10 okt 2015 06:01

10 okt 2015 06:01

Alla måste hjälpa till så gott vi kan

FLYKTINGAR

Många människor flyr nu från krig och förföljelse, samt med önskan om ett bättre liv. En rännil av dem väljer att komma till vårt land. Det är viktigt att vi ger dem som kommer hit ett varmt välkomnande, så att de trivs här. En del negativa och intoleranta krafter vill minska invandringen vilket förstås är helt oacceptabelt i dagens läge.

De flesta människor vill dock hjälpa till, som t.ex. skådespelaren Kjell Bergqvist som betalar ur egen ficka för att flyktingar skall kunna bo på Grand Hotel. En eloge till en sådan människovän. Alla klutar måste till för att flyktingarna skall få mat och husrum på ett så bra sätt som möjligt.

Ett bra förslag (enligt modell från Kjell Bergqvist) är att samtliga hotell i Sverige (även de finare) upplåter hälften av sina rum till flyktingar som så väl behöver en bra tillvaro. Gymnastiksalar i skolor, t.ex. nybyggda Billingskolan i Skövde, bör genast upplåtas till flyktingar, barnen kan ju under en period bedriva gymnastik utomhus som är mer hälsosamt. Personer som har extrautrymme i sina hem, såsom friliggande byggnader eller lediga rum, kan med fördel hjälpa till och hysa ett par flyktingar samt förse dem med andra nödvändigheter. Vi måste kort sagt alla hjälpa till så gott vi kan.

Fredrik Reinfeldt gjorde den kloka reflektionen, när han åkte helikopter över Sverige, att det finns otroligt mycket plats för nya medborgare i Sverige, som ju i mångt och mycket består av ödeland. Sannolikt vill dock flyktingarna hellre bo i bebyggda trakter, helst storstäder såsom alla andra.

Vi kommer att klara av denna utmaning tillsammans, bara alla medborgare hjälper till och bidrar till att flyktingarna får en bra tillvaro. Tänk vad många läkare, tandläkare och andra akademiker som finns i flyktinggruppen och som kommer att berika Sverige. De som talar om invandringen som en kostnad har fått allt om bakfoten, tvärtom kommer ekonomin att påverkas positivt framöver.

Gunnar

Många människor flyr nu från krig och förföljelse, samt med önskan om ett bättre liv. En rännil av dem väljer att komma till vårt land. Det är viktigt att vi ger dem som kommer hit ett varmt välkomnande, så att de trivs här. En del negativa och intoleranta krafter vill minska invandringen vilket förstås är helt oacceptabelt i dagens läge.

De flesta människor vill dock hjälpa till, som t.ex. skådespelaren Kjell Bergqvist som betalar ur egen ficka för att flyktingar skall kunna bo på Grand Hotel. En eloge till en sådan människovän. Alla klutar måste till för att flyktingarna skall få mat och husrum på ett så bra sätt som möjligt.

Ett bra förslag (enligt modell från Kjell Bergqvist) är att samtliga hotell i Sverige (även de finare) upplåter hälften av sina rum till flyktingar som så väl behöver en bra tillvaro. Gymnastiksalar i skolor, t.ex. nybyggda Billingskolan i Skövde, bör genast upplåtas till flyktingar, barnen kan ju under en period bedriva gymnastik utomhus som är mer hälsosamt. Personer som har extrautrymme i sina hem, såsom friliggande byggnader eller lediga rum, kan med fördel hjälpa till och hysa ett par flyktingar samt förse dem med andra nödvändigheter. Vi måste kort sagt alla hjälpa till så gott vi kan.

Fredrik Reinfeldt gjorde den kloka reflektionen, när han åkte helikopter över Sverige, att det finns otroligt mycket plats för nya medborgare i Sverige, som ju i mångt och mycket består av ödeland. Sannolikt vill dock flyktingarna hellre bo i bebyggda trakter, helst storstäder såsom alla andra.

Vi kommer att klara av denna utmaning tillsammans, bara alla medborgare hjälper till och bidrar till att flyktingarna får en bra tillvaro. Tänk vad många läkare, tandläkare och andra akademiker som finns i flyktinggruppen och som kommer att berika Sverige. De som talar om invandringen som en kostnad har fått allt om bakfoten, tvärtom kommer ekonomin att påverkas positivt framöver.

Gunnar

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.