15 okt 2015 16:31

15 okt 2015 16:33

Vi vill tala om problemen – och lösningarna

FLYKTINGAR

Vår och Moderaternas utgångspunkt är att de många människor som nu är i rörelse främst är på väg från sina hemländer. De flyr från makt- och hopplösheten i krigshärjade, förödda och farliga länder såsom Irak, Syrien och Afghanistan.

Det är människor som drivna av desperation ser sig nödgade att riskera sina och sina barns liv i av samvetslösa flyktingsmugglare tillhandahållna, sjöodugliga farkoster på det oroliga Medelhavet. De söker sig från en miljö och ett sammanhang som innebär ständig risk för hälsa, liv och lem. De söker sig mot tryggheten för att finna sig en framtid någon annanstans.

Sverige ska vara ett land som tar emot flyktingar och ett land som upprätthåller en rättssäker asylrätt. Samtidigt medför den nuvarande politiken svåra påfrestningar på vårt land. Det är uppenbart att den nuvarande migrationspolitiken inte ger tillräckliga verktyg och regler för en situation med mycket omfattande flyktingströmmar. Det är tydligt att den förda integrationspolitiken inte fungerar tillfredställande, utan leder till omfattande utanförskap och parallella samhällen.

Situationen är mycket allvarlig. En ny och verklighetsförankrad politik måste till och detta brådskar. Om detta vill vi föra en saklig diskussion utifrån vårt partis uppfattning. Vi står således inte bakom Torbjörn Bergmans uttryck, vilka vi menar är direkt olämpliga och tarvliga.

Rimliga krav tillsammans med fler och flexibla verktyg ska korta stegen mellan migration och integration. Det ger förutsättningar för nyanlända att inkluderas, arbeta, bidra och bli en del av vårt samhälle. Moderaterna har lagt ett antal förslag, vilka alla syftar till att återta en mer förnuftig och hållbar politik. Bland annat föreslår vi tidsbegränsade uppehållstillstånd, ökade försörjningskrav, skärpta passregler, åtgärder för att beivra att människor uppehåller sig illegalt i landet efter avvisningsbeslut, större krav på samordning i EU, skärpta straff för människosmuggling, sänkta trösklar för inträde på arbetsmarknaden, införande av utbildningsplikt, validering av utländska utbildningar, jobbmatchning, förenklade regler och förkortade processer för byggnation av bostäder. För att nämna några förslag från Moderaterna.

Samtidigt står regeringen Löfven passiv, handfallen och till stora delar bakbunden genom sin koalition med MP och sitt beroende av V. Det är utomordentligt olyckligt i en tid då Sverige är satt under hårt tryck och då det krävs både snabba och omfattande reformer. Nu är det hög tid visa ledarskap. Om inte regeringen förmår att ta det ansvaret, måste den avgå och ge plats för en annan.

Anders G Johansson (M)

gruppledare, Skövde

Martin Odenö (M)

partiföreningens ordförande, Skövde

Det är människor som drivna av desperation ser sig nödgade att riskera sina och sina barns liv i av samvetslösa flyktingsmugglare tillhandahållna, sjöodugliga farkoster på det oroliga Medelhavet. De söker sig från en miljö och ett sammanhang som innebär ständig risk för hälsa, liv och lem. De söker sig mot tryggheten för att finna sig en framtid någon annanstans.

Sverige ska vara ett land som tar emot flyktingar och ett land som upprätthåller en rättssäker asylrätt. Samtidigt medför den nuvarande politiken svåra påfrestningar på vårt land. Det är uppenbart att den nuvarande migrationspolitiken inte ger tillräckliga verktyg och regler för en situation med mycket omfattande flyktingströmmar. Det är tydligt att den förda integrationspolitiken inte fungerar tillfredställande, utan leder till omfattande utanförskap och parallella samhällen.

Situationen är mycket allvarlig. En ny och verklighetsförankrad politik måste till och detta brådskar. Om detta vill vi föra en saklig diskussion utifrån vårt partis uppfattning. Vi står således inte bakom Torbjörn Bergmans uttryck, vilka vi menar är direkt olämpliga och tarvliga.

Rimliga krav tillsammans med fler och flexibla verktyg ska korta stegen mellan migration och integration. Det ger förutsättningar för nyanlända att inkluderas, arbeta, bidra och bli en del av vårt samhälle. Moderaterna har lagt ett antal förslag, vilka alla syftar till att återta en mer förnuftig och hållbar politik. Bland annat föreslår vi tidsbegränsade uppehållstillstånd, ökade försörjningskrav, skärpta passregler, åtgärder för att beivra att människor uppehåller sig illegalt i landet efter avvisningsbeslut, större krav på samordning i EU, skärpta straff för människosmuggling, sänkta trösklar för inträde på arbetsmarknaden, införande av utbildningsplikt, validering av utländska utbildningar, jobbmatchning, förenklade regler och förkortade processer för byggnation av bostäder. För att nämna några förslag från Moderaterna.

Samtidigt står regeringen Löfven passiv, handfallen och till stora delar bakbunden genom sin koalition med MP och sitt beroende av V. Det är utomordentligt olyckligt i en tid då Sverige är satt under hårt tryck och då det krävs både snabba och omfattande reformer. Nu är det hög tid visa ledarskap. Om inte regeringen förmår att ta det ansvaret, måste den avgå och ge plats för en annan.

Anders G Johansson (M)

gruppledare, Skövde

Martin Odenö (M)

partiföreningens ordförande, Skövde

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.