13 okt 2015 06:00

13 okt 2015 06:00

Fel väg att gå

ARLA

Replik. Signaturen Skövdepensionär skriver i SLA 3/10 att Skövdeborna borde bojkotta Arla.

Jag är tacksam för insändarens engagemang för oss Arlabönder, men en bojkott av Arla är verkligen fel väg att gå. Bojkottar du Arla bojkottar du också 3 200 av Sveriges 4 000 mjölkbönder.

Vi Arlabönder äger Arla och så har det varit sedan kooperativet grundades för 100 år sedan. Allting Arla tjänar går på ett eller annat sätt tillbaka till oss ägare och vårt kooperativ.

Beslutet att lägga ner vårt Kesomejeri i Skövde var mycket tråkigt, det tycker alla vi som levererade vår mjölk dit, men det var nödvändigt.

Mejeriet var för litet. Trots personalens fantastiska arbetsinsats och de utbyggnader som över åren gjorts hade man nått produktionstaket och möjligheten för tillräcklig framtida expansion saknades. Det gick helt enkelt inte längre att svara upp mot marknadens stora och växande efterfrågan av Keso.

Arlas uppdrag är att ta hand om vår mjölk och betala så bra som möjligt för den! Att flytta Kesoproduktionen till mejeriet i Falkenberg gör det möjligt att tillverka och sälja betydligt mer Keso, vilket gynnar mig och alla andra Arlabönder.

Louise C-B Hellström

Arlabonde

Jag är tacksam för insändarens engagemang för oss Arlabönder, men en bojkott av Arla är verkligen fel väg att gå. Bojkottar du Arla bojkottar du också 3 200 av Sveriges 4 000 mjölkbönder.

Vi Arlabönder äger Arla och så har det varit sedan kooperativet grundades för 100 år sedan. Allting Arla tjänar går på ett eller annat sätt tillbaka till oss ägare och vårt kooperativ.

Beslutet att lägga ner vårt Kesomejeri i Skövde var mycket tråkigt, det tycker alla vi som levererade vår mjölk dit, men det var nödvändigt.

Mejeriet var för litet. Trots personalens fantastiska arbetsinsats och de utbyggnader som över åren gjorts hade man nått produktionstaket och möjligheten för tillräcklig framtida expansion saknades. Det gick helt enkelt inte längre att svara upp mot marknadens stora och växande efterfrågan av Keso.

Arlas uppdrag är att ta hand om vår mjölk och betala så bra som möjligt för den! Att flytta Kesoproduktionen till mejeriet i Falkenberg gör det möjligt att tillverka och sälja betydligt mer Keso, vilket gynnar mig och alla andra Arlabönder.

Louise C-B Hellström

Arlabonde

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.