09 okt 2015 06:01

09 okt 2015 06:01

Kväveoxider över Skövde

CEMENTA

Volkswagenskandalen med försöket att dölja utsläppen av kväveoxider från deras dieselbilar väcker frågor hur det står till i Skövde med utsläpp av kväveoxider. Miljörapporten för 2014 som tyska Heidelbergcement lämnat till Länsstyrelsen om utsläppen från fabriken i Skövde är en skrämmande läsning. 351 000 ton koldioxid släpptes ut under 2014 enligt Cementa. Det är sex gånger vad alla i Skövde registrerade fordon släpper ut under ett år. Utsläppen av kväveoxider var 158 ton, 158 000 kg. En enorm mängd.

Till detta kommer koldioxid och kväveoxider i avgaser från cirka 15 000 fordon som varje år fraktar cement från fabriken och bränsle till cementugnen. Vid normal produktion eldas cementugnen med 1,5 ton bildäck, 5,8 ton kolpulver, 0,4 ton A/C-bränsle (restprodukt från kemisk industri) och 3,4 ton PG-bränsle (avfallsplast). Varje timma! Koldioxid skadar klimatet, medan kväveoxid skadar närmiljön. Gasen bidrar till försurning, övergödning av sjöar, bildandet av marknära ozon samt påverkar människans arvmassa och luftvägar.

Skall vi Skövdebor verkligen utsätta oss för dessa hälsorisker? Skall vi säga ja till denna centrumnära hälsofarliga verksamhet? Skall vi säga ja till Cementas ansökan om att fortsätta och utöka sin brytning av kalksten i Våmbsdalen och upp på Billingssluttningen? Stora oersättliga kultur- och naturvärden kommer att raderas ut för evigt.

Förhandlingar med Mark- och miljödomstolen om Cementas ansökan att utöka sin verksamhet kommer att genomföras vecka 3 2016. Senast den 30 oktober kan du säga vad du tycker till Mark- och miljödomstolen i Vänersborg. Jag säger: Cementa – nej tack!

Douglas Hjalmarsson

Volkswagenskandalen med försöket att dölja utsläppen av kväveoxider från deras dieselbilar väcker frågor hur det står till i Skövde med utsläpp av kväveoxider. Miljörapporten för 2014 som tyska Heidelbergcement lämnat till Länsstyrelsen om utsläppen från fabriken i Skövde är en skrämmande läsning. 351 000 ton koldioxid släpptes ut under 2014 enligt Cementa. Det är sex gånger vad alla i Skövde registrerade fordon släpper ut under ett år. Utsläppen av kväveoxider var 158 ton, 158 000 kg. En enorm mängd.

Till detta kommer koldioxid och kväveoxider i avgaser från cirka 15 000 fordon som varje år fraktar cement från fabriken och bränsle till cementugnen. Vid normal produktion eldas cementugnen med 1,5 ton bildäck, 5,8 ton kolpulver, 0,4 ton A/C-bränsle (restprodukt från kemisk industri) och 3,4 ton PG-bränsle (avfallsplast). Varje timma! Koldioxid skadar klimatet, medan kväveoxid skadar närmiljön. Gasen bidrar till försurning, övergödning av sjöar, bildandet av marknära ozon samt påverkar människans arvmassa och luftvägar.

Skall vi Skövdebor verkligen utsätta oss för dessa hälsorisker? Skall vi säga ja till denna centrumnära hälsofarliga verksamhet? Skall vi säga ja till Cementas ansökan om att fortsätta och utöka sin brytning av kalksten i Våmbsdalen och upp på Billingssluttningen? Stora oersättliga kultur- och naturvärden kommer att raderas ut för evigt.

Förhandlingar med Mark- och miljödomstolen om Cementas ansökan att utöka sin verksamhet kommer att genomföras vecka 3 2016. Senast den 30 oktober kan du säga vad du tycker till Mark- och miljödomstolen i Vänersborg. Jag säger: Cementa – nej tack!

Douglas Hjalmarsson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.