14 okt 2015 06:00

14 okt 2015 06:00

Framsynta kommuner bygger i trä

Replik:

Malin Löfsjögård, vd för Svensk Betong, har under hösten i ett par debattartiklar angripit kommuner som uttalar att de vill bygga bostäder, lokaler och skolor med trästomme.

Vi kan lugna Malin Löfsjögård. Av de 400 000 bostäder Sverige enligt Boverket behöver bygga de kommande fem åren kommer en ansenlig mängd byggas i betong. Sverige behöver såväl betong, stål och trä och varje byggnadsmaterial har sina för- och nackdelar. Vi ser dessutom gärna fler projekt där byggnadsmaterialen samverkar.

Men att intresset för trä som byggnadsmaterial ökar är positivt och förklaringen är enkel – det är det enda förnybara byggnadsmaterialet och medför radikalt lägre klimatutsläpp. Under en lång följd av år har det byggts för lite i Sverige, för dyrt och med för stor negativ miljöpåverkan. Fram tills nu har vi ansträngt oss att få ner energiförbrukningen i nya hus. Men vi har nästan helt bortsett från de klimatutsläpp som orsakas av byggandet av husen. En rapport från Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA, 2014 blev en ögonöppnare. De beräknar att de koldioxidutsläpp som ett flerfamiljshus i betong generar under själva byggprocessen motsvarar den mängd koldioxidutsläpp huset släpper ut under de femtio kommande åren! En analys av ett konkret projekt visade att byggnadsmaterialet svarade för en kvalificerad majoritet av koldioxidutsläppen från byggprocessen, långt mer än transporterna till exempel.

Det behövs ett nytt sätt att bygga om Sverige ska klara av att bygga så många bostäder som behövs de kommande åren på ett hållbart sätt. Genom ökat, modernt industriellt byggande i trä kan vi radikalt minska klimatpåverkan från byggsektorn samtidigt som vi bygger på ett sätt som är resurseffektivt, har mindre spill och ger goda förutsättningar för kvalitetssäkring. Större delen av byggprocessen sker i en fabrik som finns på annan plats än själva byggarbetsplatsen. Byggelement och hela rum förtillverkas i en skyddad miljö, där varken väder eller vind stoppar processen. Hela eller stora delar av byggnaden levereras sedan som en komplett byggsats.

Om vi fortsätter att bygga som vi alltid gjort kommer klimatutsläppen att öka radikalt från byggsektorn. Dessutom kommer inte arbetskraften att räcka till, redan idag är det brist på arbetskraft inom byggsektorn. Inom ett industriellt byggande kan två anställda utföra samma arbetsuppgifter som det krävs fyra för att utföra inom det traditionella byggandet.

Det behövs ett nytt sätt att bygga för att skapa ett hållbart bostadsbyggande. Trä är det enda förnybara byggnadsmaterialet som dessutom skapar bättre förutsättningar till effektiva och moderna byggprocesser.

Det behövs dessutom mer konkurrens inom byggsektorn, inte mindre. Det är just detta vissa framsynta kommuner insett som har tagit fram strategier för att planera för fler hus i trä. Det handlar inte om att begränsa konkurrensen, det är ju faktiskt tvärtom.

Susanne Rudenstam

Sveriges Träbyggnadskansli

David Johnsson

TMF – Trä- och Möbelföretagen

Malin Löfsjögård, vd för Svensk Betong, har under hösten i ett par debattartiklar angripit kommuner som uttalar att de vill bygga bostäder, lokaler och skolor med trästomme.

Vi kan lugna Malin Löfsjögård. Av de 400 000 bostäder Sverige enligt Boverket behöver bygga de kommande fem åren kommer en ansenlig mängd byggas i betong. Sverige behöver såväl betong, stål och trä och varje byggnadsmaterial har sina för- och nackdelar. Vi ser dessutom gärna fler projekt där byggnadsmaterialen samverkar.

Men att intresset för trä som byggnadsmaterial ökar är positivt och förklaringen är enkel – det är det enda förnybara byggnadsmaterialet och medför radikalt lägre klimatutsläpp. Under en lång följd av år har det byggts för lite i Sverige, för dyrt och med för stor negativ miljöpåverkan. Fram tills nu har vi ansträngt oss att få ner energiförbrukningen i nya hus. Men vi har nästan helt bortsett från de klimatutsläpp som orsakas av byggandet av husen. En rapport från Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA, 2014 blev en ögonöppnare. De beräknar att de koldioxidutsläpp som ett flerfamiljshus i betong generar under själva byggprocessen motsvarar den mängd koldioxidutsläpp huset släpper ut under de femtio kommande åren! En analys av ett konkret projekt visade att byggnadsmaterialet svarade för en kvalificerad majoritet av koldioxidutsläppen från byggprocessen, långt mer än transporterna till exempel.

Det behövs ett nytt sätt att bygga om Sverige ska klara av att bygga så många bostäder som behövs de kommande åren på ett hållbart sätt. Genom ökat, modernt industriellt byggande i trä kan vi radikalt minska klimatpåverkan från byggsektorn samtidigt som vi bygger på ett sätt som är resurseffektivt, har mindre spill och ger goda förutsättningar för kvalitetssäkring. Större delen av byggprocessen sker i en fabrik som finns på annan plats än själva byggarbetsplatsen. Byggelement och hela rum förtillverkas i en skyddad miljö, där varken väder eller vind stoppar processen. Hela eller stora delar av byggnaden levereras sedan som en komplett byggsats.

Om vi fortsätter att bygga som vi alltid gjort kommer klimatutsläppen att öka radikalt från byggsektorn. Dessutom kommer inte arbetskraften att räcka till, redan idag är det brist på arbetskraft inom byggsektorn. Inom ett industriellt byggande kan två anställda utföra samma arbetsuppgifter som det krävs fyra för att utföra inom det traditionella byggandet.

Det behövs ett nytt sätt att bygga för att skapa ett hållbart bostadsbyggande. Trä är det enda förnybara byggnadsmaterialet som dessutom skapar bättre förutsättningar till effektiva och moderna byggprocesser.

Det behövs dessutom mer konkurrens inom byggsektorn, inte mindre. Det är just detta vissa framsynta kommuner insett som har tagit fram strategier för att planera för fler hus i trä. Det handlar inte om att begränsa konkurrensen, det är ju faktiskt tvärtom.

Susanne Rudenstam

Sveriges Träbyggnadskansli

David Johnsson

TMF – Trä- och Möbelföretagen

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.