09 okt 2015 06:00

09 okt 2015 06:00

Märkligt att Skövde prioriterar byggande i trä

Debatt:

Skövde kommun, precis som övriga kommuner i Sverige, står inför stora utmaningar då det gäller efterfrågan på bostäder. Enligt Boverket behövs det 400 000 nya bostäder i Sverige de kommande fem åren.

Merparten av flerbostadshusen i Skövde är byggda i betong eller betongstomme. Betong är robust och långsiktigt hållbart. Betong brinner inte, möglar inte och kan återvinnas till hundra procent.

Trots detta har flera svenska kommuner argumenterat för att man ska minska användningen av betong till fördel för andra byggmaterial. Skövde kommun har gått så långt att man pekat ut och prioriterat ett byggmaterial, nämligen trä, och på det sättet också uteslutit andra byggmaterial som betong.

Ett av de vanligaste argumenten för detta är att man hänvisar till stora mängder koldioxidutsläpp i samband med produktionen av cement och betong. Betong- och cementindustrin lägger idag ett stort fokus på att minska miljöpåverkan och koldioxidutsläppen. Utsläppen har de 20 senaste åren minskat med mer än 20 procent.

Dock är det inte den enda miljöfaktorn som ska beaktas när man pratar om att bygga långsiktiga och hållbara bostäder. Sverige har 16 nationella miljömål och det är viktigt med ett livscykelperspektiv, och en bred ansats som tar hänsyn till så många miljömål som möjligt, för att man på allvar ska arbeta med miljö- och klimatfrågan.

Att bygga hållbart och långsiktigt i Skövde kommun handlar också om att anpassa byggnaderna för framtidens klimat. Därför blir det extra viktigt att använda robusta material och metoder som ger täta och fukttåliga hus som behåller dessa egenskaper. Betong är naturligt tät och behöver inte förlita sig på plastfolie och tejp för att få täthet.

För oss är kvalitetsfrågan viktig, något som vi inte tummar på. Viktiga kvalitetsegenskaper är beständighet och hållbarhet, ljud och brand samt hur byggnaderna förändras med tiden. Det är positivt att energianvändningen i nybyggda hus sänkts kraftigt men det har fortfarande stor betydelse hur lufttätheten i en byggnad håller över tiden.

Eftersom betong är ett tungt material finns stora möjligheter till energieffektivisering och låg energiförbrukning under en byggnads driftsfas och livsperiod. Betong ger stora möjligheter att bygga kostnadseffektivt. Kostnaden för att bygga i Sverige är flitigt debatterad och alla behöver hjälpa till att skapa förutsättningar för fler företag, ökad konkurrens och ett mer kostnadseffektivt byggande. Att då Skövde kommun förordar ett enda byggmaterial går helt i motsats riktning.

Jag är övertygad om att Skövde kommuns företrädare är medvetna om behovet av att bygga nya bostäder för att kunna behålla och öka befolkningen och tillväxten.

För att detta ska vara möjligt så måste dock varje kommun skapa bästa möjliga förutsättningar för byggande av hållbara bostäder. Detta gör man inte genom att som i Skövde kommuns fall prioritera ett visst byggmaterial.

Ett sådant beslut kan försämra Skövde kommuns förutsättningar att utvecklas och locka till sig nya kommuninvånare och företag.

Malin Löfsjögård

vd Svensk Betong

Skövde kommun, precis som övriga kommuner i Sverige, står inför stora utmaningar då det gäller efterfrågan på bostäder. Enligt Boverket behövs det 400 000 nya bostäder i Sverige de kommande fem åren.

Merparten av flerbostadshusen i Skövde är byggda i betong eller betongstomme. Betong är robust och långsiktigt hållbart. Betong brinner inte, möglar inte och kan återvinnas till hundra procent.

Trots detta har flera svenska kommuner argumenterat för att man ska minska användningen av betong till fördel för andra byggmaterial. Skövde kommun har gått så långt att man pekat ut och prioriterat ett byggmaterial, nämligen trä, och på det sättet också uteslutit andra byggmaterial som betong.

Ett av de vanligaste argumenten för detta är att man hänvisar till stora mängder koldioxidutsläpp i samband med produktionen av cement och betong. Betong- och cementindustrin lägger idag ett stort fokus på att minska miljöpåverkan och koldioxidutsläppen. Utsläppen har de 20 senaste åren minskat med mer än 20 procent.

Dock är det inte den enda miljöfaktorn som ska beaktas när man pratar om att bygga långsiktiga och hållbara bostäder. Sverige har 16 nationella miljömål och det är viktigt med ett livscykelperspektiv, och en bred ansats som tar hänsyn till så många miljömål som möjligt, för att man på allvar ska arbeta med miljö- och klimatfrågan.

Att bygga hållbart och långsiktigt i Skövde kommun handlar också om att anpassa byggnaderna för framtidens klimat. Därför blir det extra viktigt att använda robusta material och metoder som ger täta och fukttåliga hus som behåller dessa egenskaper. Betong är naturligt tät och behöver inte förlita sig på plastfolie och tejp för att få täthet.

För oss är kvalitetsfrågan viktig, något som vi inte tummar på. Viktiga kvalitetsegenskaper är beständighet och hållbarhet, ljud och brand samt hur byggnaderna förändras med tiden. Det är positivt att energianvändningen i nybyggda hus sänkts kraftigt men det har fortfarande stor betydelse hur lufttätheten i en byggnad håller över tiden.

Eftersom betong är ett tungt material finns stora möjligheter till energieffektivisering och låg energiförbrukning under en byggnads driftsfas och livsperiod. Betong ger stora möjligheter att bygga kostnadseffektivt. Kostnaden för att bygga i Sverige är flitigt debatterad och alla behöver hjälpa till att skapa förutsättningar för fler företag, ökad konkurrens och ett mer kostnadseffektivt byggande. Att då Skövde kommun förordar ett enda byggmaterial går helt i motsats riktning.

Jag är övertygad om att Skövde kommuns företrädare är medvetna om behovet av att bygga nya bostäder för att kunna behålla och öka befolkningen och tillväxten.

För att detta ska vara möjligt så måste dock varje kommun skapa bästa möjliga förutsättningar för byggande av hållbara bostäder. Detta gör man inte genom att som i Skövde kommuns fall prioritera ett visst byggmaterial.

Ett sådant beslut kan försämra Skövde kommuns förutsättningar att utvecklas och locka till sig nya kommuninvånare och företag.

Malin Löfsjögård

vd Svensk Betong

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.