09 okt 2015 06:00

09 okt 2015 06:00

Höj undersköterskornas status

VÅRDEN

Rekrytering. Socialdemokraterna i Skövde vill att Vård och omsorgsnämnden får i uppdrag att utreda vilka ekonomiska och personella effekter det blir av att kommunens undersköterskor endast sköter den omvårdnad som de faktiskt är utbildade för, istället för att som idag lägga mycket tid på städning och handling. Städningen skulle då skötas av utbildade lokalvårdare och handlandet utföras av exempelvis Arbetsmarknadsenheten (AME).

Idag är lokalvårdare ett yrke som alla andra där handhavandet med olika kemikalier bör och ska ske på ett professionellt sätt vilket också skulle leda till en kvalitetshöjning av städningen i verksamheterna.

Att utreda detta ligger i tiden för den kompetenshöjning som eftersträvas i hela Skaraborg och som också är en förutsättning för att klara framtidens rekryteringsbehov. Det är idag inte enkelt att få en elev från vårdgymnasiet att välja att arbeta inom den kommunala omsorgen om det ingår att sköta lokalvård och att handla till vårdtagare när man valt en vårdutbildning.

Vi anser att detta på sikt bidrar till en högre status för dessa yrkesgrupper och att det skulle gynna framtida rekryteringsförutsättningar.

Bjarne Medin

2:e vice ordförande Vård och omsorgsnämnden

Idag är lokalvårdare ett yrke som alla andra där handhavandet med olika kemikalier bör och ska ske på ett professionellt sätt vilket också skulle leda till en kvalitetshöjning av städningen i verksamheterna.

Att utreda detta ligger i tiden för den kompetenshöjning som eftersträvas i hela Skaraborg och som också är en förutsättning för att klara framtidens rekryteringsbehov. Det är idag inte enkelt att få en elev från vårdgymnasiet att välja att arbeta inom den kommunala omsorgen om det ingår att sköta lokalvård och att handla till vårdtagare när man valt en vårdutbildning.

Vi anser att detta på sikt bidrar till en högre status för dessa yrkesgrupper och att det skulle gynna framtida rekryteringsförutsättningar.

Bjarne Medin

2:e vice ordförande Vård och omsorgsnämnden

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.