13 okt 2015 06:00

13 okt 2015 06:00

Stora utmaningar på många plan

Replik:

Vi är alla medvetna om den bekymmersamma situation som uppstår med många människor på flykt från krig och förföljelse. Alla är överens om att de flyktingströmmar vi nu ser komma in i Europa medför stora utmaningar. Vår statsminister Stefan Löfven arbetar mycket aktivt på EU-nivå för att få ett bredare ansvarstagande från övriga länder inom EU. Idag tar Tyskland, Österrike och Sverige ett väldigt stort ansvar.

På samma sätt som ett hållbart mottagande förutsätter att alla EU-länder tar sitt ansvar för asylmottagandet, så krävs det även att alla landets kommuner tar ansvar utifrån sina respektive förutsättningar. Bara så kan vi skapa ordning och reda i mottagandet och goda förutsättningar till etablering för alla nyanlända. Här väntar vi fortfarande på svar om hur Moderaterna vill ta ansvar för ett hållbar mottagande.

I ett öppet brev till mig (SLA 19/9) väljer Cecilia Widegren (M) att koppla integration till arbetsgivaravgiften för unga och blanda och ge. Jag väljer att diskutera dem var för sig.

Cecilia kallar höjningen av arbetsgivaravgiften för unga för en skattechock. Under hela valrörelsen var vi väldigt tydliga. Att vi nu genomför vad vi lovat kan knappast komma som en chock för någon. Vi kan, med stöd av en lång rad forskare, institut och andra som studerat effekten av den sänkta arbetsgivaravgiften, konstatera att den blev ett misslyckande.

Integrationen är en utmaning där vi måste bli bättre. Där är jag och Cecilia överens. Därför har den socialdemokratiskt ledda regeringen lagt en rad förslag.

1. Investeringar i jobb och utbildning för snabbare etablering på arbetsmarknaden.

Regeringens mål är att fler nyanlända ska komma i arbete eller utbildning inom två år. För att nå detta mål måste nyanländas kunskaper och färdigheter tas tillvara på ett bättre sätt.

2. Investeringar i det civila samhällets nyckelroll för nyanländas etablering.

Det civila samhället har en nyckelroll i etableringsprocessen.

3. Investeringar i en bra skola för nyanlända och asylsökande elever.

Regeringen satsar på ett mer likvärdigt mottagande av nyanlända elever där elevernas kunskaper påverkar hur skolgången och undervisningen ska läggas upp.

4. Investeringar för ett bättre mottagande i hela landet.

För att förbättra kommunernas möjligheter att ta emot nyanlända höjer regeringen kraftigt kommunernas ersättning för mottagande av nyanlända.

Avslutningsvis frågar Cecilia Widegren om vi socialdemokrater vill ta ansvar för ökad kostnadskontroll. Svaret är ja. Och vi tar också ansvar för intäktskontroll. Det är där vi kanske mest skiljer oss åt. Medan Alliansregeringen genomförde en rad ofinansierade skattesänkningar, vars konsekvenser den socialdemokratiskt ledda regeringen nu får hantera, så tar vi också ansvar för intäktssidan.

Carina Ohlsson

riksdagsledamot (S)

Skaraborg

Vi är alla medvetna om den bekymmersamma situation som uppstår med många människor på flykt från krig och förföljelse. Alla är överens om att de flyktingströmmar vi nu ser komma in i Europa medför stora utmaningar. Vår statsminister Stefan Löfven arbetar mycket aktivt på EU-nivå för att få ett bredare ansvarstagande från övriga länder inom EU. Idag tar Tyskland, Österrike och Sverige ett väldigt stort ansvar.

På samma sätt som ett hållbart mottagande förutsätter att alla EU-länder tar sitt ansvar för asylmottagandet, så krävs det även att alla landets kommuner tar ansvar utifrån sina respektive förutsättningar. Bara så kan vi skapa ordning och reda i mottagandet och goda förutsättningar till etablering för alla nyanlända. Här väntar vi fortfarande på svar om hur Moderaterna vill ta ansvar för ett hållbar mottagande.

I ett öppet brev till mig (SLA 19/9) väljer Cecilia Widegren (M) att koppla integration till arbetsgivaravgiften för unga och blanda och ge. Jag väljer att diskutera dem var för sig.

Cecilia kallar höjningen av arbetsgivaravgiften för unga för en skattechock. Under hela valrörelsen var vi väldigt tydliga. Att vi nu genomför vad vi lovat kan knappast komma som en chock för någon. Vi kan, med stöd av en lång rad forskare, institut och andra som studerat effekten av den sänkta arbetsgivaravgiften, konstatera att den blev ett misslyckande.

Integrationen är en utmaning där vi måste bli bättre. Där är jag och Cecilia överens. Därför har den socialdemokratiskt ledda regeringen lagt en rad förslag.

1. Investeringar i jobb och utbildning för snabbare etablering på arbetsmarknaden.

Regeringens mål är att fler nyanlända ska komma i arbete eller utbildning inom två år. För att nå detta mål måste nyanländas kunskaper och färdigheter tas tillvara på ett bättre sätt.

2. Investeringar i det civila samhällets nyckelroll för nyanländas etablering.

Det civila samhället har en nyckelroll i etableringsprocessen.

3. Investeringar i en bra skola för nyanlända och asylsökande elever.

Regeringen satsar på ett mer likvärdigt mottagande av nyanlända elever där elevernas kunskaper påverkar hur skolgången och undervisningen ska läggas upp.

4. Investeringar för ett bättre mottagande i hela landet.

För att förbättra kommunernas möjligheter att ta emot nyanlända höjer regeringen kraftigt kommunernas ersättning för mottagande av nyanlända.

Avslutningsvis frågar Cecilia Widegren om vi socialdemokrater vill ta ansvar för ökad kostnadskontroll. Svaret är ja. Och vi tar också ansvar för intäktskontroll. Det är där vi kanske mest skiljer oss åt. Medan Alliansregeringen genomförde en rad ofinansierade skattesänkningar, vars konsekvenser den socialdemokratiskt ledda regeringen nu får hantera, så tar vi också ansvar för intäktssidan.

Carina Ohlsson

riksdagsledamot (S)

Skaraborg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.