10 okt 2015 06:00

10 okt 2015 06:00

Staten skapar inte jobben – det gör företagen

Debatt:

Regeringen har satt upp en målsättning om EU:s lägsta arbetslöshet 2020, men någon plan för att nå den finns inte. Konjunkturinstitutet, Finanspolitiska rådet, Ekonomistyrningsverket och regeringens eget finansdepartement har varit tydliga med att den förda rödgröna politiken inte kommer sänka arbetslösheten.

Den enkla förklaringen är att man aktivt gör jobben dyrare och flyttar resurser från de jobbskapande företagen till staten.

Staten skapar inte jobben, det är det små- och medelstora företag som gör. Fyra av fem nya jobb har de senaste åren vuxit fram just ur dessa företag.

På så sätt står verkligheten i vägen för Stefan Löfven.

Centerpartiet har valt en annan väg. Vi har lagt fram Sveriges jobbskaparbudget och väljer då att fokusera på det som faktiskt underlättar för de jobbskapande företagen.

Den innehåller sänkta skatter på jobb och företagande med över 29 miljarder och en modernisering av arbetsmarknaden från grunden.

Vi vill behålla rot- och rut-avdragen och dessutom utöka rut-avdraget till att även inkludera it-tjänster och flyttjänster. Vi står fast vid att de lägre arbetsgivaravgifterna för unga sänker tröskeln till jobb och underlättar för den som ska etablera sig på arbetsmarknaden.

Dessutom vill vi att arbetsgivaravgifterna slopas helt för den första anställda i ett företag, i två år upp till den del av lönen som understiger 180 000 kronor per år.

Dessa skattesänkningar är finansierade krona för krona, till viss del genom en grön skatteväxling, där vi höjer skatten på miljöförstöring, såsom farliga kemikalier och förbränning av sopor. Totalt sett föreslår vi en grön skatteväxling på över 21 miljarder över fyra år

Det ska ställas i kontrast till regeringens skattechock om 28 miljarder i högre skatt på jobb och företagande. Det är en budget för svagare företag, mindre tillväxt, färre jobb och mer makt till staten.

Det kommer inte att leda till EU:s lägsta arbetslöshet.

Centerpartiet är tydliga: det är inte staten som skapar jobben, utan företagen.

Då är det också där vi ska investera om vi vill få fler i arbete.

Emil Källström

ekonomiskpolitisk talesperson, Centerpartiet

Ulrika Carlsson

riksdagsledamot Västra Götaland, Centerpartiet

Regeringen har satt upp en målsättning om EU:s lägsta arbetslöshet 2020, men någon plan för att nå den finns inte. Konjunkturinstitutet, Finanspolitiska rådet, Ekonomistyrningsverket och regeringens eget finansdepartement har varit tydliga med att den förda rödgröna politiken inte kommer sänka arbetslösheten.

Den enkla förklaringen är att man aktivt gör jobben dyrare och flyttar resurser från de jobbskapande företagen till staten.

Staten skapar inte jobben, det är det små- och medelstora företag som gör. Fyra av fem nya jobb har de senaste åren vuxit fram just ur dessa företag.

På så sätt står verkligheten i vägen för Stefan Löfven.

Centerpartiet har valt en annan väg. Vi har lagt fram Sveriges jobbskaparbudget och väljer då att fokusera på det som faktiskt underlättar för de jobbskapande företagen.

Den innehåller sänkta skatter på jobb och företagande med över 29 miljarder och en modernisering av arbetsmarknaden från grunden.

Vi vill behålla rot- och rut-avdragen och dessutom utöka rut-avdraget till att även inkludera it-tjänster och flyttjänster. Vi står fast vid att de lägre arbetsgivaravgifterna för unga sänker tröskeln till jobb och underlättar för den som ska etablera sig på arbetsmarknaden.

Dessutom vill vi att arbetsgivaravgifterna slopas helt för den första anställda i ett företag, i två år upp till den del av lönen som understiger 180 000 kronor per år.

Dessa skattesänkningar är finansierade krona för krona, till viss del genom en grön skatteväxling, där vi höjer skatten på miljöförstöring, såsom farliga kemikalier och förbränning av sopor. Totalt sett föreslår vi en grön skatteväxling på över 21 miljarder över fyra år

Det ska ställas i kontrast till regeringens skattechock om 28 miljarder i högre skatt på jobb och företagande. Det är en budget för svagare företag, mindre tillväxt, färre jobb och mer makt till staten.

Det kommer inte att leda till EU:s lägsta arbetslöshet.

Centerpartiet är tydliga: det är inte staten som skapar jobben, utan företagen.

Då är det också där vi ska investera om vi vill få fler i arbete.

Emil Källström

ekonomiskpolitisk talesperson, Centerpartiet

Ulrika Carlsson

riksdagsledamot Västra Götaland, Centerpartiet

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.