17 okt 2015 06:00

17 okt 2015 06:00

Följ FN:s flyktingkonvention

FLYKTINGAR

Replik. Signaturen Gunnar (SLA 10/10) konstaterar, till skillnad från Norén/Elfstrand, att det faktiskt inte bara är krig människorna flyr från – utan att de också gör det av en önskan om ett bättre liv. Detta är inte bara renhårigt – utan också vad FN:s flyktingkommissariat skriver.

Jag har länge undrat varför vi ”måste” hjälpa dem ”som vill ha det bättre” med t.ex. gratis rum på hotell, som Gunnar skriver? Och hur det inte skulle bli en kostnad begriper jag helt enkelt inte. Kan verkligen FN:s flyktingkonvention innebära detta?

Så jag tittade på FN:s flyktingkommissions hemsida och kunde konstatera följande fakta:

• De som har en önskan om ett bättre liv har inte flyktingstatus och ”måste” inte alls tas om hand. Tvärtom är FN:s flyktingkommission tydlig med att det agerande som Gunnar/Norén/Elfstrand förespråkar underminerar asylrätten och skadar de verkliga flyktingarnas möjligheter.

Själva flyktingkonventionen slår också undan ett flertal av trions argument/”sanningar”:

• ”Beviljandet av asyl kan medföra en utomordentligt tung börda för vissa länder ...” Det är med andra ord allt annat än gratis – det är därför FN vill att asyl bara skall ges till de som verkligen behöver.

• Artikel 31: ”Stat skall inte för olovlig inresa straffa flykting om denne anlänt direkt från område varest hans liv var i fara, under förutsättning att flyktingen utan dröjsmål anmäler sig hos myndigheterna och visar godtagbara skäl för sin olovliga inresa.” Samt fritt citerat: ”Föreligger inte längre flyktingstatus har man inte rätt att ha den statusen.” Detta innebär helt enkelt att för att ha flyktingstatus krävs att man stannar på första säkra plats. Det finns inget krig eller liknande i våra grannländer – och därmed finns det faktiskt inte någon med flyktingstatus i Sverige!

Hur är det då tänkt att det skall fungera (för de flesta av oss inser att vi inte skall lämna verkliga flyktingar från Syrien åt sitt öde)? Flyktingen skall stanna i första säkra land. Där ser FN och frivilligorganisationer till att de får ett drägligt liv (skänk gärna pengar till dessa organisationer). FN bedömer vilka som har behov av vidarebosättning i ett nytt hemland (kallas kvotflyktingar). När förhållandena i hemlandet är tillräckligt bra skall flyktingarna i första säkra land återvända hem igen.

En stor fördel med att strikt följa FN-konventionen är naturligtvis att betydligt färre drunknar eller kvävs för att försöka komma till ett bättre liv. En bieffekt är att flyktingsmugglarna inte längre kan tjäna miljardbelopp. Sanningen är alltså att det som dränker tusentals människor i år är att Gunnar/Norén/Elfstrand med flera inte vill följa FN:s flyktingkonvention.

Christer Bratt

Jag har länge undrat varför vi ”måste” hjälpa dem ”som vill ha det bättre” med t.ex. gratis rum på hotell, som Gunnar skriver? Och hur det inte skulle bli en kostnad begriper jag helt enkelt inte. Kan verkligen FN:s flyktingkonvention innebära detta?

Så jag tittade på FN:s flyktingkommissions hemsida och kunde konstatera följande fakta:

• De som har en önskan om ett bättre liv har inte flyktingstatus och ”måste” inte alls tas om hand. Tvärtom är FN:s flyktingkommission tydlig med att det agerande som Gunnar/Norén/Elfstrand förespråkar underminerar asylrätten och skadar de verkliga flyktingarnas möjligheter.

Själva flyktingkonventionen slår också undan ett flertal av trions argument/”sanningar”:

• ”Beviljandet av asyl kan medföra en utomordentligt tung börda för vissa länder ...” Det är med andra ord allt annat än gratis – det är därför FN vill att asyl bara skall ges till de som verkligen behöver.

• Artikel 31: ”Stat skall inte för olovlig inresa straffa flykting om denne anlänt direkt från område varest hans liv var i fara, under förutsättning att flyktingen utan dröjsmål anmäler sig hos myndigheterna och visar godtagbara skäl för sin olovliga inresa.” Samt fritt citerat: ”Föreligger inte längre flyktingstatus har man inte rätt att ha den statusen.” Detta innebär helt enkelt att för att ha flyktingstatus krävs att man stannar på första säkra plats. Det finns inget krig eller liknande i våra grannländer – och därmed finns det faktiskt inte någon med flyktingstatus i Sverige!

Hur är det då tänkt att det skall fungera (för de flesta av oss inser att vi inte skall lämna verkliga flyktingar från Syrien åt sitt öde)? Flyktingen skall stanna i första säkra land. Där ser FN och frivilligorganisationer till att de får ett drägligt liv (skänk gärna pengar till dessa organisationer). FN bedömer vilka som har behov av vidarebosättning i ett nytt hemland (kallas kvotflyktingar). När förhållandena i hemlandet är tillräckligt bra skall flyktingarna i första säkra land återvända hem igen.

En stor fördel med att strikt följa FN-konventionen är naturligtvis att betydligt färre drunknar eller kvävs för att försöka komma till ett bättre liv. En bieffekt är att flyktingsmugglarna inte längre kan tjäna miljardbelopp. Sanningen är alltså att det som dränker tusentals människor i år är att Gunnar/Norén/Elfstrand med flera inte vill följa FN:s flyktingkonvention.

Christer Bratt

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.