12 okt 2015 06:00

12 okt 2015 06:00

Utred e-handel för brukarna inom hemtjänsten

Debatt:

Det pågår idag en diskussion inom vård- och omsorgssektorn kring hur undersköterskors arbetsuppgifter inom hemvården kan renodlas. Detta är positivt och nödvändigt för att yrket skall få ökad status, att anställda ska få en bättre arbetsmiljö och minska omfattningen av sjukskrivning. Parallellt med denna diskussion bör det enligt Kristdemokraterna utredas om och i så fall hur man kan förena förbättringar i arbetsmiljö för undersköterskor med äldres behov och ökad delaktighet. Därför framförde jag ett förslag till nämnden om att ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten till att införa e-handel, som ett erbjudande, till brukarna inom hemtjänsten.

En form av serviceinsats som Skövde kommun erbjuder är insatsen inköp. I vissa fall klarar brukaren av att delta vid inköpstillfället – genom att följa med personalen till affären. I de flesta fall innebär likväl insatsen att omsorgspersonal får kontanter och inköpslista av brukaren för att sedan gå och handla ensam. Den sistnämnda formen av insatsen är problematisk på flera sätt: dels eftersom det bidrar till en stressig arbetsmiljö, dels då det upptar mycket tid – som hade kunnat spenderas tillsammans med brukaren – och dels för att brukaren, på grund av att denne inte klarar av att följa med vid inköpet, passiviseras.

Med e-handel som hjälpmedel skulle det för brukaren innebära att denne får hjälp av omsorgspersonalen att välja och beställa sina varor på affärens hemsida. Därefter skickas en faktura hem till brukaren. Vi menar att detta är förenligt med lagstadgad värdegrund om att öka äldres delaktighet, trygghet och valfrihet samt att det skulle bidra till en bättre arbetsmiljö för omsorgspersonalen.

Isabelle Waldenvik (KD)

ledamot i vård och omsorgsnämnden.

Det pågår idag en diskussion inom vård- och omsorgssektorn kring hur undersköterskors arbetsuppgifter inom hemvården kan renodlas. Detta är positivt och nödvändigt för att yrket skall få ökad status, att anställda ska få en bättre arbetsmiljö och minska omfattningen av sjukskrivning. Parallellt med denna diskussion bör det enligt Kristdemokraterna utredas om och i så fall hur man kan förena förbättringar i arbetsmiljö för undersköterskor med äldres behov och ökad delaktighet. Därför framförde jag ett förslag till nämnden om att ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten till att införa e-handel, som ett erbjudande, till brukarna inom hemtjänsten.

En form av serviceinsats som Skövde kommun erbjuder är insatsen inköp. I vissa fall klarar brukaren av att delta vid inköpstillfället – genom att följa med personalen till affären. I de flesta fall innebär likväl insatsen att omsorgspersonal får kontanter och inköpslista av brukaren för att sedan gå och handla ensam. Den sistnämnda formen av insatsen är problematisk på flera sätt: dels eftersom det bidrar till en stressig arbetsmiljö, dels då det upptar mycket tid – som hade kunnat spenderas tillsammans med brukaren – och dels för att brukaren, på grund av att denne inte klarar av att följa med vid inköpet, passiviseras.

Med e-handel som hjälpmedel skulle det för brukaren innebära att denne får hjälp av omsorgspersonalen att välja och beställa sina varor på affärens hemsida. Därefter skickas en faktura hem till brukaren. Vi menar att detta är förenligt med lagstadgad värdegrund om att öka äldres delaktighet, trygghet och valfrihet samt att det skulle bidra till en bättre arbetsmiljö för omsorgspersonalen.

Isabelle Waldenvik (KD)

ledamot i vård och omsorgsnämnden.

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.