08 okt 2015 06:00

08 okt 2015 06:00

M-budget ger 37 000 fler jobb

Debatt:

Fler jobb i Skaraborg med moderaternas budget. Reformerna syftar till att alla som kan arbeta och försörja sig själva också gör det. Den samlade effekten av dessa reformer leder till 37 000 fler heltidsjobb jämfört med regeringens politik. Vi vill att Sverige och Skaraborg ska kunna bryta nya utanförskap som framförallt drabbar unga och utrikes födda har allt svårare att få sitt första jobb.

Trots det allvarliga läget står Stefan Löfvens regering svarslös med en politik som riskerar att förvärra utanförskapet. Det första jobbet för Skaraborgs unga blir dyrare. Bilresan i Skaraborg till jobbet blir dyrare. Förutsättningar för jobb inom rut och rot försämras kraftigt. Under fyra år vill regeringen höja skatterna med över 150 miljarder kronor. Sammantaget leder det till mellan 15 000 och 20 000 färre jobb enligt regeringens egen expertmyndighet.

Moderaterna satsar mer än 14 miljarder kronor på fler i arbete.

• Rusta med kunskap för att få det första jobbet. Vi vill stärka den yrkesinriktade vuxenutbildningen för att de som i dag saknar gymnasieutbildning ska kunna ta steget mot ett första jobb. Möjligheterna till vuxenutbildning ska också öka genom att vi vill införa rätt till Komvux.

Det ska löna sig att ta det första jobbet. Vi vill införa ett förstajobbet-avdrag som gör det mer lönsamt att gå från bidrag till arbete, och att arbeta för dem med små inkomster. Förslaget ger t ex en servitör eller ett butiksbiträde närmare 2 000 kronor mer om året efter skatt.

Ansträngningar för att få första jobbet. Vi vill förstärka aktivitetskraven inom försörjningsstödet, införa utbildningsplikt för dem som kommer hit från andra länder utan färdig grundskola. Vi föreslår också en förstärkt jobbstimulans i försörjningsstödet. En ensamstående förälder som tjänar 8 000 kronor per månad på en deltidstjänst, kan med vårt förslag få tusen kronor mer i plånboken varje månad genom att gå från försörjningsstöd till arbete.

• Bredare vägar till det första jobbet. Vi vill införa en förstajobbet-anställning för unga och nyanlända. Den ska vara tidsbegränsad upp till 18 månader och vara till för att komma in på arbetsmarknaden, innehålla vissa utbildningsinslag och ger fler en chans att visa vad de går för.

Att människor arbetar och gör rätt för sig lägger grunden för hela vår ekonomi och är nödvändigt för att Sverige och Skaraborg fortsatt ska vara ett av världens bästa länder att leva i.

Ulf Kristersson (M)

ekonomisk-politisk talesperson

Cecilia Widegren (M)

socialpolitisk talesperson

riksdagsledamot Skaraborg

Sten Bergheden (M)

riksdagsledamot

Fler jobb i Skaraborg med moderaternas budget. Reformerna syftar till att alla som kan arbeta och försörja sig själva också gör det. Den samlade effekten av dessa reformer leder till 37 000 fler heltidsjobb jämfört med regeringens politik. Vi vill att Sverige och Skaraborg ska kunna bryta nya utanförskap som framförallt drabbar unga och utrikes födda har allt svårare att få sitt första jobb.

Trots det allvarliga läget står Stefan Löfvens regering svarslös med en politik som riskerar att förvärra utanförskapet. Det första jobbet för Skaraborgs unga blir dyrare. Bilresan i Skaraborg till jobbet blir dyrare. Förutsättningar för jobb inom rut och rot försämras kraftigt. Under fyra år vill regeringen höja skatterna med över 150 miljarder kronor. Sammantaget leder det till mellan 15 000 och 20 000 färre jobb enligt regeringens egen expertmyndighet.

Moderaterna satsar mer än 14 miljarder kronor på fler i arbete.

• Rusta med kunskap för att få det första jobbet. Vi vill stärka den yrkesinriktade vuxenutbildningen för att de som i dag saknar gymnasieutbildning ska kunna ta steget mot ett första jobb. Möjligheterna till vuxenutbildning ska också öka genom att vi vill införa rätt till Komvux.

Det ska löna sig att ta det första jobbet. Vi vill införa ett förstajobbet-avdrag som gör det mer lönsamt att gå från bidrag till arbete, och att arbeta för dem med små inkomster. Förslaget ger t ex en servitör eller ett butiksbiträde närmare 2 000 kronor mer om året efter skatt.

Ansträngningar för att få första jobbet. Vi vill förstärka aktivitetskraven inom försörjningsstödet, införa utbildningsplikt för dem som kommer hit från andra länder utan färdig grundskola. Vi föreslår också en förstärkt jobbstimulans i försörjningsstödet. En ensamstående förälder som tjänar 8 000 kronor per månad på en deltidstjänst, kan med vårt förslag få tusen kronor mer i plånboken varje månad genom att gå från försörjningsstöd till arbete.

• Bredare vägar till det första jobbet. Vi vill införa en förstajobbet-anställning för unga och nyanlända. Den ska vara tidsbegränsad upp till 18 månader och vara till för att komma in på arbetsmarknaden, innehålla vissa utbildningsinslag och ger fler en chans att visa vad de går för.

Att människor arbetar och gör rätt för sig lägger grunden för hela vår ekonomi och är nödvändigt för att Sverige och Skaraborg fortsatt ska vara ett av världens bästa länder att leva i.

Ulf Kristersson (M)

ekonomisk-politisk talesperson

Cecilia Widegren (M)

socialpolitisk talesperson

riksdagsledamot Skaraborg

Sten Bergheden (M)

riksdagsledamot

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.