03 okt 2015 06:00

03 okt 2015 06:00

Ta bort avgifterna

UNGDOMSMOTTAGNINGAR

Avstår. I Västra Götalandsregionen är det gratis för ungdomar att gå till barnmorska eller kurator på ungdomsmottagningarna. Jättebra. Vi vill verkligen att unga tjejer ska gå till barnmorskan eller kuratorn när det behövs. Vi har också lagt en motion om att preventivmedel ska vara fria upp till 25 års ålder och fått igenom i statsbudgeten att hela Sverige ska få fria preventivmedel upp till 20 års ålder. Det är viktigt eftersom avgifter verkar väldigt avskräckande för unga.

Därför oroar det oss att de ungdomar över 20 år som behöver träffa en psykolog eller en läkare på vårdcentralen plötsligt måste betala 100 och 200 kronor. Vi hör frustrerade rapporter från de som arbetar på ungdomsmottagningarna. De berättar att de unga tjejer eller killar som behöver träffa läkare eller psykolog ofta avstår. Det är katastrofalt i ett läge när den psykiska ohälsan bland unga är högre än någonsin.

Därför frågade Vänsterpartiet Folkpartiets Jonas Andersson om han kan tänka sig att ta bort avgifterna för besök hos läkare eller psykolog på ungdomsmottagningarna. Tyvärr gav han inga klara svar som tydde på att de kommer att ta bort avgiften.

Den psykiska ohälsan bland unga är högre än den någonsin varit. Idag är det tre gånger så många unga som lider av ångest eller sömnproblem jämfört med för tjugo år sedan. För att möta detta har Vänsterpartiet i statsbudgeten fått igenom en satsning på ungas psykiska hälsa som motsvarar nästan 50 miljoner per år i Västra Götalandsregionen. Detta kommer att leda till välbehövliga satsningar på ungdomsmottagningarna i regionen.

Men faktum kvarstår. Så länge ungdomarna behöver betala för att gå till läkaren eller psykologen kommer många att avstå från vård de behöver.

Annette Ternstedt (V)

ersättare i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Därför oroar det oss att de ungdomar över 20 år som behöver träffa en psykolog eller en läkare på vårdcentralen plötsligt måste betala 100 och 200 kronor. Vi hör frustrerade rapporter från de som arbetar på ungdomsmottagningarna. De berättar att de unga tjejer eller killar som behöver träffa läkare eller psykolog ofta avstår. Det är katastrofalt i ett läge när den psykiska ohälsan bland unga är högre än någonsin.

Därför frågade Vänsterpartiet Folkpartiets Jonas Andersson om han kan tänka sig att ta bort avgifterna för besök hos läkare eller psykolog på ungdomsmottagningarna. Tyvärr gav han inga klara svar som tydde på att de kommer att ta bort avgiften.

Den psykiska ohälsan bland unga är högre än den någonsin varit. Idag är det tre gånger så många unga som lider av ångest eller sömnproblem jämfört med för tjugo år sedan. För att möta detta har Vänsterpartiet i statsbudgeten fått igenom en satsning på ungas psykiska hälsa som motsvarar nästan 50 miljoner per år i Västra Götalandsregionen. Detta kommer att leda till välbehövliga satsningar på ungdomsmottagningarna i regionen.

Men faktum kvarstår. Så länge ungdomarna behöver betala för att gå till läkaren eller psykologen kommer många att avstå från vård de behöver.

Annette Ternstedt (V)

ersättare i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.