områdena är Zimbabwe som ligger i södra Afrika. Enligt FN lever 150 000 barn i åldrarna 0–14 år med hiv i Zimbabwe. Av dessa barn kommer närmare hälften att dö innan de når vuxen ålder. Barnkonventionen artikel 24 säger att alla barn har rätt till god hälsa, därför kan vi inte stå tysta när detta pågår.

Unga Örnars globalverksamhet kan ses som en droppe i ett oändligt hav. Men glöm inte att havet består av droppar. Vi vill uppmana dig att bidra med dina.

Lena Karlsson

ordförande i Unga Örnar Skaraborg

Jasen Mphepo

generalsekreterare i Patsime Trust, människorättsorganisation i Zimbabwe

Unga Örnar är en barnrättsorganisation och vi möter hela tiden ett stort engagemang för barns rättigheter. I vår verksamhet sätter barnen agendan efter demokratiska principer. Det är barnen själva som bestämmer verksamhetens innehåll. På så sätt lär de sig hur demokrati i praktiken fungerar och blir redan som unga aktiva deltagare i civilsamhället.

Våra medlemmar har valt områden där de vill arbeta långsiktigt, för att stärka demokrati och mänskliga rättigheter i världen. Ett av de områdena är Zimbabwe som ligger i södra Afrika. Enligt FN lever 150 000 barn i åldrarna 0–14 år med hiv i Zimbabwe. Av dessa barn kommer närmare hälften att dö innan de når vuxen ålder. Barnkonventionen artikel 24 säger att alla barn har rätt till god hälsa, därför kan vi inte stå tysta när detta pågår.

Unga Örnars globalverksamhet kan ses som en droppe i ett oändligt hav. Men glöm inte att havet består av droppar. Vi vill uppmana dig att bidra med dina.

Lena Karlsson

ordförande i Unga Örnar Skaraborg

Jasen Mphepo

generalsekreterare i Patsime Trust, människorättsorganisation i Zimbabwe

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.