15 okt 2015 06:00

15 okt 2015 06:00

Moderaterna kräver färdplan till Nato

Debatt:

Nya Moderaterna håller i veckan partistämma i Karlstad, Värmland. Där väntar diskussion om hur Sverige skall bli medlemmar av Nato. För första gången sker diskussionen då alla Allianspartier är överens. Nu senast KD som i dagarna beslutade att verka för medlemskap. När allianspartierna nu slutit upp till moderaternas krav om medlemskap, blir det än mer tydligt. Sverige närmar sig, steg för steg, ett medlemskap. Vi moderater ser hellre det medlemskapet tidigare än senare. Ett svenskt Natomedlemskap har aldrig varit så angeläget som det är idag. Det är det enda försvarssamarbetet som på allvar skulle stärka Sveriges säkerhet. Konflikten i Ukraina och den ökade militära aktiviteten i och kring Östersjön har skapat ett mer oroligt säkerhetspolitiskt läge i Sveriges närområde. Därför är det nu dags att vi tar fram en konkret färdplan mot ett svenskt Natomedlemskap vilken leder till en ansökan.

De angrepp som riktats mot Ukraina har lett till att skillnaden mellan partnerskap och medlemskap i Nato har ökat. Endast de fullvärdiga medlemmarna innefattas av de gemensamma försvarsförpliktelserna. Det måste vi i Sverige förhålla oss till och börja närma oss ett Natomedlemskap.

Det nordiska försvarssamarbetet är värdefullt och stärker våra militära förmågor. Tillsammans med de nordiska länderna kan vi genomföra större och mer komplexa övningar och samordna vissa förmågor. Problemet är bara att det nordiska samarbetet är begränsat till fredstid. I ett skarpt läge finns inga garantier att vi skulle få hjälp av våra grannar. Som Natomedlemmar skulle Sverige och Finland däremot kunna ha ett samarbete som även skulle gälla i krigstid.

Endast Sverige och Finland står allianslösa. Goda nära grannar och samarbetspartners är alla med i Nato: Norge, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Polen och Tyskland.

Glädjande nog är det allt fler svenskar som är för ett svenskt Natomedlemskap. Även fler politiska partier blir mer positivt inställda till Nato. Det är en förändring som är välkommen och nödvändig utifrån det säkerhetspolitiska läge vi nu befinner oss i. Den basen måste vi bygga vidare på. Dels ska en utredning analysera Sveriges försvarspolitiska samarbeten, inklusive Nato. Dels måste vi få en bred och faktabaserad diskussion i Sverige om vad ett svenskt Natomedlemskap skulle innebära.

Den nya finska regeringen har ändrat sin linje och ser nu återigen Natomedlemskap som en möjlighet. Stefan Löfven (S) bör ta intryck av vårt grannland. Sveriges försvar ska stärkas, men samtidigt måste vi se hur samarbetet med Nato kan bli starkare och ytterst hur Sverige kan bli medlem av Nato. Därför behöver Sverige en färdplan mot Natomedlemskap.

Hans Wallmark (M)

riksdagsledamot Skåne

försvarspolitisk talesperson

Cecilia Widegren (M)

riksdagsledamot Skaraborg

socialpolitisk talesperson

Nya Moderaterna håller i veckan partistämma i Karlstad, Värmland. Där väntar diskussion om hur Sverige skall bli medlemmar av Nato. För första gången sker diskussionen då alla Allianspartier är överens. Nu senast KD som i dagarna beslutade att verka för medlemskap. När allianspartierna nu slutit upp till moderaternas krav om medlemskap, blir det än mer tydligt. Sverige närmar sig, steg för steg, ett medlemskap. Vi moderater ser hellre det medlemskapet tidigare än senare. Ett svenskt Natomedlemskap har aldrig varit så angeläget som det är idag. Det är det enda försvarssamarbetet som på allvar skulle stärka Sveriges säkerhet. Konflikten i Ukraina och den ökade militära aktiviteten i och kring Östersjön har skapat ett mer oroligt säkerhetspolitiskt läge i Sveriges närområde. Därför är det nu dags att vi tar fram en konkret färdplan mot ett svenskt Natomedlemskap vilken leder till en ansökan.

De angrepp som riktats mot Ukraina har lett till att skillnaden mellan partnerskap och medlemskap i Nato har ökat. Endast de fullvärdiga medlemmarna innefattas av de gemensamma försvarsförpliktelserna. Det måste vi i Sverige förhålla oss till och börja närma oss ett Natomedlemskap.

Det nordiska försvarssamarbetet är värdefullt och stärker våra militära förmågor. Tillsammans med de nordiska länderna kan vi genomföra större och mer komplexa övningar och samordna vissa förmågor. Problemet är bara att det nordiska samarbetet är begränsat till fredstid. I ett skarpt läge finns inga garantier att vi skulle få hjälp av våra grannar. Som Natomedlemmar skulle Sverige och Finland däremot kunna ha ett samarbete som även skulle gälla i krigstid.

Endast Sverige och Finland står allianslösa. Goda nära grannar och samarbetspartners är alla med i Nato: Norge, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Polen och Tyskland.

Glädjande nog är det allt fler svenskar som är för ett svenskt Natomedlemskap. Även fler politiska partier blir mer positivt inställda till Nato. Det är en förändring som är välkommen och nödvändig utifrån det säkerhetspolitiska läge vi nu befinner oss i. Den basen måste vi bygga vidare på. Dels ska en utredning analysera Sveriges försvarspolitiska samarbeten, inklusive Nato. Dels måste vi få en bred och faktabaserad diskussion i Sverige om vad ett svenskt Natomedlemskap skulle innebära.

Den nya finska regeringen har ändrat sin linje och ser nu återigen Natomedlemskap som en möjlighet. Stefan Löfven (S) bör ta intryck av vårt grannland. Sveriges försvar ska stärkas, men samtidigt måste vi se hur samarbetet med Nato kan bli starkare och ytterst hur Sverige kan bli medlem av Nato. Därför behöver Sverige en färdplan mot Natomedlemskap.

Hans Wallmark (M)

riksdagsledamot Skåne

försvarspolitisk talesperson

Cecilia Widegren (M)

riksdagsledamot Skaraborg

socialpolitisk talesperson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.