02 okt 2015 06:00

02 okt 2015 06:00

Fp känner stolthet över nya gymnasiesärskolan

Debatt:

Skolans uppdrag är att ge alla elever samma möjligheter att nå sina livsdrömmar. Den nya gymnasiesärskolan inom Kavelbro har öppnat vägar för elever att integreras. Nu har inte längre ungdomar isolerats i mindre lokaler på långt avstånd från gymnasieskolan. Efter ett tumult inför 2014 års budget fick de 48 miljonerna för investeringen vara kvar. Här spelade Folkpartiets insatser en stor roll. I en mer sammanhållen skola får eleverna möjligheter att möta varandra och utveckla förståelse för olikheter.

Gymnasiesärskolan i Sverige är fyraårig och vänder sig till ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning. Folkpartiet anser att det är viktigt att behålla särskolan som egen skolform, där undervisningen lättare kan anpassas efter varje elevs behov och förutsättningar. Gymnasiesärskolan består av nio yrkesinriktade nationella program. Elever som behöver mer anpassad utbildning har möjlighet till individuella program. Utbildningen måste påbörjas senast det år eleven fyller 20 år.

Folkpartiet ser mycket positivt på att gymnasiesärskolan har fokus på kunskapsuppdraget. Alla barn och ungdomar har rätt att lära sig och utvecklas. Det positiva med den nya placeringen på Kavelbro är att elever har möjlighet att läsa kurser i vissa ämnen inom de ordinarie gymnasieprogrammen. Man kan bättre ta tillvara alla elevernas möjligheter och därmed öka motivationen.

Tyvärr är det stopp för högre utbildning för personer som gått gymnasiesärskolan. Universitet och högskolor erbjuder inga anpassade utbildningar. Den som inte hittar ett arbete efter gymnasiesärskolan hamnar i daglig verksamhet. En rapport från Riksrevisionen i april i år visar på att unga vuxna från gymnasiesärskolan hamnar utanför arbetslivet. Handikappforskaren Magnus Tideman uttrycker att dessa hamnar i välfärdens marginal. I USA har personer med Downs syndrom till exempel möjlighet att gå utbildning på universitet eller högskola. Sådan utbildning erbjuds också i till exempel europeiska länder som Island, Spanien och Italien.

Folkpartiet strävar efter jämlikhet, där alla ska få möjlighet att välja sin framtid.

Ulla-Britt Hagström (FP)

Hans Clausen (FP)

Christer Winbäck (FP)

Skolans uppdrag är att ge alla elever samma möjligheter att nå sina livsdrömmar. Den nya gymnasiesärskolan inom Kavelbro har öppnat vägar för elever att integreras. Nu har inte längre ungdomar isolerats i mindre lokaler på långt avstånd från gymnasieskolan. Efter ett tumult inför 2014 års budget fick de 48 miljonerna för investeringen vara kvar. Här spelade Folkpartiets insatser en stor roll. I en mer sammanhållen skola får eleverna möjligheter att möta varandra och utveckla förståelse för olikheter.

Gymnasiesärskolan i Sverige är fyraårig och vänder sig till ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning. Folkpartiet anser att det är viktigt att behålla särskolan som egen skolform, där undervisningen lättare kan anpassas efter varje elevs behov och förutsättningar. Gymnasiesärskolan består av nio yrkesinriktade nationella program. Elever som behöver mer anpassad utbildning har möjlighet till individuella program. Utbildningen måste påbörjas senast det år eleven fyller 20 år.

Folkpartiet ser mycket positivt på att gymnasiesärskolan har fokus på kunskapsuppdraget. Alla barn och ungdomar har rätt att lära sig och utvecklas. Det positiva med den nya placeringen på Kavelbro är att elever har möjlighet att läsa kurser i vissa ämnen inom de ordinarie gymnasieprogrammen. Man kan bättre ta tillvara alla elevernas möjligheter och därmed öka motivationen.

Tyvärr är det stopp för högre utbildning för personer som gått gymnasiesärskolan. Universitet och högskolor erbjuder inga anpassade utbildningar. Den som inte hittar ett arbete efter gymnasiesärskolan hamnar i daglig verksamhet. En rapport från Riksrevisionen i april i år visar på att unga vuxna från gymnasiesärskolan hamnar utanför arbetslivet. Handikappforskaren Magnus Tideman uttrycker att dessa hamnar i välfärdens marginal. I USA har personer med Downs syndrom till exempel möjlighet att gå utbildning på universitet eller högskola. Sådan utbildning erbjuds också i till exempel europeiska länder som Island, Spanien och Italien.

Folkpartiet strävar efter jämlikhet, där alla ska få möjlighet att välja sin framtid.

Ulla-Britt Hagström (FP)

Hans Clausen (FP)

Christer Winbäck (FP)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.