16 okt 2015 06:00

16 okt 2015 06:00

FP kräver ja till utvecklat jämställdhetsarbete

Debatt:

Det är nu dags att förnya kommunens handlingsprogram för jämställdhet. Temaområden som berörs är makt, inflytande och ekonomisk jämställdhet. Andra områden är hälsa samt mäns våld mot kvinnor. Folkpartiet Liberalerna har hela tiden varit drivande för att minska det demokratiska underskott som uppstår när män ges bättre förutsättningar. Kvinnor och män måste ha samma rättigheter, möjligheter och ansvar. Fortfarande tjänar en kvinna i Sverige 3,6 miljoner mindre än en man under sin livstid. Kvinnor ska inte behöva ha fler ohälsodagar och ta ut mer av föräldraförsäkringen.

Mäns våld mot kvinnor måste upphöra. I kommunen behövs ytterligare kunskap och rutiner för att erbjuda adekvat stöd till personal och kommuninvånare som lever med våld. Det behövs utbildningsinsatser om internet mot grooming, sex mot ersättning, prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Folkpartiet har också varit pådrivande för att Kvinnojouren ska ha bättre tillgång till bostäder för våldsutsatta kvinnor och barn.

Det nya handlingsprogrammet har stöd av att kommunen redan tidigare undertecknat CEMR:s jämställdhetsdeklaration. CEMR är de europeiska kommun- och regionförbundens samarbetsorganisation. Undertecknandet innebär att kommunen aktivt ska arbeta för att jämställdhet ska integreras praktiskt i kommunens alla delar. Redan något år före detta hade Folkpartiets ledamöter i kommunfullmäktige i en motion begärt att Skövde skulle ta till sig och skriva under denna.

Utvecklingen av programmet handlar om att förverkliga demokratiskt ansvar, den politiska rollen, arbetsgivarrollen, upphandling av varor och tjänster, rollen som tjänsteleverantör och inte minst en allmän ram för jämställdhet, analyser, demografi osv. I detta ingår att kommunens statistik måste vara redovisad för kvinnor och män. Alltför sällan sker konsekvensanalyser av hur olika beslut påverkar jämställdheten.

Planen som ska gälla fram till juni 2018 trycker särskilt på arbetsgivarinsatser utifrån personalpolitiska jämställdhetsmål och diskrimineringslagstiftningen. Folkpartiet har inte längre tålamod att vänta på jämställda och jämlika verksamheter.

Ulla-Britt Hagström (FP)

Petter Fahlström (FP)

Elin Elfverson (FP)

Louise Clausen (FP)

Jacqueline Tjällman (FP)

Christer Winbäck (FP)

Det är nu dags att förnya kommunens handlingsprogram för jämställdhet. Temaområden som berörs är makt, inflytande och ekonomisk jämställdhet. Andra områden är hälsa samt mäns våld mot kvinnor. Folkpartiet Liberalerna har hela tiden varit drivande för att minska det demokratiska underskott som uppstår när män ges bättre förutsättningar. Kvinnor och män måste ha samma rättigheter, möjligheter och ansvar. Fortfarande tjänar en kvinna i Sverige 3,6 miljoner mindre än en man under sin livstid. Kvinnor ska inte behöva ha fler ohälsodagar och ta ut mer av föräldraförsäkringen.

Mäns våld mot kvinnor måste upphöra. I kommunen behövs ytterligare kunskap och rutiner för att erbjuda adekvat stöd till personal och kommuninvånare som lever med våld. Det behövs utbildningsinsatser om internet mot grooming, sex mot ersättning, prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Folkpartiet har också varit pådrivande för att Kvinnojouren ska ha bättre tillgång till bostäder för våldsutsatta kvinnor och barn.

Det nya handlingsprogrammet har stöd av att kommunen redan tidigare undertecknat CEMR:s jämställdhetsdeklaration. CEMR är de europeiska kommun- och regionförbundens samarbetsorganisation. Undertecknandet innebär att kommunen aktivt ska arbeta för att jämställdhet ska integreras praktiskt i kommunens alla delar. Redan något år före detta hade Folkpartiets ledamöter i kommunfullmäktige i en motion begärt att Skövde skulle ta till sig och skriva under denna.

Utvecklingen av programmet handlar om att förverkliga demokratiskt ansvar, den politiska rollen, arbetsgivarrollen, upphandling av varor och tjänster, rollen som tjänsteleverantör och inte minst en allmän ram för jämställdhet, analyser, demografi osv. I detta ingår att kommunens statistik måste vara redovisad för kvinnor och män. Alltför sällan sker konsekvensanalyser av hur olika beslut påverkar jämställdheten.

Planen som ska gälla fram till juni 2018 trycker särskilt på arbetsgivarinsatser utifrån personalpolitiska jämställdhetsmål och diskrimineringslagstiftningen. Folkpartiet har inte längre tålamod att vänta på jämställda och jämlika verksamheter.

Ulla-Britt Hagström (FP)

Petter Fahlström (FP)

Elin Elfverson (FP)

Louise Clausen (FP)

Jacqueline Tjällman (FP)

Christer Winbäck (FP)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.