07 okt 2015 06:00

07 okt 2015 06:00

Stora utmaningar framför oss

Moderatbudget. Stora utmaningar ligger fortsatt framför oss, slår Moderaterna fast i inledningstexten till sin budgetmotion. Den presenterades på tisdagen av partiledaren Anna Kinberg Batra och ekonomisk-politiske talespersonen Ulf Kristersson.

De tog bland annat avstamp i flyktingsituationen när de redogjorde för sin ekonomiska politik och talade också om vad de beskriver som det nya utanförskapet – att de som saknar erfarenhet har svårt att få arbete.

Allianspartierna har nu presenterat var sin budget, men har en gemensam grundsyn på ekonomin som bland annat vilar på att Sverige bör rusta för kommande svagare konjunkturer. Kinberg Batra upprepade det den förre moderata finansministern Anders Borg brukade säga och talade om att skapa ”skyddsvallar” för sämre tider. Till skillnad från regeringen vill allianspartierna slå vakt om överskottsmålet och med andra ord stärka det finansiella sparandet i offentlig sektor.

Att Alliansen är noggrann med att partierna enas i sin syn på ekonomi men samtidigt profilerar sig genom att lägga olika budgetförslag har sina poänger. Samtidigt utgör det en av utgångspunkterna från vilken decemberöverenskommelsen kan ifrågasättas. Varför behålla överenskommelsen om partierna ändå lägger olika förslag? Den tar dessutom ofrånkomligen udden av allianspartiernas kritik mot regeringens politik, i synnerhet i fråga om budgeten.

Moderaternas främsta kritik mot regeringen är att regeringen står handfallen inför stora problem och att när den väl lägger förslag så slår det mot jobben. Det är lätt att dela den kritiken mot de rödgröna skattehöjningarna som inskränker människors frihet i vardagen. Men, även bortsett från decemberöverenskommelsens skugga, går det att undra hur mycket mer handlingskraftiga förslagen från Moderaterna och allianskollegorna är?

Kristersson talade på tisdagens pressträff om att arbetslösheten för dem som saknar erfarenhet – unga och utrikes födda – är strukturell och inte konjunkturell. Var är då de strukturella reformerna? Tanken med till exempel det av Moderaterna föreslagna första-jobbet-avdraget är god. Det är en ny typ av anställningsform, som bland annat ger möjlighet till längre provanställningstid och således sänker tröskeln för att anställa. Men baksidan är att det för företagen och för dem som söker jobb blir ytterligare en särskild lösning att förhålla sig till.

Jämfört med regeringens skattehöjarbudget, vilken beräknas dämpa jobbtillväxten, är Moderaternas sysselsättningsfokus lovande. Första-jobbet-avdrag, fler möjligheter till yrkeskomvux och breddade rut- och rot-avdrag är att föredra framför utbyggda bidragssystem. Med stora utmaningar på arbetsmarknaden, på bostadsmarknaden, i flyktingmottagandet, i skolan, i försvaret, för att nämna några områden, räcker det emellertid inte att vara snäppet bättre än en svag regering.

Amelie Langby/SNB

De tog bland annat avstamp i flyktingsituationen när de redogjorde för sin ekonomiska politik och talade också om vad de beskriver som det nya utanförskapet – att de som saknar erfarenhet har svårt att få arbete.

Allianspartierna har nu presenterat var sin budget, men har en gemensam grundsyn på ekonomin som bland annat vilar på att Sverige bör rusta för kommande svagare konjunkturer. Kinberg Batra upprepade det den förre moderata finansministern Anders Borg brukade säga och talade om att skapa ”skyddsvallar” för sämre tider. Till skillnad från regeringen vill allianspartierna slå vakt om överskottsmålet och med andra ord stärka det finansiella sparandet i offentlig sektor.

Att Alliansen är noggrann med att partierna enas i sin syn på ekonomi men samtidigt profilerar sig genom att lägga olika budgetförslag har sina poänger. Samtidigt utgör det en av utgångspunkterna från vilken decemberöverenskommelsen kan ifrågasättas. Varför behålla överenskommelsen om partierna ändå lägger olika förslag? Den tar dessutom ofrånkomligen udden av allianspartiernas kritik mot regeringens politik, i synnerhet i fråga om budgeten.

Moderaternas främsta kritik mot regeringen är att regeringen står handfallen inför stora problem och att när den väl lägger förslag så slår det mot jobben. Det är lätt att dela den kritiken mot de rödgröna skattehöjningarna som inskränker människors frihet i vardagen. Men, även bortsett från decemberöverenskommelsens skugga, går det att undra hur mycket mer handlingskraftiga förslagen från Moderaterna och allianskollegorna är?

Kristersson talade på tisdagens pressträff om att arbetslösheten för dem som saknar erfarenhet – unga och utrikes födda – är strukturell och inte konjunkturell. Var är då de strukturella reformerna? Tanken med till exempel det av Moderaterna föreslagna första-jobbet-avdraget är god. Det är en ny typ av anställningsform, som bland annat ger möjlighet till längre provanställningstid och således sänker tröskeln för att anställa. Men baksidan är att det för företagen och för dem som söker jobb blir ytterligare en särskild lösning att förhålla sig till.

Jämfört med regeringens skattehöjarbudget, vilken beräknas dämpa jobbtillväxten, är Moderaternas sysselsättningsfokus lovande. Första-jobbet-avdrag, fler möjligheter till yrkeskomvux och breddade rut- och rot-avdrag är att föredra framför utbyggda bidragssystem. Med stora utmaningar på arbetsmarknaden, på bostadsmarknaden, i flyktingmottagandet, i skolan, i försvaret, för att nämna några områden, räcker det emellertid inte att vara snäppet bättre än en svag regering.

Amelie Langby/SNB

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.