02 okt 2015 06:00

02 okt 2015 06:00

Censur i klimatdebatten

KLIMATFÖRÄNDRINGAR

Åsiktsfrihet? Tacitus sa för 2000 år sedan: ”Sällsynta är de tider i vilka du får tänka vad du vill och dessutom säga vad du tänker” Stämmer väldigt bra även idag år 2015.

I klimatdebatten råder fullständig censur. Har du inte den ”rätta tron”, tro är nämligen vad det är fråga om, så göre dig icke besvär.

Medeltemperaturen på jorden har inte stigit på 18 år. Trots detta kommer den ena larmrapporten efter den andra. Isarna vid polerna smälter, isbjörnar dör, havet stiger m.m. Skrämselpropaganda! Detta på grund av människans utsläpp av den för all växtlighet livsnödvändiga gasen koldioxid! Anledningen till att skylla allt på detta är att det är det enda människan kan påverka med politiska och ekonomiska styrmedel.

Klimatförändringar sker och har skett i årmiljoner oavsett människans påverkan. När man bortser från detta kan man ställa sig frågan: Kan detta vara riktigt?

Vad är den verkliga orsaken till klimatalarmisternas skrämselpropaganda? Svaret är enkelt: Makt och pengar! Målet är ett globalt styre i FN:s regi som styrs av ”experter” som Johan Rockström, gud bevare mig. Vanliga människor och sunt förnuft är icke tillåtna i denna vision.

Dags att öppna ögonen! Googla gärna på ”Romklubben” och se på Youtube, David Dilley, ”Is Climate Change Dangerous”.

Skeptiker

I klimatdebatten råder fullständig censur. Har du inte den ”rätta tron”, tro är nämligen vad det är fråga om, så göre dig icke besvär.

Medeltemperaturen på jorden har inte stigit på 18 år. Trots detta kommer den ena larmrapporten efter den andra. Isarna vid polerna smälter, isbjörnar dör, havet stiger m.m. Skrämselpropaganda! Detta på grund av människans utsläpp av den för all växtlighet livsnödvändiga gasen koldioxid! Anledningen till att skylla allt på detta är att det är det enda människan kan påverka med politiska och ekonomiska styrmedel.

Klimatförändringar sker och har skett i årmiljoner oavsett människans påverkan. När man bortser från detta kan man ställa sig frågan: Kan detta vara riktigt?

Vad är den verkliga orsaken till klimatalarmisternas skrämselpropaganda? Svaret är enkelt: Makt och pengar! Målet är ett globalt styre i FN:s regi som styrs av ”experter” som Johan Rockström, gud bevare mig. Vanliga människor och sunt förnuft är icke tillåtna i denna vision.

Dags att öppna ögonen! Googla gärna på ”Romklubben” och se på Youtube, David Dilley, ”Is Climate Change Dangerous”.

Skeptiker

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.