06 okt 2015 06:00

06 okt 2015 06:00

Ett samlat grepp gör skillnad

FLYKTINGAR

Hjälp. Jag följer debatten kring mottagandet av nyanlända och ser möjligheter för kommunen att med hjälp av oss medborgare göra mer.

Jag är en av fler som vill hjälpa till, men inte enbart genom att skänka pengar och kläder. Vi medborgare kan ställa upp med boende, vara stödfamiljer, vara mentorer o.s.v. för att slussa in de nyanlända i samhället, vår kultur, språket i större omfattning än vad som görs idag. Men jag tror att kommunen behöver samla oss och ge oss hjälp att organisera detta.

Varför inte köpa en sida i Skaraborgs Allehanda (Skaraborgs Allehanda kanske kan skänka en annonssida?) och informera om behoven, bjuda in till informationsträffar runt om. Informera om behovet av/och vad det innebär att vara gode man, familjehem, ideella stödfamiljer, mentorer o.s.v. Be oss fundera efter träffen om vi kan ställa upp på något av ovan och organisera oss så att det blir verkstad av frågorna. Ett samlat grepp kommer att göra en skillnad.

Mångfald berikar

Jag är en av fler som vill hjälpa till, men inte enbart genom att skänka pengar och kläder. Vi medborgare kan ställa upp med boende, vara stödfamiljer, vara mentorer o.s.v. för att slussa in de nyanlända i samhället, vår kultur, språket i större omfattning än vad som görs idag. Men jag tror att kommunen behöver samla oss och ge oss hjälp att organisera detta.

Varför inte köpa en sida i Skaraborgs Allehanda (Skaraborgs Allehanda kanske kan skänka en annonssida?) och informera om behoven, bjuda in till informationsträffar runt om. Informera om behovet av/och vad det innebär att vara gode man, familjehem, ideella stödfamiljer, mentorer o.s.v. Be oss fundera efter träffen om vi kan ställa upp på något av ovan och organisera oss så att det blir verkstad av frågorna. Ett samlat grepp kommer att göra en skillnad.

Mångfald berikar

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.