08 okt 2015 06:01

08 okt 2015 06:01

Den intellektuella ohederligheten stör mig

INVANDRING

I Sverige propagerar vi för fri invandring och avfärdar dem som ifrågasätter den förda invandringspolitiken som främlingsfientliga rasister.

Kända socialdemokrater har fört fram synpunkter som borde mana till eftertanke. Så påpekade Gunnar Myrdal, att välfärdsstaten är en nationell angelägenhet. Assar Lindbäck konstaterar att fri rörlighet inte går att förena med en välfärdsstat, ty om de som får del av välfärdsstatens förmåner inte bidrar till dess finansiering brakar systemet ihop. Widar Andersson hävdar att de som okritiskt försvarar dagens invandringspolitik ”sjunger med änglarna”.

Alla andra EU-länder har infört eller vill införa restriktioner. Är vi så mycket klokare och moraliskt så mycket bättre? Varför lovprisas det mångkulturella samhället så oreserverat i vårt land? Återfinns inte dagens oroshärdar i länder med många etniciteter?

Det är en myt att de som är kritiska mot dagens invandringspolitik främst utgörs av unga, lågutbildade män. I själva verket har jag aldrig träffat på några högutbildade och begåvade personer som inte ifrågasatt vår invandringspolitik. Att de inte offentligt framför sin kritik är inte underligt. En sådan kritik kan få allvarliga konsekvenser för den individen.

Försvararna av dagens invandringspolitik styrs av känslor och skeva ideologier snarare än av förnuft och kunskaper. Somliga av dem tror att det mångkulturella samhället endast kräver att vi skall gilla exotiska maträtter och främmande musik.

I Sverige hyllar vi demokrati, yttrandefrihat och mänskliga rättigheter. Vårt samhälle och våra institutioner har efter lång kamp utformats för att värna dessa universella värderingar. Att som nu lovsjunga det mångkulturella samhället och kräva att vi oreserverat skall acceptera kulturer med för oss främmande grundvärderingar är orimligt.

Personligen störs jag inte av ett samhälle som är generöst mot invandrare. Däremot störs jag av den intellektuella ohederlighet som präglar debatten. Jag störs av falska historiska jämförelser för att rättfärdiga en fri invandring. Jag störs av makthavare som av rädsla för att trakasseras av vänsterpopulister inte vågar använda de verktyg som vårt samhälle skapat för att skydda våra grundvärderingar.

Johan Järemo

I Sverige propagerar vi för fri invandring och avfärdar dem som ifrågasätter den förda invandringspolitiken som främlingsfientliga rasister.

Kända socialdemokrater har fört fram synpunkter som borde mana till eftertanke. Så påpekade Gunnar Myrdal, att välfärdsstaten är en nationell angelägenhet. Assar Lindbäck konstaterar att fri rörlighet inte går att förena med en välfärdsstat, ty om de som får del av välfärdsstatens förmåner inte bidrar till dess finansiering brakar systemet ihop. Widar Andersson hävdar att de som okritiskt försvarar dagens invandringspolitik ”sjunger med änglarna”.

Alla andra EU-länder har infört eller vill införa restriktioner. Är vi så mycket klokare och moraliskt så mycket bättre? Varför lovprisas det mångkulturella samhället så oreserverat i vårt land? Återfinns inte dagens oroshärdar i länder med många etniciteter?

Det är en myt att de som är kritiska mot dagens invandringspolitik främst utgörs av unga, lågutbildade män. I själva verket har jag aldrig träffat på några högutbildade och begåvade personer som inte ifrågasatt vår invandringspolitik. Att de inte offentligt framför sin kritik är inte underligt. En sådan kritik kan få allvarliga konsekvenser för den individen.

Försvararna av dagens invandringspolitik styrs av känslor och skeva ideologier snarare än av förnuft och kunskaper. Somliga av dem tror att det mångkulturella samhället endast kräver att vi skall gilla exotiska maträtter och främmande musik.

I Sverige hyllar vi demokrati, yttrandefrihat och mänskliga rättigheter. Vårt samhälle och våra institutioner har efter lång kamp utformats för att värna dessa universella värderingar. Att som nu lovsjunga det mångkulturella samhället och kräva att vi oreserverat skall acceptera kulturer med för oss främmande grundvärderingar är orimligt.

Personligen störs jag inte av ett samhälle som är generöst mot invandrare. Däremot störs jag av den intellektuella ohederlighet som präglar debatten. Jag störs av falska historiska jämförelser för att rättfärdiga en fri invandring. Jag störs av makthavare som av rädsla för att trakasseras av vänsterpopulister inte vågar använda de verktyg som vårt samhälle skapat för att skydda våra grundvärderingar.

Johan Järemo

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.