03 okt 2015 06:00

03 okt 2015 06:00

Vi måste börja ta steg mot klimaträttvisa

Debatt:

Klimatfrågan är vår tids största utmaning. De rika länderna står för de största utsläppen av växthusgaser, men klimatförändringarna slår hårdast mot de som gjort minst för att orsaka dem – människor i fattigdom i utvecklingsländer. Därför måste vi i de rika länderna både minska våra utsläpp av växthusgaser och ta ansvar för de fattigaste som drabbas av vår koldioxidkrävande livsstil. Det är dags för klimaträttvisa.

Konsekvenserna av vårt förändrade klimat börjar bli stora och de slår direkt mot människors överlevnad och försörjning. Svår torka har orsakat omfattande svält i länder på Afrikas horn. På Sri Lanka har allt kraftigare skyfall lett till stora jordskred. Att äta sig mätt, dricka rent vatten eller ha en trygg bostad är ingen självklarhet för människor som lever i fattigdom. Med svårare naturkatastrofer ökar sårbarheten ännu mer. En del av konsekvenserna går att förebygga med klimatanpassning, men det behövs pengar.

Vi tror att alla människor är skapade till Guds avbild och att vi fått ett särskilt ansvar att förvalta Guds skapelse. Att ta ansvar för våra systrar och bröder runt om i världen, för skogar och vattendrag, djur och växter. Det ansvaret måste vi leva upp till!

Klimatforskare menar att det inte är för sent att minska utsläppen och därmed klara av att hålla den globala uppvärmningen under två grader. Men tiden börjar bli knapp.

I december är det dags för ett nytt klimattoppmöte, COP 21 som ska hållas i Paris. Då är det hög tid för världens ledare att agera på allvar. Vi måste få ett avtal där de rika länderna tar ansvar för att stoppa den globala uppvärmningen. Avtalet måste också innehålla ett rejält ekonomiskt stöd, utöver det ordinarie biståndet, till fattiga länder så att de har råd med både klimatanpassning och en klimatsmart utveckling. Biståndet är ett åtagande för fattigdomsbekämpning och det ska inte klimatfinansieringen stjäla resurser ifrån. Även om det ena ibland kan gynna det andra.

Den kristna kyrkan har genom historien talat allvarsord inför det som hotar och samtidigt velat förmedla hopp. Detta gäller i allra högsta grad inför klimathotet. Vi har en möjlighet till förändring, men det kräver tuffa beslut och omprioriteringar.

Diakonia, Equmeniakyrkan, Svenska Alliansmissionen och Svenska kyrkan har ställt sig bakom den globala kampanjen ACT now for climate justice. Kampanjen vill med hjälp av namnunderskrifter från hela världen sätta press på våra ledare att sluta ett ambitiöst och rättvist klimatavtal. Namninsamlingen hittar du på kampanjens webbsida, actclimate.se.

Vi hoppas att många ansluter sig till den globala rörelsen och ställer sig bakom vårt budskap. Att vi som lever i ett av världens rikaste länder vill sätta press på våra politiker att ta moraliskt och ekonomiskt ansvar för världens fattiga, de människor som nu får betala priset för de utsläpp vår livsstil orsakar.

Bo Forsberg

generalsekreterare Diakonia

Daniel Demming

pastor & föreståndare Immanuelskyrkan Skövde

Klimatfrågan är vår tids största utmaning. De rika länderna står för de största utsläppen av växthusgaser, men klimatförändringarna slår hårdast mot de som gjort minst för att orsaka dem – människor i fattigdom i utvecklingsländer. Därför måste vi i de rika länderna både minska våra utsläpp av växthusgaser och ta ansvar för de fattigaste som drabbas av vår koldioxidkrävande livsstil. Det är dags för klimaträttvisa.

Konsekvenserna av vårt förändrade klimat börjar bli stora och de slår direkt mot människors överlevnad och försörjning. Svår torka har orsakat omfattande svält i länder på Afrikas horn. På Sri Lanka har allt kraftigare skyfall lett till stora jordskred. Att äta sig mätt, dricka rent vatten eller ha en trygg bostad är ingen självklarhet för människor som lever i fattigdom. Med svårare naturkatastrofer ökar sårbarheten ännu mer. En del av konsekvenserna går att förebygga med klimatanpassning, men det behövs pengar.

Vi tror att alla människor är skapade till Guds avbild och att vi fått ett särskilt ansvar att förvalta Guds skapelse. Att ta ansvar för våra systrar och bröder runt om i världen, för skogar och vattendrag, djur och växter. Det ansvaret måste vi leva upp till!

Klimatforskare menar att det inte är för sent att minska utsläppen och därmed klara av att hålla den globala uppvärmningen under två grader. Men tiden börjar bli knapp.

I december är det dags för ett nytt klimattoppmöte, COP 21 som ska hållas i Paris. Då är det hög tid för världens ledare att agera på allvar. Vi måste få ett avtal där de rika länderna tar ansvar för att stoppa den globala uppvärmningen. Avtalet måste också innehålla ett rejält ekonomiskt stöd, utöver det ordinarie biståndet, till fattiga länder så att de har råd med både klimatanpassning och en klimatsmart utveckling. Biståndet är ett åtagande för fattigdomsbekämpning och det ska inte klimatfinansieringen stjäla resurser ifrån. Även om det ena ibland kan gynna det andra.

Den kristna kyrkan har genom historien talat allvarsord inför det som hotar och samtidigt velat förmedla hopp. Detta gäller i allra högsta grad inför klimathotet. Vi har en möjlighet till förändring, men det kräver tuffa beslut och omprioriteringar.

Diakonia, Equmeniakyrkan, Svenska Alliansmissionen och Svenska kyrkan har ställt sig bakom den globala kampanjen ACT now for climate justice. Kampanjen vill med hjälp av namnunderskrifter från hela världen sätta press på våra ledare att sluta ett ambitiöst och rättvist klimatavtal. Namninsamlingen hittar du på kampanjens webbsida, actclimate.se.

Vi hoppas att många ansluter sig till den globala rörelsen och ställer sig bakom vårt budskap. Att vi som lever i ett av världens rikaste länder vill sätta press på våra politiker att ta moraliskt och ekonomiskt ansvar för världens fattiga, de människor som nu får betala priset för de utsläpp vår livsstil orsakar.

Bo Forsberg

generalsekreterare Diakonia

Daniel Demming

pastor & föreståndare Immanuelskyrkan Skövde

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.