03 okt 2015 06:00

03 okt 2015 06:00

En dag att fira

VÄRLDSLÄRARDAGEN

Gör skillnad. Varje år uppmärksammar Lärarförbundet världslärardagen tillsammans med lärarorganisationer över hela världen.

Allt börjar med en bra lärare! Vi är lärare – vi väcker nyfikenhet till kunskaper och förmågor och ger barn/elever verktyg för att bygga ett framtida samhälle där demokrati och likvärdighet är hörnstenar.

Världslärardagen är en dag att fira. En dag för att uppmärksamma vårt viktiga arbete och hur viktiga lärare är som varje dag gör skillnad – för varje elev på din förskola, fritidshem eller skola.

”Stärk lärarna för att kunna bygga hållbarare samhällen” är Världslärardagens tema för 2015. Lärares uppdrag sträcker sig utöver utbildningsmålen. Vi är också nyckeln till hållbar utveckling och skapa samhällen som bygger på kunskaper, värderingar och etik. Som lärare möter vi också utmaningar till följd av lärarpersonalbrist, brister i utbildningen, låg lön och sjunkande status.

För att nå målet om allmän grundskoleutbildning för varje barn i hela världen år 2025 behövs det 27,3 miljoner nya grundskollärare. Bara i Sverige kommer det att saknas 65 000 lärare. Men med rätt politiska beslut går lärarbristen att hejda.

För oss i Lärarförbundet är lösningen enkel. För att behålla de lärare vi har och locka nya till yrket måste lönerna upp och arbetsbelastningen ner. I Sverige och i världen.

World Teachers’Day instiftades 1994 av FN-organet Unesco och firas varje år av medlemsorganisationerna i Education International. Lärarförbundet och lärarorganisationer världen runt uppmärksammar lärarna och deras viktiga roll för att alla barn och ungdomar ska få den utbildning de har rätt till.

Bengt Wahlberg

Lärarförbundet

Allt börjar med en bra lärare! Vi är lärare – vi väcker nyfikenhet till kunskaper och förmågor och ger barn/elever verktyg för att bygga ett framtida samhälle där demokrati och likvärdighet är hörnstenar.

Världslärardagen är en dag att fira. En dag för att uppmärksamma vårt viktiga arbete och hur viktiga lärare är som varje dag gör skillnad – för varje elev på din förskola, fritidshem eller skola.

”Stärk lärarna för att kunna bygga hållbarare samhällen” är Världslärardagens tema för 2015. Lärares uppdrag sträcker sig utöver utbildningsmålen. Vi är också nyckeln till hållbar utveckling och skapa samhällen som bygger på kunskaper, värderingar och etik. Som lärare möter vi också utmaningar till följd av lärarpersonalbrist, brister i utbildningen, låg lön och sjunkande status.

För att nå målet om allmän grundskoleutbildning för varje barn i hela världen år 2025 behövs det 27,3 miljoner nya grundskollärare. Bara i Sverige kommer det att saknas 65 000 lärare. Men med rätt politiska beslut går lärarbristen att hejda.

För oss i Lärarförbundet är lösningen enkel. För att behålla de lärare vi har och locka nya till yrket måste lönerna upp och arbetsbelastningen ner. I Sverige och i världen.

World Teachers’Day instiftades 1994 av FN-organet Unesco och firas varje år av medlemsorganisationerna i Education International. Lärarförbundet och lärarorganisationer världen runt uppmärksammar lärarna och deras viktiga roll för att alla barn och ungdomar ska få den utbildning de har rätt till.

Bengt Wahlberg

Lärarförbundet

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.