06 okt 2015 06:00

06 okt 2015 06:00

Kanske den bästa budgeten någonsin

Debatt:

Den grönröda regeringens budget för 2016 är kanske den bästa budgeten någonsin för jobben och miljön.

Äntligen kopplas satsningar på jobben ihop med miljön och klimatet. Den enda rätta vägen att gå.

Investeringar ska göras bland annat i bostäder, i infrastruktur och i klimatomställning. Viktiga framtidssatsningar för miljön och klimatet som också ger jobb.

Angående bostäder:

Utöver bland annat investeringsstöd för byggande av klimatsmarta hyresrätter med rimliga hyror ska flerbostadshus, främst i områden med socioekonomiska utmaningar, renoveras och energieffektiviseras. Detta kommer att ge många nya jobb.

Angående infrastruktur:

Ett nytt stöd införs för elbussar och supermiljöbilspremien stärks. Miljöskatternas styrande effekt ökar. Järnvägen ska rustas upp, en satsning på bättre arbetspendling och effektivare godstransporter. Detta kommer att ge nya jobb.

Dessutom avsätts medel för en cykelstrategi och för cykelfrämjande åtgärder.

Angående klimatomställning:

Regeringen deklarerar tydligt att Sverige ska vara en ledande kraft i klimatomställningen och att Sverige ska gå före och bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. De föreslår olika reformer för att möta klimatutmaningarna, öka andelen förnybar energi och stimulera utvecklingen av innovativ miljöteknik.

Ett exempel är en rejäl solcellssatsning som skapar stabila spelregler för de som vill investera i förnybar energi. Solinvesteringsstödet förstärks för att skynda på utbyggnaden av solcellsanläggningar. Det stora intresset för solceller har gjort att tidigare solcellsstöd inte räckt och att det idag är kö. Nu kan fler få del av stöden.

Utöver detta finns även stöd till lokala och regionala klimatinvesteringar som gör att kommuner och regioner kan minska sina klimatutsläpp. Förhoppningsvis ser även Skövde kommun till att få del av dessa medel. Miljöpartiet de gröna i Skövde lämnade vid kommunfullmäktiges senaste möte in en interpellation till alliansen med frågan just hur Skövde tänker använda denna möjlighet till att öka takten för att nå klimat- och miljömålen.

De grönröda gör också en stor naturvårdssatsning. Höjer anslagen för att skydda naturen, för att skydda mer areal i det svenska landskapet, till skillnad från alliansens tidigare budgetar som sänkte anslagen år efter år.

Denna grönröda budget är en bra början, ett bra första steg, mot ett fossilfritt Sverige. Mer finns att göra men, som sagt, kanske den bästa budgeten någonsin för jobben och miljön.

Elisabeth Gustavsson

Miljöpartiet de gröna i Skövde

Den grönröda regeringens budget för 2016 är kanske den bästa budgeten någonsin för jobben och miljön.

Äntligen kopplas satsningar på jobben ihop med miljön och klimatet. Den enda rätta vägen att gå.

Investeringar ska göras bland annat i bostäder, i infrastruktur och i klimatomställning. Viktiga framtidssatsningar för miljön och klimatet som också ger jobb.

Angående bostäder:

Utöver bland annat investeringsstöd för byggande av klimatsmarta hyresrätter med rimliga hyror ska flerbostadshus, främst i områden med socioekonomiska utmaningar, renoveras och energieffektiviseras. Detta kommer att ge många nya jobb.

Angående infrastruktur:

Ett nytt stöd införs för elbussar och supermiljöbilspremien stärks. Miljöskatternas styrande effekt ökar. Järnvägen ska rustas upp, en satsning på bättre arbetspendling och effektivare godstransporter. Detta kommer att ge nya jobb.

Dessutom avsätts medel för en cykelstrategi och för cykelfrämjande åtgärder.

Angående klimatomställning:

Regeringen deklarerar tydligt att Sverige ska vara en ledande kraft i klimatomställningen och att Sverige ska gå före och bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. De föreslår olika reformer för att möta klimatutmaningarna, öka andelen förnybar energi och stimulera utvecklingen av innovativ miljöteknik.

Ett exempel är en rejäl solcellssatsning som skapar stabila spelregler för de som vill investera i förnybar energi. Solinvesteringsstödet förstärks för att skynda på utbyggnaden av solcellsanläggningar. Det stora intresset för solceller har gjort att tidigare solcellsstöd inte räckt och att det idag är kö. Nu kan fler få del av stöden.

Utöver detta finns även stöd till lokala och regionala klimatinvesteringar som gör att kommuner och regioner kan minska sina klimatutsläpp. Förhoppningsvis ser även Skövde kommun till att få del av dessa medel. Miljöpartiet de gröna i Skövde lämnade vid kommunfullmäktiges senaste möte in en interpellation till alliansen med frågan just hur Skövde tänker använda denna möjlighet till att öka takten för att nå klimat- och miljömålen.

De grönröda gör också en stor naturvårdssatsning. Höjer anslagen för att skydda naturen, för att skydda mer areal i det svenska landskapet, till skillnad från alliansens tidigare budgetar som sänkte anslagen år efter år.

Denna grönröda budget är en bra början, ett bra första steg, mot ett fossilfritt Sverige. Mer finns att göra men, som sagt, kanske den bästa budgeten någonsin för jobben och miljön.

Elisabeth Gustavsson

Miljöpartiet de gröna i Skövde

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.